ผู้โพส

0 จำนวน Like
79 จำนวน Point


3 เหตุผล ทำไมต้องมีโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หมวด Hot Share | โพสเมื่อ 2019-02-04 เวลา 20:47:33
0       0       627      
Share
 

ทำไม...องค์กรต้องส่งเสริมให้มีโครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร? คำตอบที่ชัดเจนที่สุดก็เป็นเพราะบุคลากรคือหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนทุกธุรกิจ ถึงเทคโนโลยีจะก้าวหน้าไปแค่ไหนก็ยังต้องพึ่งการนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมโดยมนุษย์ สำหรับองค์กรธุรกิจทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะคนที่มีประสิทธิภาพจึงถือเป็นสิ่งมีค่าที่ควรส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง และนี่คือ 3 เหตุผลหลักๆ ที่องค์กรควรจัดให้มีโครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรขึ้น

1.ช่วยเพิ่มทักษะความรู้ให้กับบุคลากร

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรก็คือการเพิ่มทักษะความรู้ให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากเดิม โดยเฉพาะทักษะการคิด และการสื่อสาร 2 สิ่งที่ถือเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยเตรียมความพร้อมให้บุคลากรสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น และยังสามารถนำทักษะเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ต่อยอดเพื่อพัฒนาโครงการต่างๆ ขององค์กรให้ก้าวสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

2.สร้าง Royalty ลดอัตราการลาออกอย่างได้ผล

นอกจากนี้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรยังสามารถออกแบบเนื้อหาที่ยืดหยุ่น อย่างการช่วยปลูกฝังความรักความเข้าใจใน DNA ขององค์กรให้แก่พนักงาน ซึ่งถือเป็นตัวช่วยสร้างความ Royalty ให้เกิดจากภายใน เพราะพนักงานรู้สึกถึงคุณค่าที่ตัวเองได้ถูกเลือกให้เข้าร่วมโครงการจากองค์กร นอกจากภาคภูมิใจแล้ว ยังเพิ่มความผูกพันหลักๆ ได้ถึง 2 ทาง คือระหว่างตัวพนักงานกับองค์กร และระหว่างตัวพนักงานกับเพื่อนผู้ร่วมอบรม ซึ่งความรู้สึกดีๆ เหล่านี้ถือเป็นตัวช่วยลดอัตราการลาออกที่ได้ผล

3. วางแผนส่งเสริมกลุ่ม  Talent เพื่อรักษาคนเก่งให้อยู่คู่องค์กร

หากองค์กรต้องการรักษากลุ่ม Talent คนเก่งเอาไว้ให้ยั่งยืน ต้องจัดให้มีการวางแผน โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างเป็นระบบควบคู่ไปกับให้โอกาสเติบโตในเรื่องงาน ต้องมีแผนพัฒนาพวกเค้าอย่างต่อเนื่องทั้งทักษะกระบวนการคิด พัฒนาบุคลิกภาพ รวมไปถึงพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำ เพราะการวางแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างเป็นระบบจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาที่ได้ผลลัพธ์ดีที่สุด และยังช่วยทำให้กลุ่ม Talent เหล่านี้มองเห็นคุณค่าและความก้าวหน้าของตัวเองในองค์กรได้อย่างชัดเจน ถือเป็นการวางแผนส่งเสริมเพื่อรักษาคนเก่งให้อยู่คู่องค์กรอีกทางนึง

เพราะพนักงานในองค์กรนั้นถือเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายตามความสำเร็จที่ตั้งเอาไว้ หากต้องการให้องค์กรก้าวไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ การเลือกลงทุนด้วยการวางแผนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร พัฒนาทรัพยากรมนุษย์จึงถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและยั่งยืนอย่างยิ่งขององค์กร

ช่วยเพิ่มทักษะและความรู้ให้กับบุคลากร

    สิ่งแรกที่สำคัญที่สุดในการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรก็คือการเพิ่มทักษะและความรู้ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากเดิม ไม่ว่าจะเป็นทักษะในด้านการคิด การสื่อสาร เป็นต้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรและสามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการทำงานมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการพัฒนาโครงการต่างๆ ภายในองค์กรให้สามารถก้าวไปสู่เป้าหมายได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ

ลาออกและยกระดับการทำงานในภาพรวม

    การวางแผนโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรจะช่วยให้พนักงานมองเห็นความก้าวหน้าในองค์กรชัดเจนกว่า เพราะการพัฒนาบุคลากรควบคู่ไปกับการวางแผนการทำงานของพนักงานจะช่วยให้พนักงานมองเห็นความก้าวหน้าในองค์กรชัดเจน และยิ่งไปกว่านั้นการพัฒนาบุคลากรจะช่วยสร้างคนเก่งๆ ให้เพิ่มขึ้นในองค์กร นอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาศักยภาพและการทำงานในภาพรวมอีกด้วย

พัฒนาบุคลิกภาพและความเป็นผู้นำให้กับบุคลากรในองค์กร

    บุคลิกภาพและความเป็นผู้นำเป็นสิ่งที่จะช่วยให้บุคลากรในองค์กรมีความมั่นใจในตัวเองและยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการพัฒนาบุคลิกภาพนั้นไม่ได้ปรับให้ดูดีแค่ภายนอกเท่านั้น แต่การพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีควรปรับภายในให้มีความมั่นใจมากขึ้นอีกด้วย เมื่อภายในมีความมั่นใจแล้วก็จะส่งผลออกมาถึงภายนอก ไม่ว่าจะเป็นท่าทางการแสดงออก การสื่อสารต่างๆ และความเชื่อมั่นของตัวเอง นอกจากนี้การพัฒนาภาวะผู้นำจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารกับผู้ร่วมงานทุกฝ่าย ซึ่งการพัฒนาทั้งสองส่วนนี้จะช่วยเปลี่ยนให้พนักงานในองค์กรมีความโดดเด่น มั่นใจ และกล้าแสดงออก แม้จะเป็นจุดเล็กๆ แต่ก็เป็นตัวช่วยที่จะพัฒนาประสิทธิภาพและพาองค์กรไปยังเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ได้อย่างดี

เพราะพนักงานในองค์กรนั้นถือเป็นหัวใจและเป็นสิ่งที่ช่วยขับเคลื่อนองค์กรและพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ หากต้องการให้องค์กรก้าวไปข้างหน้า การลงทุนในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรนั้นถือเป็นการลงทุนทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรที่ถือว่าคุ้มค่าและยั่งยืนอย่างยิ่ง

Please take out with full credits:
TAGS

อีเมล์   รหัสผ่าน  

สามารถตอบแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น คลิกเข้าสู่ระบบสมัครสมาชิกได้ที่นี่


imot_1.gif imot_11.gif imot_12.gif imot_13.gif imot_14.gif imot_16.gif imot_2.gif imot_3.gif imot_10.gif imot_5.gif imot_6.gif imot_8.gif imot_15.gif imot_9.gif nine_01.gif imot_7.gif nine_03.gif imot_4.gif nine_16.gif nine_19.gif nine_30.gif nine_15.gif nine_13.gif nine_02.gif
Advertisement
”ชีวิตติดแมว” รายการที่เหล่าทาสแมวจะฟินกว่าใคร กับการพาน้องแมวไปแจกความสดใสในสถานที่ต่างๆคลิก!!!