Suits


เรื่องราวการไขคดีความของทนาย "ชเวคยองซอ" (จางดงกอน) ผู้ตัดสินใจเลือก "โกยอนอู" (พัคฮยองชิก) นักศึกษาแววดี ผู้มีความจำเป็นเลิศ แต่ตัดสินใจดร็อปออกจากมหาวิทยาลัย 
 

คลิกอ่านเพิ่มเติม
PROFILE
NEWS
CAST