Manse มันเซ


"ซงมันเซ"
1. เกิดวันที่ 16 มีนาคม 2555
2. เขาคลั่งไคล้หลงไหลรถมาก
3. พี่น้องเรียกเขาว่า "มันเต"
4. เขาเป็นตัวของตัวเอง
5. ชื่อของเขาแปลว่า "จงเจริญ" "ไชโย" และ "10,000 ปี"
6. น้ำหนักตอนเกิดของเขาคือ 1.8 กก.
7. น้ำหนักของเขาคือ 15.4 กก. (วัดล่าสุดเดือนตุลาคม 2557)
8. เขามักจะแพ้พี่ๆเสมอ
9. เขาชอบแกล้งอัปป้ามาก
10. เขาไม่เหมือนพี่ๆ เขาไม่กลัวที่เลยที่จะเลอะ

Cr. Daehan Minguk Manse Thailand

คลิกอ่านเพิ่มเติม
NEWS
SERIES
MOVIE