ผู้โพส

0 จำนวน Like
67 จำนวน Point


ความแตกต่างของ รูปแบบการจัดที่นั่ง ประชุมสัมมนา

หมวด Lifestyle | โพสเมื่อ 2016-06-02 เวลา 10:34:57
0       0       1974      
Share
 

การจัดประชุมสัมมนา เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น เพื่อช่วยกันหาแนวทางการแก้ปัญหา การสัมมนาที่ดีจะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อที่จัดสัมมนามีความพร้อม ดังนั้นการจัดห้องประชุมสัมมนาจึงเป็นสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่ง ที่จะช่วยให้บรรยากาศการประชุมสัมมนาราบรื่น และเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด การจัดห้องประชุมสัมมนา มีด้วยกันหลายแบบ ซึ่งในแต่ละแบบจะมีการจัดที่นั่งแตกต่างกันออกไป ตามสถานการณ์ หรือเรื่องการประชุมนั้นๆ

ห้องประชุมสัมมนาขนาดเล็ก ผู้เข้าร่วมสัมมนา 10-30 คน ควรจัดเรียงโต๊ะ เป็นรูปตัว U หรือ ตัว V วิทยากร หัวโต๊ะ ด้านซ้าย และขวา วิธีนี้จะใช้สำหรับการประชุมกลุ่มย่อย ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน และร่วมกิจกรรมได้ดี มีมุมมองได้กว้างและทั่วถึง หรือจะจัดโต๊ะ เป็นรูปตัว O โดยวิทยากร นั่งหัวโต๊ะ ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนานั่งรอบๆ ช่วยกันระดมความคิด

ห้องประชุมสัมมนาขนาดกลาง ผู้เข้าร่วมสัมมนา 40-60 คน อาจจะจัดแบบห้องบรรยาย เป็นแบบที่มักใช้ในโครงการฝึกอบรมหรือการประชุมสัมมนาที่มุ่งให้ความรู้แก่สมาชิกเป็นหลัก ซึ่งจะมีข้อจำกัดในการร่วมกิจกรรมกลุ่มของสมาชิกที่เข้าประชุมหรือฝึกอบรม ข้อดีของการจัดห้องประชุมแบบนี้คือ ผู้อบรมมีจุดโฟกัสเพียงจุดเดียว ทำให้ความสนใจทั้งหมดจะถูกส่งไปที่วิทยากรด้านหน้าเวทีเพียงจุดเดียว

ห้องประชุมสัมมนาขนาดใหญ่  ถ้าผู้เข้าร่วมสัมมนามีจำนวนมากต้องจัดห้องประชุมขนาดใหญ่โดยต้องจัดโต๊ะวิทยากรไว้ด้านหน้า สูงกว่าโต๊ะผู้เข้าร่วมสัมมนา อาจจะจัดแบบโรงภาพยนต์ ซึ่งมีลักษณะเป็นที่นั่งแบบไม่มีโต๊ะ หรือใช้โต๊ะแบบมีแท่นรองเขียน แนวตรง หรือเฉียงเข้าหากันหรือจัดแบบห้องเรียน ซึ่งเป็นแถวตอนลึกแต่มีช่องทางเดินไว้ตรงกลาง

จะเห็นได้ว่า รูปแบบการจัดห้องประชุมสัมมนามีหลายรูปแบบ และขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละการประชุม เราจึงต้องมองหาสถานที่จัดประชุมสัมมนา ที่รองรับการจัดการประชุมสัมมนาในแบบต่างๆ และต้องมีความพร้อมในด้านบริการ เช่นบริการด้านอาหาร ทั้งอาหารว่างและอาหารหลัก, สิ่งอำนวยความสะดวก ที่ใช้ในการสัมมนา เช่นโปรเจคเตอร์ Wifi , บริการด้านสถานที่ ห้องที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก บรรยากาศร่มรื่น และที่จอดรถ เป็นต้น หากต้องการสถานที่ประชุมสัมมนา ที่ยืดหยุ่นต่อการจัดประชุมสัมมนาที่คุณต้องการ แล้วล่ะก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://goo.gl/k0mmB1

Facebook : https://goo.gl/fX3Tna

Please take out with full credits:

http://goo.gl/k0mmB1


TAGS

อีเมล์   รหัสผ่าน  

สามารถตอบแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น คลิกเข้าสู่ระบบสมัครสมาชิกได้ที่นี่


imot_1.gif imot_11.gif imot_12.gif imot_13.gif imot_14.gif imot_16.gif imot_2.gif imot_3.gif imot_10.gif imot_5.gif imot_6.gif imot_8.gif imot_15.gif imot_9.gif nine_01.gif imot_7.gif nine_03.gif imot_4.gif nine_16.gif nine_19.gif nine_30.gif nine_15.gif nine_13.gif nine_02.gif
Advertisement
My Bubble Tea หวานน้อย รักร้อย 100% ดูย้อนหลังได้ที่ Viuคลิก!!!