สรุปวิธีเตรียมตัว ก่อนติดตั้งหลังคาโซลาร์เซลล์
2024-01-18 14:53:57
Advertisement
คลิก!!!

หลังคาโซลาร์เซลล์เป็นระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาบ้านหรืออาคาร โดยอาศัยแผงโซลาร์เซลล์รับพลังงานแสงอาทิตย์มาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งสามารถช่วยลดค่าไฟฟ้าและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ และก่อนจะติดตั้งหลังคาโซลาร์เซลล์ เรามีขั้นตอนการเตรียมตัวมาฝากกัน ดังนี้

 

1. สำรวจความต้องการใช้ไฟฟ้า

สิ่งแรกที่ควรทำคือ สำรวจความต้องการใช้ไฟฟ้าในปัจจุบัน โดยดูจากบิลค่าไฟฟ้าย้อนหลัง 1-3 เดือน เพื่อประเมินว่าต้องการใช้ไฟฟ้ามากน้อยเพียงใด ข้อมูลนี้จะช่วยให้เลือกขนาดระบบโซลาร์เซลล์ได้อย่างเหมาะสม

 

2. สำรวจทิศทางและพื้นที่หลังคา

หลังคาควรหันไปทางทิศใต้เพื่อให้ได้รับแสงแดดมากที่สุด นอกจากนี้ พื้นที่หลังคาควรมีขนาดเพียงพอสำหรับติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ โดยควรมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20 ตารางเมตรต่อกิโลวัตต์

 

3. ตรวจสอบสภาพหลังคา

หลังคาต้องแข็งแรงและสามารถรับน้ำหนักของแผงโซลาร์เซลล์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ โดยควรตรวจสอบสภาพหลังคาว่ามีความแข็งแรงเพียงพอหรือไม่ มีรอยรั่วหรือความเสียหายหรือไม่ หากมีควรซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อนติดตั้งหลังคาโซลาร์เซลล์

 

4. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหลังคาโซลาร์เซลล์อย่างละเอียด

ก่อนติดตั้ง อย่าลืมศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นประเภทของแผงโซลาร์เซลล์ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและการดูแลรักษา เพื่อให้เข้าใจระบบหลังคาโซลาร์เซลล์และสามารถเลือกระบบที่เหมาะสมกับความต้องการได้ รวมทั้งควรเปรียบเทียบราคาและเงื่อนไขการรับประกันของผู้ให้บริการด้วย

 

5. เตรียมเอกสารที่จำเป็น

เจ้าของบ้านต้องเตรียมเอกสารที่จำเป็น เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ใบเสร็จค่าไฟฟ้าย้อนหลัง 1-3 เดือน เพื่อยื่นขออนุญาตติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้าน และไปยื่นขออนุญาตติดตั้งหลังคาโซลาร์เซลล์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โดยเอกสารประกอบคำขออนุญาตประกอบด้วย

  • หนังสือแจ้งความประสงค์ขอติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
  • แผนผังการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
  • เอกสารรับรองคุณภาพและความปลอดภัยของแผงโซลาร์เซลล์

 

6. ติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้านของคุณได้เลย

เมื่อได้รับใบอนุญาตติดตั้งโซลาร์เซลล์แล้ว เจ้าของบ้านสามารถติดต่อผู้ให้บริการเพื่อมาติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้เลย หลังจากติดตั้งเสร็จ ผู้ให้บริการจะทำการทดสอบระบบอีกครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าระบบสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและไม่มีปัญหาใด ๆ ในการใช้งาน

 

7. ยื่นขอเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

เจ้าของบ้านต้องยื่นขอเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กฟน. หรือ กฟภ. โดยเอกสารประกอบคำขอเชื่อมต่อประกอบด้วย

  • ใบอนุญาตให้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
  • ใบรับรองการตรวจสอบระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

 

เมื่อเชื่อมต่อระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แล้ว เจ้าของบ้านก็สามารถเริ่มใช้หลังคาโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองหรือขายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เลย ถือเป็นการลงทุนในระยะยาวที่คุ้มค่า แต่ควรศึกษาข้อมูลและเตรียมตัวให้พร้อมก่อนตัดสินใจติดตั้ง เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการติดตั้งสูงสุด

 

.Latest

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการใช้คุกกี้ได้ที่ “นโยบายการใช้คุกกี้”   ยอมรับ   นโยบายการใช้คุกกี้ X