26 บริษัทบันเทิงยื่นจดหมายร้องเรียนต่อกระทรวงกลาโหมเกี่ยวกับกฎการเลื่อนเข้ากรมของศิลปิน โดยกล่าวว่า ‘กฎหมายนี้มีเพื่อบีทีเอส (BTS) เท่านั้น’
2021-04-10 19:03:16
Advertisement
คลิก!!!

สมาพันธ์ผู้ผลิตเพลงเกาหลี (Korea Music Content Association – KMCA) ได้แถลงว่าสมาพันธ์ฯได้ยื่นหนังสือคัดค้านการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเกี่ยวกับการเข้ารายงานตัวปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพซึ่งจะมีผลในวันที่ 23 มิถุนายน 2021 ทางสมาพันธ์ฯได้ชี้ให้เห็นถึงมาตราที่ 12-3 ระเบียบกำหนดการบังคับใช้การเข้ารับการเกณฑ์ทหารว่าไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง และเมื่อวันที่ 1 เมษายน ทางสมาพันธ์จึงได้ยื่นหนังสือคัดค้านต่อกระทรวงกลาโหม

KMCA ซึ่งทำหน้าที่ดูแลภาพรวมของอุตสาหกรรมเคป็อป ได้ยื่นจดหมายคัดค้านในนามของ 26 บริษัทต้นสังกัดบันเทิง โดยระบุในจดหมายคัดค้านว่า “KMCA พร้อมด้วยต้นสังกัดอีก 26 บริษัทได้ข้อเรียกร้องต่อระเบียบการเข้ารับหน้าที่ในกองทัพที่กล่าวถึงการพัฒนาวงการเคป็อป และยกระดับเกียรติภูมิของชาติ”

การเปลี่ยนแปลงระเบียบของกองทัพใหม่ ได้อนุญาตให้ศิลปินเคป็อปสามารถเลื่อนการรายงานตัวต่อกองทัพได้จนถึงอายุ 30 ปี โดยศิลปินดังกล่าวต้องเป็นผู้ที่ได้รับการรับรองจากกระทรงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และได้รับรางวัลส่งเสริมวัฒนธรรม

สมาพันธ์ฯกล่าวว่าการที่ศิลปินจะเลื่อนการรายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพได้ด้วยการได้รับรางวัลส่งเสริมวัฒนธรรมเท่านั้นไม่สมเหตุสมผล KMCA กล่าวว่า “การใช้รางวัลส่งเสริมวัฒนธรรมในการเป็นเกณฑ์ขอยื่นการผ่อนผันถือเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผล แทบจะเป็นไม่ได้เลยที่บุคคลในช่วงอายุ 20 ปีจะได้รับรางวัลนี้ เพราะหนึ่งในเกณฑ์การพิจารณาผู้เข้ารับรางวัลคือ บุคคลนั้นต้องทำงานในสายงานวัฒนธรรมป็อปและศิลปะมาเป็นเวลามากกว่า 15 ปี”

สมาพันธ์อธิบายต่อ “หมายความว่าศิลปินเคป็อปที่เริ่มต้นทำงานในวงการตอนช่วงวัยรุ่น อย่างน้อยต้องทำงานในวงการจนถึงอายุ 20 ตอนปลายจึงจะสามารถมีคุณสมบัติได้รับรางวัลนี้ ซึ่งตามกฎหมายไม่สามารถปฏิบัติได้เพราะอายุมากที่สุดที่อนุญาตให้ผ่อนผันการเข้ากรมได้ คือ 30 ปี การแก้กฎหมายข้อนี้จึงไม่สามารถนำมาปฏิบัติได้จริง”

 

สำหรับบีทีเอส (BTS) ถือเป็นกรณีพิเศษ บีทีเอสได้เขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการเพลงป็อป พวกเขาคือผู้รับรางวัลส่งเสริมวัฒนธรรมที่อายุน้อยที่สุดจากรัฐบาลเกาหลี และเป็นศิลปินเกาหลีวงแรกและหนึ่งเดียวที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Grammy Awards อย่างไรก็ตามสมาชิกในวงมีอายุงานในวงการเพียง 9 ปีเท่านั้น จินที่เกิดปี 1992 และอายุ 29 ปีในปีนี้ เขาเดบิวต์ในปี 2013 ตอนที่อายุ 21 ปี

 


.Latest