ผู้โพส

2 จำนวน Like
278 จำนวน Point


สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน แบ่งคุณสมบัติ ของบริษัทสร้างบ้าน ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

หมวด Lifestyle | โพสเมื่อ 2017-11-01 เวลา 16:42:30
0       0       593      
Share
 

บริษัทสร้างบ้าน

                บริษัทสร้างบ้าน เป็น บริษัทที่ดำเนินธุรกิจรับสร้างบ้านบนที่ดินของลูกค้า โดยจะมีแบบบ้านมาตราฐานให้ลูกค้าได้เลือก หรือจะออกแบบบ้านใหม่ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ทำให้ลูกค้าได้มีบ้านที่มีสไตล์เป็นของตัวเอง สร้างโดยทีมงานมืออาชีพ สถาปนิก และวิศวกร ในปัจจุบัน มีบริษัทสร้างบ้านอยู่มากมาย แต่การเลือกบริษัทรับสร้างบ้านที่เป็นมืออาชีพจริงๆ จะช่วยให้ได้บ้านดังที่ตั้งใจ และไม่ต้องมีปัญหาจุกจิกกวนใจ ทั้งในระหว่างการก่อสร้างและหลังจากสร้างบ้านเสร็จ

สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน (Home Builder Association) ตั้งแต่ปี 2547 เพื่อร่วมกันกำกับดูแลมาตรฐานบริษัทสร้างบ้าน และร่วมกันหาแนวทางเพื่อนำเสนอบริการที่ดี ๆ มีคุณภาพและได้มาตราฐานแก่ผู้ที่สนใจสร้างบ้าน ดังนั้นวันนี้เราจึงรวบรวมรายละเอียดการพิจารณาคุณสมบัติ โดยคร่าวๆ สมาชิกของสมาคมแบ่งออกเป็น 4 ประเภท และมีคุณสมบัติดังนี้ คือ

 

สมาชิกสามัญ มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1.1 ต้องมีบุคลากรในวิชาชีพ สถาปนิก และวิศวกร (ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ) อยุ่ในองค์กร

1.2 ต้องเป็นสมาชิกวิสามัญ อย่างน้อย 1 ปี นับจากวันที่ได้จดทะเบียนสมาชิก

1.3 ต้องประกอบกิจการรับสร้างบ้านมาไม่น้อยกว่า 4 ปี และมีผลงานรับสร้างบ้านไม่น้อยกว่า 60 ล้านบาท ภายใน 4 ปี พร้อมแนบสำเนาสัญญาปลูกสร้างบ้าน

1.4 ต้องมีที่ตั้งสำนักงาน, โชว์รูม หรือห้องโชว์สินค้าและผลิตภัณฑ์เป็นการถาวร

1.5 ต้องมีผลิตภัณฑ์หรือแบบบ้านมาตรฐานเป็นของตัวเองไม่น้อยกว่า 10 แบบ

1.6 มีสมาชิกสามัญอย่างน้อย 2 รายขึ้นไป ให้การรับรองความเป็นสมาชิกสามัญ

 

สมาชิกวิสามัญประเภท (ก) มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

                2.1 ต้องมีบุคลากรในวิชาชีพ สถาปนิก และวิศวกร (ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ) อยุ่ในองค์กร

                2.2 ต้องประกอบกิจการรับสร้างบ้านมาไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีผลงานรับสร้างบ้านไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท ภายใน 3 ปี พร้อมแนบสำเนาสัญญาปลูกสร้างบ้าน

                2.3 ต้องมีที่ตั้งสำนักงาน, โชว์รูม หรือห้องโชว์สินค้าและผลิตภัณฑ์เป็นการถาวร

                2.4 ต้องมีผลิตภัณฑ์หรือแบบบ้านมาตรฐานเป็นของตัวเอง ไม่น้อยกว่า 10 แบบ

                2.5 มีสมาชิกสามัญอย่างน้อย 2 รายขึ้นไป ให้การรับรองความเป็นสมาชิกวิสามัญ

               

                สมาชิกวิสามัญประเภท (ข) ผู้ที่เกี่ยวข้องในการประกอบวิสาหกิจในทางการค้าหรือการเงิน ที่เกี่ยวเนื่องกับการสร้างบ้าน แบ่งเป็น นิติบุคคล และ บุคคลธรรมดา

                 สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ หรือเป็นผู้มี อุปการคุณแก่สมาคม ซึ่งคณะ กรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์เชิญเป็นสมาชิก และผู้นั้นตอบรับคำเชิญ

 

               ไม่ว่าท่านจะเลือกสร้างบ้านกับบริษัทรับสร้างบ้าน กับผู้รับเหมารายย่อยหรือซื้อบ้านจัดสรร ล้วนแต่มีความสำคัญ ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อบ้านควรศึกษารายละเอียดให้ดี ควรคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอย ความเหมาะสมและราคา ที่สำคัญควรเลือกแบบบ้านที่ท่านชอบและตรงกับความต้องการมากที่สุด เพื่อให้ได้บ้านที่ดีที่สุดนะคะ

Please take out with full credits:
TAGS

อีเมล์   รหัสผ่าน  

สามารถตอบแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น คลิกเข้าสู่ระบบสมัครสมาชิกได้ที่นี่


imot_1.gif imot_11.gif imot_12.gif imot_13.gif imot_14.gif imot_16.gif imot_2.gif imot_3.gif imot_10.gif imot_5.gif imot_6.gif imot_8.gif imot_15.gif imot_9.gif nine_01.gif imot_7.gif nine_03.gif imot_4.gif nine_16.gif nine_19.gif nine_30.gif nine_15.gif nine_13.gif nine_02.gif
Advertisement

Advertisement
Advertisement