ผลวิจัยชี้ ออกกำลังกายเรื่อยๆกับออกกำลังกายแค่ 10 นาที ให้ผลดีเท่ากัน
2016-05-10 18:11:48

ทีมวิจัยจากแคนาดาศึกษาเปรียบเทียบผลที่ได้จากการออกกำลัง 2 รูปแบบ คือการออกกำลังแบบ “สปรินต์ อินเตอร์วัล เทรนนิ่ง” ซึ่งใช้วิธีการเร่งออกกำลังสุดตัวสลับกับการผ่อนเป็นระยะๆ กับการออกกำลังแบบเอ็นดูแรนซ์ หรือการออกกำลังเรื่อยๆ ในระยะยาว ผลที่ได้รับปรากฏว่าการออกกำลังแบบสปรินต์ อินเตอร์วัล ซึ่งใช้เวลารวมเพียง 10 นาที ให้ผลดีต่อร่างกายทุกอย่างแบบเดียวกันกับการออกกำลังชนิดเอ็นดูแรนซ์ที่ใช้ระยะเวลา 45 นาที/ครั้ง

การทดลองครั้งนี้ใช้อาสาสมัครชาย 25 คน เป็นกลุ่มทดลอง กำหนดให้ออกกำลังด้วยวิธีสปรินต์ อินเตอร์วัล คือ เริ่มต้นจากการอบอุ่นร่างกาย 2 นาที จากนั้นให้ปั่นจักรยานออกกำลังเต็มแรงเท่าที่จะปั่นได้เป็นเวลา 20 วินาที สลับด้วยการปั่นช้าอีก 2 นาที, ปั่นเร็วสุด 20 วินาที ผ่อนลงเป็นปั่นช้า 2 นาที ปิดท้ายด้วยการปั่นเร็วสุด 20 วินาที แล้วจึงวอร์มดาวน์ 3 นาทีเป็นอันสิ้นสุดการออกกำลัง 1 ครั้ง ทำเช่นนี้ 3 ครั้ง/สัปดาห์ต่อเนื่องกัน 12 สัปดาห์ ในขณะที่อีกกลุ่มทดลอง ใช้วิธีการออกกำลังแบบเอ็นดูแรนซ์ คือวอร์มอัพ 2 นาที ต่อด้วยการปั่นจักรยานระยะปานกลาง 45 นาที ปิดท้ายด้วยการวอร์มดาวน์ 3 นาที 3 ครั้ง/สัปดาห์ รวม 12 สัปดาห์

หลังจาก 12 สัปดาห์ ปรากฏว่าทั้งสองกลุ่มแสดงผลลัพธ์จากการทดสอบ แอโรบิกฟิตเนส ออกมาเท่าๆ กัน โดยการวัดวีโอ 2 พีค หรือการวัดปริมาณการบริโภคออกซิเจนสูงสุดของร่างกายในช่วงการออกกำลังกาย 30 วินาที ก็ออกมาเท่ากัน กล่าวคือดีขึ้น 19% ทั้งสองกลุ่ม นอกจากนั้นยังมีผลการวัดความอ่อนไหวต่ออินซูลินที่ออกมาเหมือนๆ กัน

เช่นเดียวกันกับการวัดสมรรถนะของกล้ามเนื้อที่แสดงให้เห็นว่ากล้ามเนื้อของทั้งสองกลุ่มปรับตัวดีขึ้นพอๆ กันอีกด้วย

ที่มา มติชนออนไลน์

.
Latest