Father is Strange


“อันจุงฮี” (อีจุน) นักแสดงที่เป็นสมาชิกของกลุ่มไอดอล จะต้องมาขออยู่บ้านของ “บยอนฮันซู” (คิมยองชอล) ซึ่งเป็นคุณพ่อของบรรดาลูกสาวทั้ง 4 คน เพื่อจะได้เข้าถึงบทละครที่เขาได้รับ และเป็นเพราะจุงฮีได้เห็นรูปถ่ายของพ่อตัวเอง ซึ่งก็คือฮันซู แล้วพระเอกจุงฮีของเราจะอยู่ในบ้านนี้ในฐานะอะไรกันล่ะ
 

คลิกอ่านเพิ่มเติม
PROFILE
NEWS
I Birth of a Beauty ดูย้อนหลังได้ที่ Viuคลิก!!!
CAST