ท่านทราบหรือไม่ว่า ในหลวงร.๙ ทรงขับรถพระที่นั่งเองทั้งขาไปและกลับ แม้ระยะทางไกลเพียงไหนหรือเวลานานเท่าใด
2016-11-07 15:06:39

ท่านทราบหรือไม่ว่า ในหลวงร.๙ ทรงขับรถพระที่นั่งเองทั้งขาไปและกลับ แม้ระยะทางไกลเพียงไหนหรือเวลานานเท่าใด เพื่อเสด็จเยี่ยมราษฎรของพระองค์

จากหนังสือ สองธรรมราชา คุณอัครวัฒน์ โอสถานุเคราะห์ ผู้เขียน ได้เดินทางไปสัมภาษณ์

พล.ต.อ. วสิษฐ เดชกุญชร ผู้ที่ได้ถวายงานใกล้ชิดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โดย พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร เผยว่า

"ทรงขับรถพระที่นั่งเองทั้งขาไปและกลับ

แม้ระยะทางไกลเพียงไหนหรือเวลานานเท่าใด"

คงจะทราบกันดีอยู่แล้วว่า เวลาเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์เพื่อเยี่ยมเยียนประชาชน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดทรงขับรถยนต์ด้วยพระองค์เอง

ผม(พล.ต.อ. วสิษฐ เดชกุญชร)ได้เคยตามเสด็จฯ ทั้งในและนอกรถพระที่นั่งมาหลายต่อหลายครั้ง เป็นระยะทางทั้งใกล้และไกล ถนนเรียบบ้าง ขรุขระบ้าง ลุ่มดอนบ้าง ตามสภาพภูมิประเทศ บางครั้งเมื่อเสด็จฯ ถึงที่หมายแล้ว ทรงจอดรถพระที่นั่งและเสด็จฯ ลงไปประกอบพระราชกรณียกิจด้วยความตรากตรำพระวรกาย เช่น พระราชดำเนินเป็นระยะทางไกลและเป็นเวลาหลายชั่วโมง ขากลับนึกว่าจะทรงพักผ่อนพระวรกายและให้นายสารถีทำหน้าที่ขับรถพระที่นั่งถวายก็เปล่า กลับทรงขับเองอีกโดยไม่ทรงแสดงพระอาการเหนื่อยหรือง่วง เจ้าหน้าที่ผู้ตามเสด็จฯ นั้น พอกลับขึ้นไปบนรถก็ต้องผลัดกันทำหน้าที่และผลัดกันหลับไปในรถเพราะความเหน็ดเหนื่อย

อัครวัฒน์ โอสถานุเคราะห์ เรียบเรียง

จากหนังสือ สองธรรมราชา ในหลวงครองราชย์ สังฆราชครองธรรม

ที่มา http://panyayan.tnews.co.th

.
Latest