Jung Da Bin จองดาบิน


Jeong Da-bin เป็นนักแสดงหญิงชาวเกาหลีใต้ เธอได้เสียชีวิตด้วยการฆ่าตัวตายในปี 2007 เมื่ออายุ 26 ปี วิกิพีเดีย

เกิดเมื่อ: 4 มีนาคม 2523, ซ็องนัม, เกาหลีใต้

เสียชีวิตเมื่อ: 10 กุมภาพันธ์ 2550, Samseong-dong, โซล, เกาหลีใต้

การศึกษา: มหาวิทยาลัยทงกุก

พ่อแม่: ลี แจ-บูน, Jeong Sa-yeong

คลิกอ่านเพิ่มเติม
NEWS
SERIES
MOVIE