ซงแจริม (Song Jae Rim) เผยความจริงเบื้องหลังความใกล้ชิดสนิทสนมกับคิมโซอึน (Kim So Eun) ในรายการ We Got Married
2019-01-11 21:58:24
Advertisement
ซับไทย ”Produce X 101” มาไวที่สุด ต้อง Viu เท่านั้น!!คลิก!!!

 

วันที่ 10 มกราคม ในรายการ Life Bar ช่อง tVN ซงแจริมปรากฎตัวในฐานะแขกรับเชิญ ร่วมกับนักแสดงสาวยุนโซฮี (Yoon So Hee) เพื่อนสนิทของเขา

พิธีกรชินดงยอบ (Shin Dong Yeob) สอบถามซงแจริม เกี่ยวกับ คิมโซอึน ในรายการ “We Got Married” ที่ทั้งคู่ได้รับความนิยมสูงสุด เนื่องจากความใกล้ชิดสนิทสนมของพวกเขา

ซงแจริม กล่าวว่าเขาสนิทกับ คิมโซอึน ในรายการ “We Got Married” และอธิบายว่าความใกล้ชิดทางกายของพวกเขาที่มีในฐานะคู่แต่งงาน เป็นความสมัครใจเพราะเขาและคิมโซอึน “เราทั้งคู่มีมิตรภาพและเป้าหมายร่วมกัน : 'เราต้อง [ถ่ายทำให้เสร็จ] และกลับบ้านอย่างรวดเร็ว งั้นเรามาเตรียมเนื้อหาสำหรับการแสดง และทำมันกันเถอะ '”

เขาเปิดเผยว่า ในเวลานั้นเขาพูดกับคิมโซอึนว่า “หากมีอะไรที่รบกวนคุณให้บอกผม ผมจะปรับปรุง เรามาสนุกไปกับมันกันเถอะ” ซงแจริมพูดว่า “เรายังมีความสนิทสนมกันแบบนั้นอยู่ครับ”

ที่มา https://www.soompi.com

แปลโดย  http://popcornfor2.com

 Latest

Facebook Conversations

A debt of gratitude is in order for sharing this valuable data.. best seo services usa
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-01-12 01:22:57| IP 119.160.119.244
Pleasant online journal and totally exceptional. You can improve yet despite everything I say this perfect.Keep striving generally advantageous. Tax Investigation Accountants
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-01-14 06:36:05| IP 119.160.119.177
I've been surfing online over three hours today, yet I never discovered any fascinating article like yours. It's really sufficiently worth for me. As I would see it, if all website admins and bloggers made great substance as you did, the web will be significantly more helpful than any other time in recent memory. Spanish Catering Sydney
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-01-17 01:41:46| IP 119.160.118.5
Your substance is completely splendid from numerous points of view. I think this is drawing in and educational material. Much obliged to you such a great amount for thinking about your substance and your perusers. Tax Investigation Advisors
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-01-18 07:59:33| IP 119.160.118.176
I am extremely delighted in for this online journal. Its an educational subject. It help me all that much to take care of a few issues. Its chance are so incredible and working style so fast. Tax Investigation Self Assessment
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-01-21 10:40:53| IP 119.160.118.134
much obliged this is great online journal. Tax Investigation Specialists
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-01-25 03:21:54| IP 119.160.119.234
This is extremely instructive substance and composed well for a change. It's pleasant to see that a few individuals still see how to compose a quality post! smartphone w&o w1
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-01-30 15:26:17| IP 111.88.137.146
valuable data on points that bounty are intrigued on for this magnificent post.Admiring the time and exertion you put into your b!.. Tax Investigation Self Employed
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-01-31 03:10:40| IP 119.160.119.232
This is really an awesome read for me. I have bookmarked it and I am anticipating perusing new articles. Keep doing awesome!. Tax Investigation Accountants
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-02-15 06:04:26| IP 119.160.118.45
Its an extraordinary joy perusing your post.Its brimming with data I am searching for and I want to post a remark that "The substance of your post is marvelous" Great work. Tax Investigation Advisors
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-02-18 18:54:31| IP 122.8.11.247
This is awesome in every possible way and I think we need more such people who can brighten up the entire atmosphere. essay paper writing
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-02-19 18:04:46| IP 168.211.108.132
Much obliged such a great amount for sharing this amazing data! I am anticipating see more postsby you! Tax Investigation Specialists
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-02-21 01:37:42| IP 119.160.119.84
Totally incredible posting! Loads of valuable data and motivation, both of which we all need!Relay value your work. Tax Investigation Self Assessment
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-02-24 00:55:11| IP 37.111.130.187
Eminently composed article, if just all bloggers offered the same substance as you, the web would be a far superior spot.. Tax Investigation Self Employed
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-03-01 06:33:29| IP 37.111.130.213
much appreciated this is great web journal. Revenue Tax Investigation
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-03-05 00:14:57| IP 37.111.130.213
I cherish the way you compose and share your corner! Exceptionally intriguing and distinctive! Keep it coming! Tax Investigation Self Employed
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-03-17 17:50:00| IP 160.184.44.195
Amazing article! I need individuals to know exactly how great this data is in your article. It's fascinating, convincing substance. Your perspectives are much like my own particular concerning this subjec Tax Investigation Accountants
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-03-21 04:06:36| IP 119.160.118.165
This blog website is pretty cool! How was it made ! Tax Investigation Advisors
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-03-24 19:51:41| IP 160.184.39.54
Awesome! It sounds great. A debt of gratitude is in order for sharing.. Tax Investigation Self Assessment
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-03-26 20:51:33| IP 160.184.36.188
Really great post. I just unearthed your online journal and needed to say that I have truly delighted in perusing your blog entries. Any way I'll be subscribing to your food and I trust you post again soon. Huge much obliged for the valuable data. seo services expert
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-03-28 01:53:37| IP 160.184.40.237
New site is solid. A debt of gratitude is in order for the colossal exertion. Tax Investigation Specialists
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-03-31 01:07:21| IP 119.160.118.199
It turned out to be Very useful to me and I am certain to every one of the observers here! Revenue Tax Investigation
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-04-03 22:22:42| IP 119.160.116.251
i read a considerable measure of stuff and i found that the method for composing to clearifing that precisely need to say was great so i am awed and ilike to come back again in future.. Revenue Tax Investigation
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-04-03 22:22:54| IP 119.160.116.251
I cherish the way you compose and share your corner! Exceptionally intriguing and distinctive! Keep it coming! High TF backlinks
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-04-17 01:53:39| IP 203.135.28.74
Positive site, where did u concoct the data on this posting? I"m satisfied I found it however, sick be inquiring soon to figure out what extra posts you incorporate. consultation de voyance par telephone
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-05-18 01:50:58| IP 160.184.47.31
The most popular fish shooting game from all slot games and players. Easy to play, enjoy and make money easily. ► slotxo 168slotxo เกมส์สล็อตออนไลน์waISWW.jpg
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-05-27 16:34:29| IP 124.122.28.7
Much obliged to you again for all the information you distribute,Good post. I was exceptionally keen on the article, it's entirely rousing I ought to concede. I like going to you site since I generally run over fascinating articles like this one.Great Job, I incredibly acknowledge that.Do Keep sharing! Respects, Tax Investigation Accountants
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-06-04 00:18:24| IP 160.184.42.124
This is such an extraordinary asset, to the point that you are giving and you give it away for nothing. I cherish seeing sites that comprehend the benefit of giving a quality asset to free. It is the old what circumvents comes around schedule. Tax Investigation Advisors
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-06-08 14:06:33| IP 160.184.39.94
Magnificent article, a debt of gratitude is in order for assembling this! This is clearly one extraordinary post. A debt of gratitude is in order for the important data and experiences you have so given here. Tax Investigation Self Assessment
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-06-14 19:31:31| IP 160.184.49.195
I imagine that much obliged for the valuabe data and bits of knowledge you have so given here. Tax Investigation Specialists
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-06-18 01:12:57| IP 119.160.65.65

อีเมล์   รหัสผ่าน  

สามารถตอบแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น คลิกเข้าสู่ระบบสมัครสมาชิกได้ที่นี่


แสดงความคิดเห็น