ผู้โพส

0 จำนวน Like
25 จำนวน Point


เดินทางไปประเทศเยอรมันไม่มีสะดุด แค่เตรียมตัวยื่นขอวีซ่าเยอรมันให้พร้อม

หมวด Lifestyle | โพสเมื่อ 2018-11-25 เวลา 01:38:20
0       0       562      
Share
 


เมื่อพูดถึงประเทศเยอรมัน คงต้องบอกว่าเป็นประเทศยอดฮิตในการเดินทางไปท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวหลาย ๆ คน ซึ่งการจะเดินทางไปท่องเที่ยวนั่นแน่นอนว่าเราจำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องต่าง ๆ ให้ดี โดยเฉพาะการเตรียมตัว ขอวีซ่าเยอรมัน เพื่อใช้เดินทางไปประเทศในกลุ่มเชงเก้น วันนี้เราจึงจะมาแนะนำวิธีเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทางไปเยอรมันกัน เพื่อให้การเดินทางของคุณราบรื่นไม่มีสะดุด

 • ตรวจสอบความพร้อมทั่วไป อย่างเรื่องของวันเวลาเดินทาง งบประมาณ ที่พัก ระยะเวลาในการเดินทาง รวมถึงสภาพอากาศในช่วงเวลาที่เราจะเดินทางไปท่องเที่ยวว่าเป็นเช่นไร  เพื่อที่เราจะรู้ว่าอะไรที่เราขาดและอะไรที่เราต้องเตรียมให้พร้อมบ้าง
 • เตรียม เอกสารขอวีซ่าเชงเก้น ข้อนี้ถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก เพราะหากเราเตรียมตัวไม่ดี เตรียมเอกสารไม่พร้อม ก็จะทำให้การขอวีซ่าของเรามีปัญหา และกระทบต่อแผนการเดินทางที่มีได้ โดยสิ่งที่ต้องเตรียมเมื่ออยากจะ ขอวีซ่าเยอรมัน หรือวีซ่าเพื่อใช้ในกบลุ่มประเทศเชงเก้นก็คือ
 • หนังสือเดินทางมีอายุใช้งานได้อย่างน้อยอีก 6 เดือนนับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือแสดงตัวตนต่าง ๆ เช่น หนังสือรับรองการเปลี่ยนชื่อสกุล เป็นต้น
 • หลักฐานแสดงฐานะทางการเงิน ใบรับรองจากธนาคาร และบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน
 • หลักฐานการทำงานต่าง ๆ อย่างหนังสือรับรองการทำงาน และหนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท เอกสารระบุวันลาหยุด หรือหากเป็นนักเรียนนักศึกษาก็ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา ส่วนเจ้าของกิจการเองก็ต้องมีเอกสารการจดทะเบียนรับรองบริษัท
 • แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าที่ได้กรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว โดยสามารถเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารได้จากเว็บไซต์ของสถานทูตของประเทศที่เราจะขอวีซ่าได้เลย
 • รูปถ่ายแบบสุภาพ 2 ใบ  
 • เอกสารการเดินทางต่าง ๆ เช่น ตั๋วเครื่องบิน ตั๋วที่พัก แผนการเดินทางท่องเที่ยวอย่างละเอียด
 • กรณีเป็นการเดินทางเพื่อไปเยี่ยมเพื่อนเยี่ยมญาติ หรือถูกเชิญไปเพื่อทำงานต่าง ๆ ต้องมีจดหมายเชิญจากเจ้าบ้าน เอกสารระบุความสัมพันธ์ หลักฐานการรับรองที่พักและวัตถุประสงค์ในการเชิญอย่างละเอียด
 •  ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า
 • ประกันการเดินทางต่างประเทศ โดยใน เอกสารขอวีซ่าเชงเก้น ต้องมีประกันการเดินทางที่น่าเชื่อถือ และมีวงเงินความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลไม่ต่ำกว่า 30,000 ยูโร หรือประมาณ 1,5000,000 บาท ประกอบในการยื่นด้วย เพื่อช่วยป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นอย่างการเจ็บป่วย และอุบัติเหตุ ระหว่างเดินทางท่องเที่ยว

 

และหากคุณกำลังเตรียมความพร้อมในการ ขอวีซ่าเยอรมัน และกำลังมองหาประกันการเดินทางต่างประเทศที่มีเงื่อนไขตรงตามการใช้ยื่นวีซ่า ซิกน่าประกันภัยก็มีแผนประกันที่สามารถตอบโจทย์สำหรับนักเดินทางได้เป็นอย่างดี ด้วยความคุ้มครองที่ครอบคลุมตลอดการเดินทาง และการันตีการใช้ยื่นขอวีซ่าได้ 100 %  โดยสามารถซื้อผ่านออนไลน์และรอรับกรมธรรม์ผ่านอีเมล์ได้ง่าย ๆ แค่มีประการการเดินทางดี ๆ แบบนี้ติดตัวไปด้วยและเตรียมตัวให้พร้อมที่สุด เพียงแค่นี้ก็หมดห่วงในทุกการเดินทางแล้ว

Please take out with full credits:
TAGS

อีเมล์   รหัสผ่าน  

สามารถตอบแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น คลิกเข้าสู่ระบบสมัครสมาชิกได้ที่นี่


imot_1.gif imot_11.gif imot_12.gif imot_13.gif imot_14.gif imot_16.gif imot_2.gif imot_3.gif imot_10.gif imot_5.gif imot_6.gif imot_8.gif imot_15.gif imot_9.gif nine_01.gif imot_7.gif nine_03.gif imot_4.gif nine_16.gif nine_19.gif nine_30.gif nine_15.gif nine_13.gif nine_02.gif
Advertisement