ยอนจุน (Yeonjun) สมาชิกคนแรกของวง TXT ได้รับความนิยมติดเทรน Twitter ทั่วโลก!
2019-01-11 12:35:50
Advertisement
ซับไทย ”Produce X 101” มาไวที่สุด ต้อง Viu เท่านั้น!!คลิก!!!

 

หลังการเปิดตัวครั้งใหญ่ วงบอยแบรนด์ "TXT" ภายใต้ต้นสังกัด Big Hit Entertainment ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 11 มกราคม เวลาเที่ยงคืนของเกาหลีใต้ การสนทนาเกี่ยวกับสิ่งนี้ได้ไต่ขึ้นสู่อันดับสูงสุด และติดเทรน Twitter ทั่วโลกในทันที!

การประกาศนี้ เป็นการยืนยันอย่างเป็นทางการ ว่าวงบอยแบรนด์กลุ่มนี้จะถูกเรียกว่า "TXT (Tomorrow x Together)" พร้อมกับการเปิดตัวสมาชิกคนแรก ยอนจุน (Yeonjun) ผ่านวีดีโอและภาพถ่ายทีเซอร์แรก

ทันทีที่มีการเปิดตัว ชื่อของยอนจุน พุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดของแนวโน้มทั่วโลกบน Twitter และตามมาเป็น 10 อันดับแรกคือ #TOMORROW_X_TOGETHER และ #BigHit  พร้อมกับติดแนวโน้มสามอันดับแรกในเวลาต่อมา

Twitter ได้รวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับกลุ่ม และสมาชิกยอนจุน แน่นอนมีคอมเม้นท์เฮฮามากมาย ลองไปดูกัน

ดู Twitter ด้านล่างนี้!

คุณล่ะกำลังรอคอย TXT หรือไม่?

 

ที่มา  https://www.soompi.com

แปลโดย  http://popcornfor2.com

 Latest

Facebook Conversations

Much thanks for keep this data. seo services expert
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-01-12 01:22:52| IP 119.160.119.244
Much thanks to you such a great amount for sharing this incredible blog.Very motivating and accommodating too.Hope you keep on sharing a greater amount of your ideas.I will love to peruse. Tax Investigation Accountants
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-01-14 06:36:09| IP 119.160.119.177
This article was composed by a genuine speculation essayist. I concur a considerable lot of the with the strong focuses made by the essayist. I'll be back. Paella Catering Sydney
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-01-17 01:37:53| IP 119.160.118.5
I experience considerable difficulties my considerations on substance, however I truly felt I ought to here. Your article is truly awesome. I like the way you composed this data. Tax Investigation Advisors
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-01-18 07:59:39| IP 119.160.118.176
Much thanks for keep this data. sattamatka
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-01-19 00:25:57| IP 119.160.119.208
Extraordinary things you've generally imparted to us. Simply continue written work this sort of posts.The time which was squandered in going for educational cost now it can be utilized for studies.Thanks Tax Investigation Self Assessment
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-01-21 10:41:00| IP 119.160.118.134
Much thanks for keep this data. Tax Investigation Specialists
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-01-25 03:22:01| IP 119.160.119.234
I am extremely glad to find your post as it will get to be on top in my accumulation of most loved online journals to visit. tablet et smartphone
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-01-30 15:26:24| IP 111.88.137.146
This was a truly extraordinary challenge and ideally I can go to the following one. It was alot of fun and I truly had a ball.. Tax Investigation Self Employed
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-01-31 03:10:44| IP 119.160.119.232
A debt of gratitude is in order for offering this quality data to us. I truly delighted in perusing. Will most likely going to impart this URL to my companions. Tax Investigation Accountants
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-02-15 06:05:07| IP 119.160.118.45
A debt of gratitude is in order for sharing the post.. folks are universes best individual in every existences of individual..they need or must succeed to manage needs of the crew. Tax Investigation Advisors
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-02-18 18:54:38| IP 122.8.11.247
howdy, your sites are better than average. I value your work. Tax Investigation Specialists
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-02-21 01:52:11| IP 119.160.119.84
Totally incredible posting! Loads of valuable data and motivation, both of which we all need!Relay value your work. Tax Investigation Self Assessment
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-02-24 01:00:18| IP 37.111.130.187
I think this is a standout amongst the most critical data for me. Also, i"m happy perusing your article. However, ought to comment on some broad things, The site style is flawless, the articles is truly awesome : D. Great job, salud Tax Investigation Self Employed
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-03-01 06:34:44| IP 37.111.130.213
Much thanks for keep this data. Revenue Tax Investigation
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-03-05 00:14:57| IP 37.111.130.213
Much thanks for keep this data. Revenue Tax Investigation
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-03-05 00:14:59| IP 37.111.130.213
You know your activities emerge of the group. There is something exceptional about them. It appears to me every one of them are truly splendid! Tax Investigation Self Employed
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-03-17 17:50:05| IP 160.184.44.195
Good composed article. It will be strong to any individual who uses it, including me. Continue doing what you are doing – can'r hold up to peruse more posts. Tax Investigation Accountants
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-03-21 04:06:41| IP 119.160.118.165
That is the excellent mindset, nonetheless is just not help to make every sence whatsoever preaching about that mather. Virtually any method many thanks in addition to i had endeavor to promote your own article in to delicius nevertheless it is apparently a dilemma using your information sites can you please recheck the idea. thanks once more. Tax Investigation Advisors
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-03-24 19:53:47| IP 160.184.39.54
This is my first time i visit here. I discovered such a large number of fascinating stuff in your web journal particularly its discourse. From the huge amounts of remarks on your articles, I figure I am not by any means the only one having all the satisfaction here! keep doing awesome Tax Investigation Self Assessment
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-03-26 20:51:40| IP 160.184.36.188
Phenomenal article. Extremely fascinating to peruse. I truly love to peruse such a pleasant article. Much obliged! continue shaking. seo services near me
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-03-28 01:53:43| IP 160.184.40.237
I read that Post and got it fine and enlightening. Tax Investigation Specialists
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-03-31 01:07:24| IP 119.160.118.199
I have perused your article, it is exceptionally instructive and supportive for me.I appreciate the profitable data you offer in your articles. A debt of gratitude is in order for posting it.. Revenue Tax Investigation
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-04-03 22:23:00| IP 119.160.116.251
Much obliged for each other useful site. The spot else might just I understand that sort of data written in such a perfect means? I have an endeavor that I"m a little while ago working on, and I have been vigilant for such data. backlinks service
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-04-17 01:53:46| IP 203.135.28.74
I have perused your article, it is extremely enlightening and supportive for me.I respect the profitable data you offer in your articles. A debt of gratitude is in order for posting it.. voyance-telephone-gratuite.com
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-05-18 01:51:03| IP 160.184.47.31
I truly value the sort of points you post here. Much obliged for sharing us an extraordinary data that is really useful. Great day! Tax Investigation Accountants
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-06-04 00:18:30| IP 160.184.42.124
Your music is astounding. You have some extremely skilled craftsmen. I wish you the best of accomplishment. Tax Investigation Advisors
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-06-08 14:06:43| IP 160.184.39.94
Your substance is out and out splendid from multiple points of view. I think this is connecting with and enlightening material. Much obliged to you such a great amount for thinking about your substance and your perusers. lotto2000
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-06-12 01:37:09| IP 103.228.158.62
Superb web journal! I discovered it while surfing around on Yahoo News. Do you have any proposals on the most proficient method to get recorded in Yahoo News? I"ve been striving for some time yet I never appear to arrive! Value it. Tax Investigation Self Assessment
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-06-14 19:31:38| IP 160.184.49.195
You have a decent point here!I thoroughly concur with what you have said!!Thanks for sharing your views...hope more individuals will read this article!!! Tax Investigation Specialists
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-06-18 01:13:04| IP 119.160.65.65

อีเมล์   รหัสผ่าน  

สามารถตอบแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น คลิกเข้าสู่ระบบสมัครสมาชิกได้ที่นี่


แสดงความคิดเห็น