Daehan แทฮัน


"ซงแทฮัน"
1. เกิดวันที่ 16 มีนาคม 2555
2. ชื่อของเขาแปลว่า "เกาหลี"
3. น้องๆเรียกเขาว่า "ดยานี่"
4. น้ำหนักของเขาคือ 16 กก. (วัดล่าสุดเดือนตุลาคม 2557)
5. ตอนที่อยู่ในท้องเขานอนอยู่ใต้น้องๆของเขา
6. เขาเป็นเด็กเงียบขรึมเมื่อเทียบกับน้องๆ
7. เขาจะชอบมากๆเวลาที่อัปป้าชมเชย
8. นิสัยของเขาคล้ายกับอัปป้ามาก
9.เขาเป็นเด็กมีความรับผิดชอบมากเมื่อเทียบกับน้องๆ
10. เขารักสะอาดเช่นเดียวกับมินกุก

Cr. Daehan Minguk Manse Thailand

คลิกอ่านเพิ่มเติม
NEWS
SERIES
MOVIE