Big Hit Entertainment ประกาศแถลงการณ์เกี่ยวกับเพลงมิกซ์เทปของชูก้า (Suga) ที่เป็นประเด็นข้อขัดแย้ง
2020-06-01 10:45:12
Advertisement

ในวันที่ 31 พฤษภาคม Big Hit Entertainment ได้ประกาศแถลงการณ์อย่างเป็นทางการเกี่ยวกับประเด็นข้อขัดแย้งของเสียงพูดในเพลง “What Do You Think?” ของผลงานมิกซ์เทป “D-2” จากชูก้า (Suga) BTS (หรือในชื่อ Agust D)

เสียงพูดที่เป็นประเด็นข้อขัดแย้งดังกล่าวมาจากคำพูดของ Jim Jones ผู้นำลัทธิชาวอเมริกาที่ทำให้เกิดการฆ่าตัวตายหมู่ในชุมชนห่างไกลที่รู้จักกันในชื่อ “Jonestown”

คำประกาศแถลงการณ์ของ Big Hit Entertainment มีดังนี้:

“สวัสดีครับ Big Hit Entertainment ครับ นี่คือคำประกาศแถลงการณ์อย่างเป็นทางการของเราเกี่ยวกับเรื่องมิกซ์เทปของชูก้า BTS

เสียงที่เป็นคำพูดอินโทรของเพลง “What Do You Think?” ในมิกซ์เทปถูกเลือกมาโดยไม่มีความตั้งใจพิเศษใดๆ จากโปรดิวเซอร์ผู้ทำเพลงนั้น เขาไม่ทราบถึงตัวตนของผู้พูดและใช้เสียงพูดนั้นเพื่อบรรยากาศโดยรวมของเพลง

หลังจากเสียงพูดนั้นถูกเลือก บริษัทก็ทำตามขั้นตอนภายในของเราและดำเนินขั้นตอนให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อการตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหา อย่างไรก็ตาม ทั้งในขั้นตอนการเลือกและการตรวจสอบ เราได้ก่อให้เกิดข้อผิดพลาดในการไม่รู้ถึงความไม่เหมาะสมของเนื้อหาและใส่เสียงคำพูดนั้นลงไปในเพลง

Big Hit Entertainment มีกระบวนการสำหรับตรวจสอบความเนื้อหาที่หลากหลายที่มีผู้ชมทั่วโลกเป็นกลุ่มเป้าหมายเพื่อประเด็นทางสังคม, ศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ อย่างไรก็ตาม เราได้เจอกับความเป็นจริงที่อาจมีข้อจำกัดในเรื่องความเข้าใจและการตอบสนองที่ถูกต้องในทุกสถานการณ์ ในกรณีนี้ เราไม่สามารถรู้ได้ถึงประเด็นปัญหาดังกล่าวล่วงหน้าและแสดงถึงการขาดความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องทางประวัติศาสตร์และสังคม เราขออภัยต่อผู้ที่รู้สึกไม่สบายใจหรือเจ็บปวดเพราะเรื่องนี้

Big Hit Entertainment จะตัดส่วนดังกล่าวในเพลงออกและปล่อยเวอร์ชั่นใหม่ออกมาอีกครั้ง

ศิลปินก็รู้สึกอับอายและรู้สึกรับผิดชอบจากใจจริงสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนที่เขาไม่ได้พิจารณาด้วยเช่นกัน

Big Hit Entertainment จะใช้เหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนเพื่อการดำเนินขั้นตอนที่ละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้น”


.Latest