ฮยอนอา (HyunA) แบ่งปันรูปถ่ายสุดเซ็กซี่ที่ถ่ายร่วมกับ อีดอน (E'Dawn) ในโพสต์ Instagram ของเธอ
2019-01-10 10:08:54
Advertisement

 

ครั้งนี้เธอดูเซ็กซี่กว่าที่เคย!

เมื่อเร็ว ๆ นี้ฮยอนอา (HyunA) ได้อัพเดทอินสตาแกรม เพื่อแสดงให้เห็นภาพอันน่าดึงดูดใจ ซึ่งดูเหมือนจะอยู่เบื้องหลังฉากถ่ายภาพ พร้อมกับอีดอน (E'Dawn) แฟนหนุ่มของเธอ!

ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันให้กับนิตยสาร MAPS 

เธอแต่งกายด้วยเสื้อแจ๊กเก็ตสีชมพูสวย และชุดบิกินี่สุดเก๋ ผมสีพาสเทล ฮยอนอาดูน่าทึ่งเหมือนเคย!

เธอโพสต์รูปถ่ายของตัวเองที่อยู่ใกล้ ๆ กับอีดอน ทั้งคู่อยู่ในชุดที่มีสีสัน และการแต่งหน้าที่เป็นเอกลักษณ์

พวกเขาดูมีความสุขกว่าที่เคย!

แฟน ๆ โพสต์ชื่นชมเธออย่างท่วมท้น และเต็มไปด้วยคำชมเชยเกี่ยวกับรูปลักษณ์ที่สวยงามของเธอ!

  • "สวย!!! ”
  • “ ฉัน f cking รักคุณมาก”
  • “ คุณคือทูตสวรรค์”
  • “ เธอดูมีความสุขมาก ๆ”
  • “ ว้าว หน้าอกคุณสวยมาก♥ ”
  • “ โอ้ฉันรักคุณ สวย”
  • “ อีดอนโชคดีจริง ๆ”
  •  

ที่มา  https://www.koreaboo.com

แปลโดย  http://popcornfor2.com

 Latest

Facebook Conversations

That gives off an impression of being brilliant anyway i am still not very beyond any doubt that I like it. At any rate will look significantly more into it and choose by and by! buy social signals
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-01-12 01:35:29| IP 119.160.119.244
A debt of gratitude is in order for this incredible post, i discover it exceptionally intriguing and extremely well thoroughly considered and set up together. I anticipate perusing your work later on. Tax Investigation Accountants
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-01-14 06:34:34| IP 119.160.119.177
Phenomenal site you have here, so much cool data!.. Spanish Catering Sydney
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-01-17 07:07:50| IP 119.160.116.215
I have been looking at a couple of your stories and i can state really well done. I will bookmark your online journal Tax Investigation Advisors
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-01-18 07:58:57| IP 119.160.118.176
Much obliged for setting aside an ideal opportunity to talk about that, I feel firmly about this thus truly like becoming acquainted with additional on this sort of field. Do you mind overhauling your blog entry with extra understanding? It ought to be truly helpful for every one of us. Tax Investigation Self Assessment
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-01-21 10:36:59| IP 119.160.118.134
New site is solid. A debt of gratitude is in order for the considerable exertion. Tax Investigation Specialists
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-01-25 03:10:59| IP 119.160.119.234
I discovered your this post while hunting down data about web journal related exploration ... It's a decent post .. continue posting and overhauling data. q smartphone price
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-01-30 15:27:14| IP 111.88.137.146
I was taking a gander at some of your posts on this site and I imagine this site is truly informative! Keep setting up.. Tax Investigation Self Employed
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-01-31 01:46:38| IP 119.160.118.121
Your work is great and I value you and bouncing for some more enlightening posts. Much obliged to you for sharing extraordinary data to us. Tax Investigation Accountants
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-02-14 06:07:47| IP 119.160.119.123
Amazing and extremely energizing site. Affection to watch. Continue Rocking. Tax Investigation Advisors
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-02-18 18:51:58| IP 122.8.11.247
Best work you have done, this online site is truly cool with incredible truths. Tax Investigation Specialists
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-02-21 01:31:06| IP 119.160.119.84
You are very brave focuses in this article. I would have never thought to be any of these in the event that I didn"t run over this. Much appreciated!. Tax Investigation Self Assessment
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-02-24 00:07:54| IP 37.111.130.187
I read that Post and got it fine and enlightening. Tax Investigation Self Employed
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-03-01 06:30:49| IP 37.111.130.213
Its an incredible joy perusing your post.Its brimming with data I am searching for and I want to post a remark that "The substance of your post is magnificent" Great work. Revenue Tax Investigation
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-03-05 00:11:01| IP 37.111.130.213
i truly like this article please keep it up. Tax Investigation Self Employed
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-03-17 17:48:30| IP 160.184.44.195
Wow! This could be one of the most useful blogs we have ever come across on thesubject. Actually excellent info! I’m also an expert in this topic so I can understand your effort. Tax Investigation Advisors
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-03-24 19:50:44| IP 160.184.39.54
Wow what a Great Information about World Day its exceptionally pleasant educational post. a debt of gratitude is in order for the post. Tax Investigation Self Assessment
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-03-26 20:50:42| IP 160.184.36.188
Much thanks for this incredible post. US based backlinks
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-03-28 01:51:55| IP 160.184.40.237
A debt of gratitude is in order for imparting decent data to us. i like your post and all you impart to us is uptodate and entirely useful, i might want to bookmark the page so i can come here again to peruse you, as you have made an awesome showing. Tax Investigation Specialists
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-03-31 01:03:26| IP 119.160.118.199
This was truly a fascinating point and I kinda concur with what you have said here! Revenue Tax Investigation
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-04-03 22:21:40| IP 119.160.116.251
I cherish the way you compose and share your corner! Exceptionally intriguing and distinctive! Keep it coming! High TF backlinks
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-04-17 01:52:54| IP 203.135.28.74
Companion, this site may be fabolous, i simply like it. casino-automatengames
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-05-17 02:19:31| IP 160.184.50.152
I truly delighted in perusing this post, enormous fan. Keep doing awesome me when would you be able to distribute more articles or where would I be able to peruse more on the subject? casino-kartenspiele
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-05-17 02:27:20| IP 160.184.50.152
Great data on your website, thank you for setting aside an ideal opportunity to impart to us. Stunning knowledge you have on this present, it"s pleasant to discover a site that points of interest such a great amount of data about distinctive specialists. voyance telephone gratuite
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-05-18 01:50:19| IP 160.184.47.31
I have perused your web journal it is extremely useful for me. I need to express profound gratitude to you. I have bookmark your site for future redesigns. Tax Investigation Accountants
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-06-04 00:16:18| IP 160.184.42.124
Much obliged to you for setting aside an ideal opportunity to distribute this data extremely valuable! Tax Investigation Advisors
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-06-08 14:05:35| IP 160.184.39.94
This substance is composed exceptionally well. Your utilization of organizing when mentioning your focuses makes your objective facts clear and straightforward. Much obliged to you. Tax Investigation Self Assessment
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-06-14 19:30:33| IP 160.184.49.195
I have perused your article, it is exceptionally useful and accommodating for me.I appreciate the profitable data you offer in your articles. A debt of gratitude is in order for posting it.. Tax Investigation Specialists
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-06-18 01:12:03| IP 119.160.65.65
I as of late ran over your website and have been perusing along. I thought I would leave my first remark. I don't realize what to say with the exception of that I have delighted in perusing. Decent blog. I will continue going to this web journal regularly. seguidores no instagram
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-06-23 04:09:05| IP 119.160.118.204

อีเมล์   รหัสผ่าน  

สามารถตอบแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น คลิกเข้าสู่ระบบสมัครสมาชิกได้ที่นี่


แสดงความคิดเห็น