เหตุผลที่ทำให้ ชาอึนอู (Cha Eunwoo) ต้องเสียน้ำตาและขอโทษแฟนคลับ
2019-01-10 22:00:01
Advertisement
ซับไทย ”Produce X 101” มาไวที่สุด ต้อง Viu เท่านั้น!!คลิก!!!

 

เมื่อไม่นานมานี้ ชาอึนอู (Cha Eunwoo) วง ASTRO ได้ร้องไห้บนเวทีคอนเสิร์ต เขาขอโทษแฟนคลับ และระบายความในใจว่าเขาเคยกังวลเกี่ยวกับปัญหาภายในของบริษัท

“ตอนที่ผู้จัดการและทีมงานหลายคนซึ่งผมทำงานด้วยมาหลายปีได้ทยอยออกจากบริษัท มันยากมากครับ ถึงแม้มันจะผ่านไปแล้วก็ตาม แต่การที่ต้องแบกรับเรื่องพวกนี้มันทำผมกังวล แต่ตอนนี้ผมโอเคแล้วครับ” – ชาอึนอู

จากนั้นเขาก็เช็ดน้ำตาและขอโทษแฟนคลับ ด้วยเหตุผลที่ฟังแล้ว ทั้งอึ้งและอมยิ้ม เพราะเขาขอโทษที่ผิวของตัวเองดูหมองไป!

“จากการที่ต้องเจอเรื่องกดดันทั้งภายในและภายนอก ตอนนั้นมีเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากมากครับ ลำบากกับผิวผมเหมือนกัน คือสำหรับคนดัง การดูแลตัวเอง...มันจำเป็น ผมเลยรู้สึกแย่และขอโทษแฟนคลับต่อหลายๆสิ่งเลยครับ” – ชาอึนอู

ชาอึนอูได้พูดถึงข่าวล่าสุดที่เขียนเกี่ยวกับผิวของเขาที่ดูแย่ ด้วยก่อนหน้านี้เขามีผิวหน้าที่เนียนใส พอเห็นภาพนั้นชาวเน็ตต่างข้องใจว่าทำไมหน้าของเขาถึงแย่ลงแบบนั้น

แฟนคลับรับคำขอโทษจากชาอึนอูด้วยการพร้อมใจบอกว่า เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่เขาต้องขอโทษเลย แฟนคลับตะโกนบอกว่า “ไม่เป็นไรเลย มันโอเค”, “คุณทำดีที่สุดแล้ว” และ “อย่าร้องไห้เลย”

ต้องขอบคุณแรงใจจากแฟนคลับที่ทำให้ชาอึนอูสดใสขึ้น และขอบคุณแฟนคลับที่มาร่วมคอนเสิร์ตและใช้เวลาร่วมกัน

“ถึงแม้จะมีเรื่องเกิดขึ้นมากมาย แต่ตอนนี้ผมมีความสุขมาก เพราะผมสามารถแสดงคอนเสิร์ตร่วมกับทุกคนส่งท้ายปีเก่า” -ชาอึนอู

 

ที่มา  https://www.koreaboo.com

แปลโดย  http://popcornfor2.com

 Latest

Facebook Conversations

Really decent post. I just unearthed your weblog and needed to say that I have truly delighted in searching your blog entries. After all I"ll be subscribing to your food and I trust you compose again soon! best strategy of seo backlinks
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-01-12 01:23:53| IP 119.160.119.244
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-01-14 06:35:31| IP 119.160.119.177
I might want to thank you for the endeavors you have made in composing this article. I am trusting the same best work from you later on too. Much appreciated... Spanish Catering Sydney
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-01-17 01:42:09| IP 119.160.118.5
This is extremely fascinating substance! I have completely delighted in perusing your focuses and have arrive at the conclusion that you are right about a number of them. You are incredible. Tax Investigation Advisors
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-01-18 07:59:20| IP 119.160.118.176
I am extremely delighted in for this online journal. Its an educational subject. It help me all that much to take care of a few issues. Its chance are so incredible and working style so fast. Tax Investigation Self Assessment
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-01-21 10:40:06| IP 119.160.118.134
much obliged this is great online journal. Tax Investigation Specialists
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-01-25 03:12:09| IP 119.160.119.234
I might want to thank you for the endeavors you have made in composing this article. I am trusting the same best work from you later on too.. Tax Investigation Self Employed
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-01-31 03:10:19| IP 119.160.119.232
It was a decent post undoubtedly. I completely delighted in understanding it in my lunch time. Will most likely come and visit this blog all the more regularly. A debt of gratitude is in order for sharing. Tax Investigation Accountants
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-02-15 06:02:34| IP 119.160.118.45
I imagine that much obliged for the valuabe data and bits of knowledge you have so given here. Tax Investigation Advisors
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-02-18 18:54:14| IP 122.8.11.247
A debt of gratitude is in order for your understanding for your phenomenal posting. I'm happy I have set aside an ideal opportunity to see t Tax Investigation Specialists
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-02-21 01:35:24| IP 119.160.119.84
Pleasant to be going to your site once more, it has been months for me. Well this article i"ve been sat tight for so long. I require this article to finish my task in the school, and it has same theme with your article. Much appreciated, incredible offer. Tax Investigation Self Assessment
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-02-24 00:54:22| IP 37.111.130.187
Pleasant to be going to your site once more, it has been months for me. Well this article i"ve been sat tight for so long. I require this article to finish my task in the school, and it has same theme with your article. Much appreciated, incredible offer. Tax Investigation Self Assessment
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-02-24 00:54:24| IP 37.111.130.187
This is such an extraordinary asset, to the point that you are giving and you give it away for nothing. I adore seeing blog that comprehend the quality. Im happy to have discovered this post as its such a fascinating one! I am dependably watchful for quality posts and articles so i assume im fortunate to have discovered this! I trust you will be including more later on... Tax Investigation Self Employed
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-03-01 06:30:41| IP 37.111.130.213
Much thanks for this valuable article. I like it. Revenue Tax Investigation
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-03-05 00:14:55| IP 37.111.130.213
Superb article, a debt of gratitude is in order for assembling this! This is clearly one awesome post. Much obliged for the profitable data and bits of knowledge you have so given here. best permanent makeup artist
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-03-14 02:44:19| IP 119.160.116.237
Hi, I have scanned the greater part of your posts. This post is presumably where I got the most valuable data for my exploration. A debt of gratitude is in order for posting, possibly we can see more on this. Are you mindful of some other sites on this subject. Tax Investigation Self Employed
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-03-17 17:49:45| IP 160.184.44.195
I know your mastery on this. I must say we ought to have an online dialog on this. Composing just remarks will close the discourse straight away! Furthermore, will limit the advantages from this data. Home restoration las vegas
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-03-18 19:20:05| IP 160.184.48.81
Wow, this is really interesting reading. I am glad I found this and got to read it. Great job on this content. I like it. Tax Investigation Advisors
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-03-24 19:51:16| IP 160.184.39.54
I am trusting the same best exertion from you later on too. Truth be told your experimental writing abilities has roused me. Tax Investigation Self Assessment
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-03-26 20:51:22| IP 160.184.36.188
I think this is an instructive post and it is extremely helpful and learned. thusly, I might want to thank you for the endeavors you have made in composing this article. best strategy of seo service
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-03-28 01:53:23| IP 160.184.40.237
Much obliged to you for the redesign, exceptionally pleasant site.. Tax Investigation Specialists
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-03-31 01:04:00| IP 119.160.118.199
Much obliged to you for the redesign, exceptionally pleasant site.. Tax Investigation Specialists
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-03-31 01:04:07| IP 119.160.118.199
Exceptionally valuable post. This is my first time i visit here. I discovered such a large number of fascinating stuff in your site particularly its exchange. Truly its awesome article. Keep it up. Revenue Tax Investigation
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-04-03 22:22:19| IP 119.160.116.251
This is extremely fascinating substance! I have completely delighted in perusing your focuses and have arrive at the conclusion that you are right about a number of them. You are incredible. blog comments backlinks
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-04-17 01:53:21| IP 203.135.28.74
You finished a couple fine focuses there. I did an inquiry on the subject and discovered almost all persons will oblige with your online journal. voyance retour amour
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-05-14 00:18:53| IP 160.184.48.121
A debt of gratitude is in order For sharing this Superb article.I utilize this Article to demonstrate my task in college.it is valuable For me Great Work. geldspielautomatenonline
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-05-24 04:42:51| IP 119.160.65.216
Fabulous site you have here, so much cool data!.. casino-kartenspiele
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-05-28 04:02:42| IP 122.8.116.121
A debt of gratitude is in order For sharing this Superb article.I utilize this Article to demonstrate my task in college.it is valuable For me Great Work. 007onlinecasino
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-05-28 23:42:39| IP 160.184.42.17
I know your skill on this. I must say we ought to have an online exchange on this. Composing just remarks will close the exchange straight away! Also, will confine the advantages from this data. beste-online-casinos
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-06-02 01:44:28| IP 160.184.43.244
The post is composed in exceptionally a decent way and it contains numerous helpful data for me. Tax Investigation Accountants
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-06-04 00:16:46| IP 160.184.42.124
An entrancing examination is worth remark. I surmise that it is best to compose additional on this matter, it won't be a forbidden theme however for the most part individuals are insufficient to chat on such points. To the following. Here's to you livecasinoonline
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-06-06 23:34:30| IP 119.160.66.198
A debt of gratitude is in order for the significant data and bits of knowledge you have so given here... Tax Investigation Advisors
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-06-08 14:06:06| IP 160.184.39.94
Much thanks for keep this data. Tax Investigation Self Assessment
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-06-14 19:31:21| IP 160.184.49.195
Decent to peruse your article! I am anticipating sharing your undertakings and encounters. Tax Investigation Specialists
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-06-18 01:12:36| IP 119.160.65.65

อีเมล์   รหัสผ่าน  

สามารถตอบแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น คลิกเข้าสู่ระบบสมัครสมาชิกได้ที่นี่


แสดงความคิดเห็น