SF8


“SF8” เป็นเรื่องราวในอนาคตอันใกล้ของคนที่ฝันอยากจะมีสังคมที่สมบูรณ์แบบผ่านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ผลงานเรื่องนี้จะเป็นแนวไซไฟและมีการร่วมงานกันของผู้กำกับหลายคนเกี่ยวกับมิติต่างๆ ในหัวข้อนี้ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI), เทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกแห่งความจริง (AR), เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (VR), หุ่นยนต์, การเล่นเกม, แฟนตาซี, เรื่องราวสยองขวัญ, เรื่องราวเหนือธรรมชาติและเรื่องราวหายนะ

คลิกอ่านเพิ่มเติม
PROFILE
NEWS
CAST