เปดิ โฉมใหม่ Jamclub Grand Opening คลับสำหรับคนรักการอ่าน โปรเจกต์ส่งความสุขให้กับนักอ่านจาก New Jamsai 2024
2024-02-27 17:56:01
Advertisement
คลิก!!!

เข้าสู่ปีที่ 23 กับสำ นักพิมพ์แจ่มใส ที่ยังคงตัง้ ใจจะสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ พร้อมส่งมอบ ความรัก ความอบอุ่น และความสุขใหก้ ับนักอ่านอย่างต่อเนื่องอยเู่ สมอ 

 

พบกับความสุขแรกจาก Jamsai กับการ Regrand Opening Jamclub คลับสำ หรับคนรัก การอ่านที่เปิดให้บริการมากว่า 14 ปีแล้ว Jamclub (แจมคลับ) ของเราตัง้ อยู่ที่ซ.แซมมี่ข้างเมเจอร์ป่ิน เกล้า มจี ุดเริ่มต้นมาตัง้ แต่ปี2553 จากแนวคิดที่เราอยากมีพื้นที่ที่สามารถพบปะกับนักอ่านเพื่อรับฟงั เสียงและความคิดเห็นจากนักอ่านโดยทไี่ ม่ต้องรอจนถึงงานหนังสือฯ และเป็นแหล่ง community ระหว่างนักอ่านและนักเขียนให้ได้แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน 

 

ด้วยสถานการณ์โควิดรวมถึงในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาพฤติกรรมการอ่านของนักอ่านได้ เปลี่ยนแปลงไป ดังนัน้ สำ นักพิมพ์แจ่มใสในฐานะผู้ผลิตหนังสือทยี่ ังอยากส่งมอบความสุขใหก้ ับนัก อ่าน เราจึงตัดสินใจที่Renovate พื้นทแี่ ห่งนี้เพื่อให้ตอบโจทย์นักอ่านมากขึ้น ภายใต้แนวคิด “The Perfect Blend” ใหท้ ี่แห่งนเี้ป็นส่วนผสมที่ลงตัวและกลมกล่อม ไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่หลากหลายแนว เบเกอรี่และเครื่องดื่มพร้อมเสิร์ฟ รวมไปถึงมีกิจกรรมและโปรโมชัน่ พิเศษในทุกๆ เดือนเพื่อสร้างความ สุขให้กับนักอ่าน 

 

เอาใจทัง้ สายช้อปและสายคาเฟ่กับเบเกอรหี่ อมๆ ชวนใหล้ อง เครื่องดื่มที่ช่วยเติมพลังเพิ่ม ความสดชื่น พร้อมมุมถ่ายรูป เราได้แยกหมวดหมู่หนังสืออย่างชัดเจนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ นักอ่านในแต่ละแนว ไมว่ ่าจะเป็นนิยายรักแปลจีนโบราณ อย่าง “มากกว่ารัก” ที่ในปีนี้จะพาทุกคนไป สัมผัสการผลิบานของความรักในยุคสาธารณรัฐ 

 

เรื่องราวความรักหลากหลายรูปแบบอย่าง everY ที่ไม่ไดม้ ีแค่Boy’s Love แต่เรายังมีGirl’s Love ให้นักอ่านไดเ้รียนรกู้ ับความรักในทุกรูปแบบไปด้วยกัน 

 

ใครที่เป็นแฟนนิยายแฟนตาซีจีนกำลังภายใน เราก็ยังมีENTER BOOKS ที่เตรียมนิยาย สุดมันส์รับประกันความฮา ความสนุกมาฝากเพื่อนๆ นักอ่านด้วยเช่นกัน

 

ไม่เพียงเท่านัน้ เรายังมีBook to Series มากมายหลายเรื่องพร้อมเสิร์ฟ ใครที่ดซู ีรี่ส์แล้วยัง อิน ฟนิ ไม่พอ กม็ าอ่านนิยายกันต่อ ไม่ว่าจะเป็นซีรี่ส์ยุคจีนโบราณ อย่าง จันทราอัสดง, ดาราจักรรัก ลำนำใจ, ปรปักษ์จำนน จากตำหนักมากกว่ารักที่นักอ่านและแฟนๆ ต่างตัง้ ตารอในการรับชม หรือจะ เป็นซีรี่ส์และนิยายกำลังภายในสุดมันส์อย่างสยบฟา้พิชิตปฐพีรวมถึง Percy Jackson วรรณกรรม เยาวชนแฟนตาซีสุดคลาสสิค ผลงานการเขียนของ Rick Riordan ที่ถูกนำไปทำเป็นภาพยนตร์และซี รี่ส์และที่ขาดไม่ไดก้ ับเรื่องราวความรักที่ไม่จำกัดรูปแบบ กับ เพราะเรา...คู่กัน, หอมกลิ่นความรัก หรือที่ ใกล้จะได้รับชมกันแล้วอย่าง 23.5 องศาที่โลกเอียง นิยาย Girl’s Love ทจี่ ะพาทุกคนไปสัมผัสกับความ รักอบอุ่นหัวใจ 

 

แจ่มใสไม่ได้มีแคน่ ิยายสนุกๆ ครบรสเท่านัน้ เรายังมีหนังสือ How to จากสำ นักพิมพ์“DOT” และ “O2” ที่พร้อมจะเดินทางและเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับทุกคนทอี่ ยากเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ เป็นเราในแบบฉบับที่ดึขึ้น รวมถึงแบรนด์น้องใหม่อย่าง “glow” ทรี่ วบรวมเอาวรรณกรรมแปลฮีลใจ จากไต้หวัน ญี่ปุ่น หรือเกาหลีเช่น บทเรียนสุดท้ายที่ผู้ตายไม่ได้บอก ที่ถูกนำไปสร้างเป็นซีรี่ส์ในชื่อ Move to Heaven ฉายทาง Netflix เป็นต้น 

 

นอกจากนี้แล้ว ยังมี“GANBATTE” คู่มือการเรียน การสอบที่พร้อมส่งกำลังใจและเป็นเพื่อน ในการเรียนไปกับน้องๆ บนเส้นทางสู่คณะในฝัน ด้วยรูปเล่มเนื้อหาอ่านง่าย สบายตา มีสีสันเพื่อช่วยใน การจดจำ พร้อมสรุปเนื้อหาเข้มข้น รวมเทคนิคการทำข้อสอบจากติวเตอร์ชื่อดัง หลากหลายวิชา เหมือนเป็นเลคเชอร์คกู่ าย 

 

Jamclub เป็นพื้นที่อีกหนึ่งแห่งสำ หรับคนรักหนังสือที่มีเรื่องราวหลากหลายที่รอให้ทุกคนได้ สัมผัสและยังเป็นที่พักกาย พักใจใหก้ ับนักอ่านทุกท่าน โดยเราจัดมุมพิเศษสำ หรับนักอ่านที่มีความ ชอบไม่เหมือนกันใหส้ ามารถใช้พื้นที่แห่งนี้ไปพร้อมกันได้กับโซนใหม่Library Zone สัมผัสบรรยากาศ สบายๆ นัง่ อ่านหนังสือฮีลใจ เปิดรับพลังงานแห่งความสุขได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด ตัง้ แต่09.00 - 19.00 น. 

 

ส่งความสุขถัดไปกับ www.jamsai.com ที่ปรับโฉมใหม่ให้ตอบโจทย์นักอ่านมากยิ่งขึ้น ด้วย บริการและประสบการณพ์ ิเศษให้กับเพื่อนๆ นักอ่าน ไม่ว่าจะเป็น Jamsai Member สมัครสมาชิกฟรี สามารถสะสม Heart หรือ point สำ หรับนำไปแลกพรีเมี่ยมโดนใจ รวมถึงโปรโมชัน่ เพื่อแฟนนักอ่าน โดยเฉพาะอีกด้วย

.Latest

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “นโยบายการใช้คุกกี้”   ยอมรับ   นโยบายการใช้คุกกี้ X