ผู้โพส

0 จำนวน Like
129 จำนวน Point


โรงเรียนกำเนิดวิทย์ โรงเรียนวิทย์ชั้นนำ พัฒนาเด็กอัจฉริยะ

หมวด Hot Share | โพสเมื่อ 2016-10-25 เวลา 14:50:23
0       0       979      
Share
 

     หลังจาก ปตท. ได้มีแนวคิดในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรประเภทนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่านโรงเรียนกำเนิดวิทย์ และ สถาบันวิทยสิริเมธี โดยมีแนวคิดและวิสัยทัศน์ในการพัฒนาที่ชัดเจน วันนี้จะมาแนะนำโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ว่ามีวิสัยทัศน์ และมีปัจจัยแห่งความสำเร็จอะไรบ้างที่จะทำให้เกิดนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ที่พร้อมจะก้าวเป็นนักวิทยาศาสตร์ระดับชาติได้ในอนาคต

โรงเรียนกำเนิดวิทย์ 

      โรงเรียนกำเนิดวิทย์ (Kamnoetvidya Science Academy : KVIS) โรงเรียนกำเนิดวิทย์ นามพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อันหมายถึง โรงเรียนที่เป็นแหล่งความรู้ โดยมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนา ดังนี้

“โรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับนานาชาติ สร้างปัญญาเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน”
โดยมีปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key Success Factors) ที่ทางโรงเรียนชูเป็นจุดเด่นในการพัฒนาระบบการศึกษาไทยในรูปแบบใหม่ คือ

1.     กระบวนการ : กระบวนการสรรหานักเรียนที่มีประสิทธิภาพ คัดสรร “คนเก่ง” และ “คนดี” โดยผู้สนใจสมัครต้องมีคุณสมบัติด้านวิชาการตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด ทั้งยังต้องมีความสามารถทางภาษาอังกฤษ เป็นคนช่างสังเกต ตัดสินใจได้ดี รู้จักใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

2.     หลักสูตร : หลักสูตรที่เน้นการพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล และนักเรียนยังสามารถเลือกเรียนในสิ่งที่ตัวเองถนัดและสนใจในระดับสูงกว่าหลักสูตรปกติของรัฐได้ด้วย (รายวิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์) และโรงเรียนยังมีคลินิกวิชาการ ที่มีอาจารย์หมุนเวียนมาให้คำปรึกษาแก่นักเรียนด้วย

3.     สื่อล้ำสมัยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการเรียน : ด้วยความเชื่อว่าบรรยากาศ สถานที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ เป็นปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน ดังนั้นเครื่องมือและอุปกรณ์ของโรงเรียนจะทันสมัยและได้มาตรฐาน และใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักทั้งในการสอนและกิจกรรม เช่น จัดค่ายภาษาอังกฤษในช่วงปิดเทอม จัดหาครูต่างชาติมาจัดทดสอบภาษาอังกฤษด้วยข้อสอบมาตรฐาน โดยมุ่งหวังว่านักเรียนที่จบจากที่นี่จะมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษดีเยี่ยม

4.     โรงเรียน : เป็นโรงเรียนประจำระบบบ้านพัก และเพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากที่สุดจึงมีนักเรียน 18 คนต่อห้องเท่านั้น

5.     ครูคุณภาพ : มีครูที่มีคุณภาพสูง ทั้งด้านวิชาการ (วุฒิการศึกษาตั้งแต่ปริญญาโทขึ้นไป) ด้านการสอน (ผ่านการอบรมพัฒนาทักษะการสอน มีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษ มีศักยภาพในด้านไอทีเพื่อค้นหาข้อมูลและจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ) และด้านจิตวิญญาณแห่งการเป็นครูสูง

    ซึ่งมั่นใจได้ว่านักเรียนที่จบจากโรงเรียนกำเนิดวิทย์จะมีศักยภาพที่โดดเด่น มีงานวิจัยชั้นแนวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล อีกทั้งจะยังช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับคนไทย สร้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ดีเลิศในระดับโลก เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ และสร้างความเจริญอย่างยั่งยืน

สามารถติดตามบทความเกี่ยวกับโรงเรียนวิทย์ โรงเรียนกำเนิดวิทย์เพิ่มเติมได้ที่ www.รู้จริงพลังงานไทย.com/กำเนิดวิทย์/

แหล่งที่มาของข้อมูล : http://samtahantoptt.blogspot.com/2016/04/ipo-2544-3.html

Please take out with full credits:
TAGS

อีเมล์   รหัสผ่าน  

สามารถตอบแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น คลิกเข้าสู่ระบบสมัครสมาชิกได้ที่นี่


imot_1.gif imot_11.gif imot_12.gif imot_13.gif imot_14.gif imot_16.gif imot_2.gif imot_3.gif imot_10.gif imot_5.gif imot_6.gif imot_8.gif imot_15.gif imot_9.gif nine_01.gif imot_7.gif nine_03.gif imot_4.gif nine_16.gif nine_19.gif nine_30.gif nine_15.gif nine_13.gif nine_02.gif
Advertisement