#Minari #มินาริ กวาดคะแนน 98% Rotten Tomatoes ปลูกเรื่องราวกินใจ สะท้อนต่างมุมมองของหนึ่งครอบครัวชาวเกาหลีกับชีวิตใหม่บนผืนดินอเมริกา
2021-02-26 19:15:10
Advertisement
คลิก!!!
ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมซันแดนส์ กวาดคะแนน 98% Rotten Tomatoes
ปลูกเรื่องราวกินใจ สะท้อนต่างมุมมองของหนึ่งครอบครัวชาวเกาหลี
กับชีวิตใหม่บนผืนดินอเมริกา สำหรับพ่อที่นี่คือโอกาสทอง
สำหรับแม่ที่นี่มีแต่ความอ้างว้าง สำหรับลูกๆ ที่นี่เป็นเพียงสนามเด็กเล่น
แต่พวกเขาจะเติบโตไปด้วยกัน  
 
#หนังของคนรักหนัง
#Minari #มินาริ
#18มีนาคมนี้ในโรงภาพยนตร์

.



Latest