Young K ยองเค


Kang Young-hyun (เกิด 19 ธันวาคม 1993) รู้จักกันในนามYoung Kเป็นนักดนตรีนักร้องนักแต่งเพลงและแร็ปชาวเกาหลีใต้ เขาเป็นที่รู้จักดีในฐานะมือเบสและนักร้องแร็ปของเกาหลีใต้วงร็อคDay6

คลิกอ่านเพิ่มเติม
NEWS
SERIES
MOVIE