ผู้โพส

0 จำนวน Like
79 จำนวน Point


3 เทคนิคที่จะช่วยในการพัฒนาภาวะผู้นำที่ดีให้กับคุณ

หมวด Lifestyle | โพสเมื่อ 2019-02-04 เวลา 13:40:24
0       0       670      
Share
 

เพราะภาวะผู้นำเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับตัวเองในด้านต่างๆ ทั้งด้านความรู้ การพัฒนาอารมณ์ การตัดสินใจต่อสิ่งต่างๆ และการบริหารทีมงานอย่างมืออาชีพ ซึ่งการสร้างหรือพัฒนาภาวะผู้นำที่ดีนั้น จำเป็นที่จะต้องมีเทคนิคที่ดีเพื่อพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม เพื่อเสริมสร้างภาวะผู้นำที่ดีและช่วยสร้างความก้าวหน้าให้กับอาชีพของคุณอีกด้วย

 

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

    เพื่อเสริมสร้างการทำงานในทีมให้มีประสิทธิภาพและลดข้อผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการประชุมทีม การติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล การสื่อสารผ่านทางวิดีโอรวมไปถึงการสื่อสารผ่านจดหมายและเอกสารต่างๆ อีกทั้งการเปิดกว้างเพื่อรับฟังความคิดเห็นของลูกทีมนั้นก็เป็นตัวช่วยในการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมา และสำหรับการสร้างภาวะผู้นำที่ดีนั้นจำเป็นที่จะต้องมีทักษะการสื่อสารที่ถูกต้องและมีศิลปะในการพูดที่ดี เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกทีมและเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

 

การฝึกฝนและพัฒนาตน

    ทุกๆ ความสำเร็จเกิดขึ้นมาจากการฝึกฝน พัฒนาตัว และการหาข้อด้อยของตัวเอง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานและการพัฒนาภาวะผู้นำที่ดี ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ จำเป็นที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนและเรียนรู้กันตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับงาน เทรนด์ใหม่ๆ ที่น่าสนใจ รวมไปถึงการเรียนรู้ข้อผิดพลาดทั้งของตนเองและของทีม เพื่อช่วยกันเรียนรู้และเกิดการปรับปรุงวิธีการทำงานให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม

 

การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

    เพราะผู้ที่มีภาวะผู้นำที่ดีจำเป็นที่จะต้องมีความเป็นผู้ตามและเป็นผู้นำควบคู่กัน เพื่อจะได้เห็นถึงปัญหาและรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นตามความเหมาะสม อีกทั้งยังช่วยในการพัฒนาจุดอ่อนและจุดแข็งของสมาชิกในทีม เพื่อสามารถทำงานด้วยกันได้อย่างดี ซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้ที่มีภาวะผู้นำจะสามารถมองเห็นจุดอ่อนและจุดแข็งของทีม อีกทั้งยังได้เห็นถึงความเคารพและรับฟังในความคิดเห็นของผู้อื่นอีกด้วย

 

จะเห็นได้ว่า ผู้ที่จะพัฒนาภาวะผู้นำนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นหัวหน้าหรือผู้นำทีมเท่านั้น ภาวะผู้นำที่ดีเป็นคุณสมบัติที่ทุกคนควรจะมี เพื่อนำมาแก้ไขและพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา สิ่งสำคัญ นอกจากการพัฒนาภาวะผู้นำจำเป็นที่จะพัฒนาศักยภาพของผู้ที่อยู่ในทีมด้วย อีกทั้งยังช่วยพัฒนาให้งานมีคุณภาพมากขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ และช่วยให้การเติบโตในสายงานที่ดีขึ้นตลอดเวลา

 

Please take out with full credits:
TAGS

อีเมล์   รหัสผ่าน  

สามารถตอบแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น คลิกเข้าสู่ระบบสมัครสมาชิกได้ที่นี่


imot_1.gif imot_11.gif imot_12.gif imot_13.gif imot_14.gif imot_16.gif imot_2.gif imot_3.gif imot_10.gif imot_5.gif imot_6.gif imot_8.gif imot_15.gif imot_9.gif nine_01.gif imot_7.gif nine_03.gif imot_4.gif nine_16.gif nine_19.gif nine_30.gif nine_15.gif nine_13.gif nine_02.gif
Advertisement
”ชีวิตติดแมว” รายการที่เหล่าทาสแมวจะฟินกว่าใคร กับการพาน้องแมวไปแจกความสดใสในสถานที่ต่างๆคลิก!!!