ชาวเน็ตร่วมแสดงความยินดีกับรางวัล บนซัง จากงาน Golden Disc Awards ครั้งที่ 33 ซึ่งมอบให้แก่ จงฮยอน (Jonghyun)!
2019-01-08 08:54:13
Advertisement

 

จงฮยอน (Jonghyun) จากวง SHINee ได้รับรางวัล บนซัง (Bonsang) จากงาน 'Golden Disc Awards' ในปีนี้

งาน Golden Disc Awards ครั้งที่ 33 เป็นงานที่จัดขึ้น 2 วันเพื่อมอบราวัลให้แก่อัลบั้มขายดีประจำปี และจงฮยอน ผู้ได้มอบอัลบั้ม 'Poet | Artist' เป็นของขวัญการจากลาของเขาเอาไว้ให้เราได้ฟังได้รับความรักมากมายในปี 2018 ที่ผ่านมา เขาได้รับรางวัลบนซังจากงานนี้ ซึ่งมี มินโฮ (Minho) และ แทมิน (Taemin) วง SHINee ขึ้นรับรางวัลแทน

มินโฮพูดว่า: " ก่อนอื่นเรารู้สึกขอบคุณจริงๆสำหรับการนำเสนอรางวัลที่น่าทึ่งนี้สำหรับจงฮยอนฮยองในนามของจงฮยอนเราขอขอบคุณแฟน ๆ โลก SHINee ที่คอยสนับสนุนพวกเราอย่างไม่มีเงื่อนไข

มินโฮกล่าวรับรางวัล “ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณจากใจสำหรับรางวัลที่มอบให้กับจงฮยอนฮยอง ในนามของจงฮยอน พวกเราขอขอบคุณแฟนคลับของ SHINee ที่คอยสนับสนุนเรามาตลอดอย่างไม่มีเงื่อนไข” แทมินกล่าวต่อ “ได้โปรดจดจำจงฮยอนของพวกเราด้วยนะครับ คนที่รักในเสียงเพลงและการแสดงบนเวทีมากกว่าใคร เราหวังว่าคุณจะจดจำและฟังเพลงของจงฮยอนไปเรื่อยๆในอนาคต”

ชาวเน็ตต่างส่งข้อความขณะที่สมาชิกทั้ง 2 คนเป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัล อาทิเช่น “ยินดีด้วยนะจงฮยอน ที่ได้รับรางวัลบนซัง ฉันจะฟังเพลงของคุณต่อไป รักคุณนะ”, “ยังคงไม่เชื่อจนถึงทุกวันนี้”, “รักคุณนะ จงฮยอน! อยู่ที่นั่นก็ของให้มีความสุขเหมือนอย่างเคย”

ที่มา  https://www.allkpop.com

แปลโดย  http://popcornfor2.com

 Latest

Facebook Conversations

Hi I am so charmed I found your online journal, I truly found you by error, while I was watching on google for something else, Anyways I am here now and could simply get a kick out of the chance to say thank for a huge post and an inside and out enlivening site. Kindly do keep up the considerable work. Tax Investigation Specialists
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-02-21 00:15:30| IP 119.160.119.84
This sort of message continually moving and I like to peruse quality substance, so upbeat to discover great spot to numerous here in the post, the written work is simply extraordinary, much obliged for the post. Tax Investigation Self Assessment
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-02-23 23:53:14| IP 37.111.130.187
This is a decent post. This post gives really quality data. I"m certainly going to investigate it. Truly extremely helpful tips are given here. Much thanks to you to such an extent. Keep up the acts of kindness. Tax Investigation Self Employed
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-02-28 01:46:08| IP 103.209.85.123
I have perused your online journal it is exceptionally useful for me. I need to express profound gratitude to you. I have bookmark your site for future redesigns. Revenue Tax Investigation
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-03-05 00:06:27| IP 37.111.130.213
I might want to thank you for the endeavors you have made in composing this article. I am trusting the same best work from you later on also. Much appreciated... Tax Investigation Self Employed
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-03-16 19:29:46| IP 122.8.119.45
Pleasant post. I was checking continually this online journal and I am inspired! To a great degree accommodating data uniquely the last part I watch over such information a considerable measure. I was looking for this specific data for quite a while. Much obliged to you and good fortunes. Tax Investigation Accountants
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-03-21 03:39:32| IP 119.160.118.165
Magnificent and intriguing article. Extraordinary things you've generally imparted to us. Much appreciated. Simply keep making this kind out of post. Tax Investigation Advisors
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-03-24 19:46:23| IP 160.184.39.54
New site is solid. A debt of gratitude is in order for the considerable exertion. Tax Investigation Self Assessment
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-03-26 20:47:27| IP 160.184.36.188
Love what you're doing here folks, keep it up!.. buy guest post service
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-03-28 01:49:10| IP 160.184.40.237
I just couldn't leave your site before letting you know that I genuinely delighted in the top quality information you present to your guests? Will be back again every now and again to determine the status of new posts. Tax Investigation Specialists
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-03-31 00:46:50| IP 119.160.118.199
Respecting the time and exertion you put into your online journal and point by point data you offer!.. Revenue Tax Investigation
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-04-03 05:41:41| IP 119.160.119.237
This is such an awesome asset, to the point that you are giving and you give it away for nothing. I adore seeing blog that comprehend the benefit of giving a quality asset to free. Tax Investigation Accountants
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-06-04 00:12:40| IP 160.184.42.124
I'm happy I discovered this site, I couldn't discover any learning on this matter earlier to.Also work a website and in the event that you are ever keen on doing some guest composing for me if conceivable don't hesitate to tell me, im dependably search for individuals to look at my site. Tax Investigation Advisors
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-06-08 14:01:49| IP 160.184.39.94
I truly thank you for the profitable information on this extraordinary subject and anticipate more incredible posts. You"re the best to enjoy this magnificence article with me. I am welcoming it all that much! Anticipating another extraordinary article. Good fortunes to the creator! All the best! Tax Investigation Self Assessment
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-06-14 19:25:07| IP 160.184.49.195
Its an incredible joy perusing your post.Its brimming with data I am searching for and I want to post a remark that "The substance of your post is magnificent" Great work. Tax Investigation Specialists
โดย ผู้เยี่ยมชม
วันที่ 2019-06-18 01:06:53| IP 119.160.65.65

อีเมล์   รหัสผ่าน  

สามารถตอบแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น คลิกเข้าสู่ระบบสมัครสมาชิกได้ที่นี่


แสดงความคิดเห็น