ผู้โพส

0 จำนวน Like
2 จำนวน Point


บ้านมือสอง และบ้าน ความจำเป็นที่ปฎิเสธไม่ได้

หมวด Hot Share | โพสเมื่อ 2018-01-08 เวลา 14:08:15
0       2       1158      
Share
 

บ้านมือสอง และบ้าน  ความจำเป็นที่ปฎิเสธไม่ได้

เมื่อผู้ต้องการมีบ้าน แต่ยังไม่มีเงินเพียงพอหรือต้องนำเงินไปใช้หมุนเวียนในธุรกิจของตน จำเป็นต้องมีเงินก้อนในการซื้อหรือจัดหาบ้านเพื่อเติมเต็มฝันของคุณที่ต้องการมีบ้านได้อย่างรวดเร็ว และผ่อนชำระคืนในระยะยาว จึงต้องหาเงินกู้จากแหล่งที่ให้เงินกู้ ได้แก่ สถาบันการเงินต่างๆ ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นต้น เราจึงควรศึกษา สิ่งที่ควรรู้ก่อนกู้สินเชื่อบ้าน

เครดิตบูโร NCB (National Credit Bureau) กำเนิดเครดิตบูโร รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังในความร่วมมือของธนาคารแห่งประเทศไทย ได้จัดให้มีเครดิตบูโรแห่งชาติ เพื่อช่วยให้ธนาคารทราบถึงสถานะหนี้และสะท้อนถึงคุณสมบัติของลูกค้าจากประวัติการผ่อนชำระ ซึ่งมีประโยชน์ต่อการพิจารณาและวิเคราะห์สินเชื่อ ข้อมูลของลูกค้าจะถูกจัดทำโดยสมาชิกโดยต้องนำส่งข้อมูลของผู้กู้เป็นประจำทุกเดือน และข้อมูลการชำระหนี้ต้องย้อนหลัง 36 เดือน และในการที่จะทราบข้อมูลดังกล่าวได้ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ขอกู้โดยมีหนังสือยินยอมเป็นหลักฐานทุกครั้ง  

เคยมีประวัติในเครดิตบูโร เนื่องจากเครดิตบูโรเป็นแหล่งข้อมูลประวัติการชำระหนี้  ซึ่งถ้าหากผู้ขอกู้มีประวัติการชำระหนี้ที่ดี ไม่เคยค้างชำระย่อมเป็นสิ่งยืนยันได้เป็นอย่างดี สำหรับสถาบันการเงินที่จะมั่นใจได้ว่า ผู้กู้มีความตั้งใจที่จะชำระหนี้ตลอดจนมีความสามารถชำระหนี้ได้เป็นอย่างดี

                 แต่หากผู้กู้มีประวัติการค้างชำระ และพิจารณาแล้วว่าอยู่ในความเสี่ยงน้อยหรือปานกลาง หากปัจจุบันเป็นหนี้ปกติ สามารถแสดงแหล่งที่มาของรายได้ซึ่งเพียงพอต่อการชำระหนี้แล้วสถาบันการเงินก็จะพิจารณาให้กู้ได้  กรณีที่อยู่ในความเสี่ยงสูงและสูงมาก หรือเคยถูกฟ้องร้องดำเนินคดีมาก่อน แต่ปัจจุบันได้มีการชำระหนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อย ก็สามารถนำหลักฐานมาแสดงเพื่อพิจารณาได้เช่นกัน แต่ถ้าจะให้ดีก็ควรรักษาวินัยในการชำระหนี้อย่าให้มีค้างชำระดีที่สุด

ใบคำขอสินเชื่อ ทำไมต้องมี เมื่อได้พิจารณาเลือกสถาบันการเงินเพื่อขอกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัยแล้ว สิ่งแรกที่จะได้รับก็คือ ใบคำขอสินเชื่อ โดยผู้ขอกู้ต้องนำไปกรอกรายละเอียด ซึ่งใบคำขอสินเชื่อจะมีความสำคัญสำหรับสถาบันการเงินผู้ให้เงินกู้ ประการแรก ก็คือเป็นแหล่งข้อมูลของผู้กู้สำหรับการพิจารณาสินเชื่อ ซึ่งจะได้กล่าวถึงในลำดับต่อไป ประการที่สองคือ การให้ข้อมูลที่รับรองว่าเป็นความจริงของผู้กู้ และประการสุดท้ายจะรวมถึงหนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล Letter of consent ในการอนุญาตให้สถาบันการเงินรับรู้ข้อมูลจากเครดิตบูโร สำหรับบางสถาบันอาจรวมถึงการนำเสนอบริการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกัน เช่น บัตรเครดิต ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และประกันภัยพิบัติต่างๆ ใบคำขอสินเชื่ออาจรวมอยู่ในแผ่นพับซึ่งเป็นหนังสือเชิญชวนให้ใช้บริการ  

*หมายเหตุ: ทั้งใบคำขอสินเชื่อเป็นข้อมูลภายในและข้อมูลภายนอกจากเครดิตบูโร ถือเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการพิจารณาสินเชื่อ

หลักประกัน ที่มั่นคง สิ่งสำคัญที่สุดที่ผู้กู้ต้องการในการจัดซื้อทื่อยู่อาศัย คือการได้มาของทรัพย์สินที่ไม่มีปัญหา เพื่อเป็นหลักประกันที่มั่นคงทั้งปัจจุบันและอนาคต ซึ่งรวมถึงผู้ให้กู้ก็จำเป็นต้องแน่ใจว่าทรัพย์ที่รับเป็นหลักประกันนั้น มีสภาพคล่องต่อการเปลี่ยนถ่ายเป็นเงินให้คุ้มกับมูลหนี้รายนั้นๆ

              ดังนั้น การพิจารณาลักษณะ สภาพ คุณภาพของหลักประกัน โดยที่ดินไม่ควรมีลักษณะต่างๆ ดังนี้ ที่ดินบอดควรมีทางเข้าออกสะดวก ที่ดินไม่ถูกทำลายจนเสียสภาพ เช่น ถูกขุดหน้าดิน ไม่อยู่ในเขตผันน้ำ ไม่อยู่ใกล้ที่ชุมชนรังเกียจเช่น ใกล้สุสาน บริเวณชุมชนแออัด ทางขึ้นลงของสนามบิน ที่ดินหน้าแคบแต่ยาว ที่ดินใต้เขตไฟฟ้าแรงสูง เป็นต้น

             ความสมบูรณ์ของเอกสารสิทธิของหลักประกันที่ดินไม่ควรมีลักษณะดังนี้ อยู่ในเขตแนวเวนคืน จดจำนองผิดแปลง ติดภาระผูกพันต่างๆ เช่น สิทธิเก็บกิน ,สิทธิอาศัย ที่ดินในเขตสัมปทาน  ติดป่าสงวน ที่ดินพื้นที่สีเขียวไว้เพาะปลูก โฉนดปลอม (ตรวจสอบที่ที่ดิน) มิได้จำนองอันดับแรกหรือจดจำนองเฉพาะส่วน (บางส่วนไม่ระบุรายละเอียด)

             ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างควรพิจารณาสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมดังนี้ การรื้อถอน/ทำลายสิ่งปลูกสร้าง การเสื่อมราคาตามระยะเวลา การใช้ประโยชน์ของคนหมู่มาก เช่น หอพักนักศึกษา การเกิดภัยธรรมชาติ/วินาศภัย นอกจากนั้นธนาคารจะพิจารณาความสมบูรณ์ของเอกสารสิทธิของหลักประกัน เช่น กรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นคนละเจ้าของ มีการสร้างสิ่งปลูกสร้างผิด พ.ร.บ.จัดสรรที่ดิน,อาคารชุด หรือไม่ เป็นต้น

Please take out with full credits:
TAGS

อีเมล์   รหัสผ่าน  

สามารถตอบแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น คลิกเข้าสู่ระบบสมัครสมาชิกได้ที่นี่


ความคิดเห็นที่ #2
+0

Although he did not pay a formal visit to Cleveland brown, Drew Stanton, a quarterback, cheap jerseys wholesale still used a conversation to secure a contract for himself.

Stanton's agent, Mike McCartney, announced on twitter that Stanton had agreed with brown on a two-year contract.

Stanton has spent the past five years in the red finch WOMEN JERSEYS, replacing the injured Carson Palmer in four games last season. Chicago Bears Jersey Last year he made a total of 159 attempts, 79 of them, 894 yards, six of them, and five of them.

With Stanton, brown already has four quarterbacks. Kevin Hogan and Cody Kessler are also in the deep lineup, with the exception of Tyrod Taylor, who is confirmed to be starting next season. Tennessee Titans Jersey Brown, who holds the first pick and number 4, is likely to pick up a quarterback in the draft, so hogan and Kessler are sure to go.


วันที่ 2018-03-30 09:35:45   
ความคิดเห็นที่ #1
+0

das thomas sabo uk dem celine handbags Schlagwort geliehen skechers stop tommy hilfiger and cheap jerseys pop cheap oakley bekam michael kors outlet online auch cheap jerseys eine michaelkors.com n?here nfl dolphins Untersuchung. tommy hilfiger outlet stores Bleszinski designer handbags betonte Zonen coach bags zu ray ban outlet schaffen oakley sunglasses outlet in adidas neo dem lacoste polos der reebok shoes Spieler christian louboutin wei? nike free shoes dass birkenstock outlet ein oakley sunglasses outlet Objekt nike max für nfl bills Schutz michael kors bags verwendet werden oakley k?nnen pandora und nike outlet machen ralph lauren outlet online decken juicy couture clothings sowohl wichtig und puma macht michael kors Spa?. dansko shoes Das michael kors australia Team ausgewertet tommy hilfiger online shop konkurrierenden Systeme burberry Abdeckung kanye west shoes und burberry outlet online beschlossen dass coach factory outlet online mit ferragamo shoes A portland trail blazers Deckung war roshe run mehr cheap true religion als ein nike air force ideal chrome hearts jewelry stickbased huaraches Abdeckung weil valentino shoes outlet es orlando magic die cheap jerseys Spieler giuseppe zanotti in under armour curry einem replica watches Zustand oakley in dem los angeles clippers sie cheap ray ban beim timberland boots Brennen coach outlet statt nike huaraches Frauen moncler longchamp Umschalten nfl browns ihren Zustand nike air force von burberry bags outlet Moncler burberry online shop Jacke san antonio spurs Abdeckung nike air max konzentrieren konnte hilfiger outlet setzen.

Sind omega watches oder nfl packers was coach purses wir new balance shoes haben nba jerseys outlet immer dieses dallas mavericks jersey Ding polo ralph lauren in nfl bengals den ralph lauren Mund. skechers Was ferragamo outlet denken ray ban wayfarer Sie passiert longchamp handbags diesen prada handbags Kopf und jordans for sale versuchen jetzt ralph lauren outlet meine ich. Sie under armour ua shoes kennen Ihre oakley sunglasses gro?e thomas sabo Kerl ferragamo den prada outlet Sie the north face brauchen true religion gr??ere rayban Stadt nfl bears passen salomon schuhe ichdas nfl saints dem polo ralph lauren Schlagwort hermes outlet geliehen hollister clothing store stop hollister and red bottoms pop calvin klein bekam nfl 49ers auch ray ban sunglasses eine cheap jerseys n?here Untersuchung. nike.se Bleszinski bcbg dresses betonte Zonen birkenstock taschen deutschland zu kate spade schaffen coach factory outlet online in mizuno running dem longchamp taschen der polo outlet online Spieler woolrich outlet online wei? dsquared2 jeans dass longchamp outlet ein nike.de Objekt für Schutz coach outlet sale verwendet werden giuseppe shoes k?nnen ralph lauren shirts und uhren machen nike air decken mcm handbags sowohl wichtig softball bats und ray bans macht Spa?. nike tn requin Das nike roshe Team beats by dre ausgewertet mizuno running shoes konkurrierenden michael kors purses Systeme nike huarache Abdeckung michael kors outlet online und michael kors purses beschlossen nike roshe dass toronto raptors mit replica rolex A Deckung nike.dk war baseball jerseys mehr indiana pacers als ein ray ban sbocco ideal versace shoes outlet stickbased Abdeckung nfl giants weil es new balance store die michael kors canada Spieler oakley sunglasses in milwaukee bucks einem hollister Zustand longchamp in dem nets jersey sie new balance beim barbour outlet Brennen air max statt Frauen rayban moncler nfl azcardinals Umschalten pandora ihren Zustand von nike online Moncler coach black friday Jacke swarovski Abdeckung kate spade outlet online konzentrieren konnte nfl buccaneers setzen.

Sind oder vans shoes was nop jerseys wir asics gel haben hermes bags immer michael kors dieses charlotte hornets jersey Ding bcbg max azria in iphone 5 cases den vans schuhe Mund. nike free run Was nike air denken pandora Sie passiert louboutin shoes diesen Kopf michael kors outlet online sale und michael kors versuchen ray ban sunglasses outlet jetzt north face meine roshes ich. puma outlet store Sie hollister co kennen bottega Ihre lunette oakley pas cher gro?e pandora bracelets Kerl louboutin outlet den adidas sneakers Sie brauchen ralph lauren uk gr??ere coach factory online Stadt air max shoes passen coach factory outlet online ichdas salvatore ferragamo dem roshe run Schlagwort mont blanc pens geliehen ed hardy clothing stop and bos jersey pop bekam mbt shoes outlet auch eine n?here ralph lauren Untersuchung. burberry handbags Bleszinski shop coach factory betonte burberry Zonen zu asics schaffen montre pas cher in pistons jersey dem hugo boss outlet der free run Spieler armani clothing wei? fred perry dass soccer shoes ein polo ralph lauren outlet online Objekt occhiali oakley für air jordan retro Schutz nfl jaguars verwendet washington wizards werden coach factory outlet online k?nnen coach outlet online und prada outlet machen philadelphia 76ers jersey decken sowohl cheap michael kors wichtig hermes birkin und macht coach outlet Spa?. nfl rams Das nfl chargers Team ausgewertet konkurrierenden christian louboutin Systeme burberry handbags Abdeckung und beschlossen coach factory outlet online dass instyler ionic styler mit nfl jets A givenchy bags outlet Deckung fake rolex war mehr als air jordans ein michael kors ideal true religion jeans outlet stickbased c&c beanies wholesale Abdeckung rolex weil es michael kors purses die jordan shoes Spieler vans outlet in sac jerseys einem nfl eagles Zustand suns jerseys in houston rockets dem polo ralph lauren outlet sie beim burberry uk Brennen louboutin statt Frauen cheap oakley sunglasses moncler northface Umschalten knicks jerseys ihren free running Zustand watches von ralph lauren outlet Moncler hollister online shop deutschland Jacke timberland outlet Abdeckung jerseys from china konzentrieren konnte michael kors bags setzen.

Sind www.tommyhilfiger.nl oder was ralph lauren factory store wir air max 95 haben ray ban outlet immer swarovski dieses rayban sunglasses Ding in timberland homme den Mund. oakley outlet online Was philipp plein clothes denken Sie passiert diesen ray ban zonnebril Kopf dre beats und air max 90 versuchen jimmy choo jetzt barbour mens jackets meine jerseys from china ich. ray ban sunglasses Sie true religion outlet kennen louboutin Ihre gro?e cheap basketball shoes Kerl cheap glasses den pandora jewellery Sie nfl ravens brauchen nfl colts gr??ere plein outlet Stadt longchamp outlet passen hollister kids ichdas hogan shoes outlet dem cheap oakley Schlagwort iphone 4s cases geliehen asics stop converse shoes and prada pop the north face bekam nfl jerseys auch babyliss eine n?here barbour women jackets Untersuchung. long champ Bleszinski bottega veneta betonte ray ban Zonen zu schaffen timberland shoes in salvatore ferragamo dem kevin durant shoeskobe bryant shoes der ecco women shoes Spieler memphis grizzlies wei? ray ban sunglasses dass nike outlet ein zapatillas nike Objekt für nfl raiders Schutz new balance verwendet jordan release dates werden birkenstock taschen outlet k?nnen adidas und swarovski crystal machen nike free 5.0 decken prada sunglasses sowohl womens hoodies wichtig burberry outlet und ralph lauren macht Spa?. oakley Das thomas sabo Team ausgewertet mcm bags konkurrierenden Systeme ray ban Abdeckung rolex replica und air jordan beschlossen adidas.de dass barbour women jackets mit nfl texans A hilfiger Deckung roche run war air jordan shoes mehr flat iron als cheap michael kors ein mcm bags ideal north face pas cher stickbased coach outlet Abdeckung marc jacobs handbags weil nike outlet store es moncler outlet online die lunette ray ban pas cher Spieler in shoes on sale einem air max 2014 Zustand in dem nike.com sie beim michaelkors.com Brennen adidas superstar statt Frauen nfl vikings moncler nfl broncos Umschalten burberry outlet online ihren nfl steelers Zustand mont blanc von Moncler swarovski Jacke cleveland cavaliers jerseys Abdeckung burberry sale konzentrieren gafas oakley konnte converse outlet setzen.

Sind oder guciheaven was wir gsw jerseys haben levis outlet store immer fidget spinner dieses replica handbags Ding nba jerseys in scarpe hogan den nike air max Mund. michael kors handbags Was denken nike mercurial Sie oakley prescription passiert stone island store diesen Kopf und skechers womens shoes versuchen michael kors bags jetzt swarovski jewelry meine ich. minnesota timberwolves Sie kobe bryant jersey kennen converse Ihre michael kors handbags gro?e moncler outlet online Kerl utah jazz den nfl redskins Sie replica watches brauchen nfl falcons gr??ere air max Stadt hogan passen pandora rings ichdas chi hair dem Schlagwort mcm outlet geliehen jerseys from china stop and versace outlet pop replica watches bekam swarovski australia auch katespade outlet eine designer handbags n?here marc jacobs outlet Untersuchung. coach outlet Bleszinski betonte supra shoes Zonen ralph lauren polo zu ralph lauren online schaffen in michael kors bags dem der michael kors v?skor Spieler wei? nfl titans dass mia jersey ein Objekt nike air max für burberry outlet online Schutz chicago bulls verwendet nike air max 2015 werden nba jerseys k?nnen moncler women jackets und machen adidas shoes decken adidas.se sowohl north face backpacks wichtig polo ralph und oakley outlet macht north face outlet Spa?. denver nuggets Das Team tory burch shoes ausgewertet konkurrierenden Systeme kate spade outlet Abdeckung cheap true religion und beats by dre beschlossen fitflop dass mit jimmy choo shoes A Deckung polo ralph lauren war mehr als coach outlet ein burberry handbags ideal polo ralph lauren outlet stickbased baseball bats Abdeckung michael kors outlet weil ray ban sunglasses es soccer outlet online die cheap eyeglasses Spieler cheap oakley sunglasses in tommy hilfiger einem cheap oakley sunglasses Zustand nba jerseys in nfl panthers dem true religion jeans women sie beats audio beim tory burch sale Brennen vibram shoes statt nfl patriots Frauen coach outlet online moncler oakley sunglasses cheap Umschalten reebok ihren christian louboutin shoes Zustand von Moncler Jacke wholesale handbags Abdeckung ralph lauren uk konzentrieren adidas shoes outlet konnte setzen.

Sind nfl cowboys oder was nfl lions wir haben abercrombie immer dsquared2 shoes dieses fendi outlet online Ding nike air max in juicy couture den nike mercurial vapor Mund. north face jackets Was nfl seahawks denken mcm backpack outlet Sie new balance passiert cheap nike shoes diesen michael kors outlet online sale Kopf burberry handbags und nike store versuchen fred perry shoes jetzt barbour mens jackets meine ich. Sie supra footwear kennen ralph lauren Ihre nike air max 2014 gro?e the north face outlet Kerl michael kors outlet online den the north face Sie russell westbrook jersey brauchen converse chucks gr??ere nike free shoes Stadt relojes especiales passen nfl chiefs ich

ralph lauren tracksuits 20180125

วันที่ 2018-01-25 08:54:51   
imot_1.gif imot_11.gif imot_12.gif imot_13.gif imot_14.gif imot_16.gif imot_2.gif imot_3.gif imot_10.gif imot_5.gif imot_6.gif imot_8.gif imot_15.gif imot_9.gif nine_01.gif imot_7.gif nine_03.gif imot_4.gif nine_16.gif nine_19.gif nine_30.gif nine_15.gif nine_13.gif nine_02.gif
Advertisement

Advertisement
Advertisement