ผู้โพส

0 จำนวน Like
40 จำนวน Point


เนื้องอกในสมอง อาการปวดหัวเรื้อรังควรระวัง

หมวด Lifestyle | โพสเมื่อ 2020-07-30 เวลา 12:00:51
0       1       40      
Share
 

ปวดหัว เป็นอาการที่เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ และลักษณะการปวดมีทั้งแบบไม่รุนแรงแต่ปวดเรื้อรัง ทำให้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิต หรือปวดแบบรุนแรงที่ต้องบรรเทาและระงับอาการปวดด้วยการทานยา แต่ไม่ว่าจะมีอาการปวดที่รุนแรงหรือปวดแบบเรื้อรัง อาจเป็นสัญญาณบ่งบอกอาการเบื้องต้นของ โรคเนื้องอกในสมอง หรือโรคร้ายแรงอื่น ๆ ได้ทั้งสิ้น

โรคเนื้องอกในสมอง คืออะไร ?

เนื้องอกในสมอง คือโรคทางระบบประสาทที่มีเนื้อเยื่อเจริญเติบโตผิดปกติในเซลล์สมองหรือบริเวณใกล้เคียงสมอง จนกระทบต่อระบบการทำงานของสมองเนื่องจากมีก้อนเนื้อไปเบียดและกระทบต่อสมองส่วนที่ควบคุมการทำงานในส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เนื้องอกในสมองยังเป็นโรคนี้ยังเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศและทุกวัย

สาเหตุของโรคเนื้องอกในสมอง 

โรคเนื้องอกในสมอง มีสาเหตุของเนื้องอกในสมองเกิดจากความผิดปกติของสารพันธุกรรมในเซลล์สมองทำให้เซลล์มีการแบ่งตัวและเจริญเติบโตในอัตราที่ผิดปกติ โดยทั่วไปเนื้องอกในสมองแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

 1. เนื้องอกในสมองที่กำเนิดมาจากเซลล์สมอง เนื้องอกชนิดนี้จะแบ่งออกเป็นชนิดเนื้อร้ายกับชนิดที่ไม่ใช่เนื้อร้าย โดยส่วนใหญ่ที่ตรวจพบมักไม่ใช่เนื้อร้าย
 2. เนื้องอกที่ไม่ได้มาจากเซลล์สมอง แต่เป็นเนื้องอกในสมองที่กระจายมาจากส่วนอื่นของร่างกายและลุกลามมาที่สมอง

ความรุนแรงของโรคเนื้องอกในสมอง

ความรุนแรงของโรคเนื้องอกในสมอง ทั้งชนิดที่ไม่ได้มาจากเซลล์สมองและชนิดที่กำเนิดจากเซลล์สมอง ซึ่งมีทั้งชนิดที่เป็นเนื้อร้ายและและไม่ใช่เนื้อราย จะแบ่งความรุนแรงออกเป็น 4 ระดับ คือ

 1. ระดับที่ 1 ก้อนเนื้อธรรมดา เนื้องอกในสมองระดับนี้เป็นเพียงก้อนเนื้อธรรมดา ที่มารถรักษาให้หายขาดได้หากตรวจพบได้เร็ว เพราะเติบโตช้าและยังไม่มีการแพร่กระจาย
 2. ระดับที่ 2 ระดับปานกลาง เนื้องอกระดับที่ 2 นี้จะมีการแพร่กระจายอยู่ในเนื้อเยื่อสมองแต่ไม่เป็นเนื้อร้าย รักษาได้แต่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้
 3. ระดับที่ 3  เป็นระยะที่ก้อนเนื้อคือเซลล์มะเร็ง ซึ่งอาจพัฒนามาจากก้อนเนื้องอกธรรมดาที่ขึ้นบริเวณสมอง หรืออาจลุกลามมาจากเซลล์มะเร็งในอวัยวะส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย  เนื้องอกในสมองระดับนี้ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ และมีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำ
 4. ระดับที่ 4  เป็นระยะที่เนื้องอกเจริญเติบโตและแพร่กระจายเร็ว ถือเป็นมะเร็งสมองชนิดร้ายแรงและทำให้เสียชีวิตได้ในเวลาอันสั้น
ปวดหัว

ภาพโดย Anastasia Gepp จาก Pixabay

อาการเบื้องต้นของโรคเนื้องอกในสมอง

 1. ระยะเริ่มแรกผู้ป่วยจะมีอาการปวดศีรษะบ่อย ๆ มีอาการปวดเรื้อรังและปวดรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ
 2. ผู้ป่วยมักมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน และมีอาการง่วงซึม
 3. มีอาการตามัว เห็นภาพเบลอ หรือภาพซ้อน
 4. มีปัญหาในการทรงตัวหรือเดิน ค่อยๆสูญเสียความรู้สึก แขนขาอ่อนแรง หรือเป็นอัมพาตครึ่งซีก
 5. มีปัญหาในการได้ยิน มีอาการหูอื้อ วิงเวียน สับสบ มึนงง สูญเสียความทรงจำ หรือบุคลิกภาพเปลี่ยนไป
 6. ความบกพร่องทางการพูด การสื่อสาร มีความลำบากในการเข้าใจและแสดงออกทางภาษา
 7. มีอาการชัก จากที่ไม่เคยมีประวัติการชักมาก่อน
 8. พูดไม่ชัด ปากเบี้ยว

การวินิจฉัยโรคเนื้องอกในสมอง

แพทย์จะทำการซักประวัติ ตรวจร่างกายสอบถามอาการ เมื่อพบอาการผิดปกติอาจตรวจสมองโดยใช้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์หรือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อถ่ายภาพรังสีให้เห็นสมองในส่วนต่าง ๆ อย่างละเอียด เพื่อนำมาประกอบการวินิจฉัย และหากพบว่ามีเนื้องงอกหรือเนื้อเยื่อผิดปกติแพทย์จะทำการตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจ เพื่อวินิจฉัยอาการว่าอยู่ในขั้นรุนแรงระดับไหน  เป็นเนื้องอกชนิดใด และวางแผนการรักษาที่ถูกต้องต่อไป

วิธีและขั้นตอนการรักษา

 1. การผ่าตัด วิธีรักษาด้วยการผ่าตัดเป็นแนวทางหลักของโรคเนื้องอกในสมอง โดยแพทย์จะผ่าเปิดกะโหลกของผู้ป่วยและนำเนื้องอกในสมองออกมาให้มากที่สุด และหากเป็นเนื้องอกระดับที่ไม่รุนแรง ไม่เป็นเนื้อร้าย ไม่แพร่กระจาย ก็สามารถรักษาให้หายขาดได้
 2. การฉายแสง หากแพทย์ตรวจพบว่าการผ่าตัดไม่สามารถเอาก้อนเนื้องอกในสมองออกหมดได้ หรือเป็นก้อนเนื้อร้ายที่เป็นเซลล์มะเร็ง แพทย์จะใช้วิธีฉายแสง เช่นวิธีฉายรังสีแบบปรับความเข้ม วิธีฉายรังสีแบบระบบนำวิถี และวิธีฉายรังสีแบบหมุนรอบตัวผู้ป่วย เพื่อทำลายเซลล์มะเร็ง
 3. เคมีบำบัด การใช้ยาเคมีบำบัดรักษาเป็นการให้ยาเพื่อฆ่าเซลล์มะเร็ง โดยแพทย์จะพิจารณาว่าจะใช้ยาในรูปแบบใด อาจมีทั้งยารับประทาน และยาฉีดเข้าเส้นเลือด วิธีนี้อาจทำหลังจากผ่าตัดเนื้องอกในสมองออกไปบางส่วนแล้ว หรือในกรณีที่ไม่สามารถผ่าตัดเอาเนื้องอกออกไป

โรคเนื้องอกในสมองป้องกันได้หรือไม่

เนื้องอกในสมอง แม้จะเป็นโรคที่สามารถรักษาได้ และหากไม่อยู่ในระดับที่รุนแรง ไม่เป็นเนื้อร้ายก็รักษาให้หายขาดได้ด้วย แต่การป้องกันย่อมดีกว่าการรักษา สำหรับแนวทางการป้องกันและสิ่งที่อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้เกิดเนื้องอกในสมองรวมทั้งเสี่ยงต่อการเกิดเซลล์มะเร็งอื่น ๆ  เช่น 

 1. รักษาสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรง ไม่สูบบุหรี่ ไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีรังสี หรือมีสารพิษสารเคมีที่เป็นอันตราย
 2. รักษาสมดุลในการรับประทานอาหาร หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีสารกระตุ้นให้เกิดเซลล์มะเร็ง
 3. เรียนรู้วิธีผ่อนคลายและลดความตึงเครียด 
 4. หมั่นออกกำลังกายเป็นประจำ
 5. ใช้ชีชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีความสุขและมองโลกในแง่บวก

อาการของเนื้องอกในสมอง อาจเริ่มต้นจากอาการปวดหัวที่เป็นลักษณะอาการของโรคอื่น ๆ หลายโรค ทำให้ผู้ป่วยขาดความระมัดระวังในการดูแลตนเอง เราหวังว่าบทความนี้คงเป็นประโยชน์และช่วยให้ทุกคนดูแลตนเองให้ห่างไกลจากนี้นะครับ

ขอบคุณบทความจาก https://aufarm.shop/brain-tumor/
ขอบคุณเนื้อหา และสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่: https://aufarm.shop/

 

Please take out with full credits:

https://aufarm.shop/brain-tumor/


TAGS

อีเมล์   รหัสผ่าน  

สามารถตอบแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น คลิกเข้าสู่ระบบสมัครสมาชิกได้ที่นี่


ความคิดเห็นที่ #1
+0


วันที่ 2020-07-30 14:04:13   
imot_1.gif imot_11.gif imot_12.gif imot_13.gif imot_14.gif imot_16.gif imot_2.gif imot_3.gif imot_10.gif imot_5.gif imot_6.gif imot_8.gif imot_15.gif imot_9.gif nine_01.gif imot_7.gif nine_03.gif imot_4.gif nine_16.gif nine_19.gif nine_30.gif nine_15.gif nine_13.gif nine_02.gif
Advertisement
BubbleTea
My Bubble Tea หวานน้อย รักร้อย 100% ดูย้อนหลังได้ที่ Viuคลิก!!!