ผู้โพส

0 จำนวน Like
40 จำนวน Point


โรคกระเพาะอาหาร รู้ทัน ป้องกันรักษาไม่ยาก

หมวด Lifestyle | โพสเมื่อ 2020-07-30 เวลา 10:45:10
0       1       41      
Share
 

โรคกระเพาะ เป็นปัญหาสุขภาพที่พบได้มากในกลุ่มคนวัยทำงาน และกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารไม่เป็นเวลา รวมทั้งคนที่มีโรคประจำตัวเป็นโรคเรื้อรังทำให้ต้องทานยาที่อาจกัดกระเพาะได้หากทานยาไม่ถูกต้องตามคำแนะนำของแพทย์ การรู้ทันโรคช่วยให้เราดูแลตนเองทำให้ห่างไกลโรคกระเพาะได้ไม่ยาก เพื่อรู้ทันโรคและสามารถดูแลตนเองได้อย่างถูกวิธี aufarm.shop มีความรู้เกี่ยวกับโรคกระเพราะมาแนะนำค่ะ

โรคกระเพาะอาหาร เกิดจากอะไร ?

โรคกระเพาะอาหาร หรือโรคแผลในกระเพาะอาหาร สาเหตุหลักของโรคเพาะเกิดได้จากหลายสาเหตุ ดังนี้

 • โรคกระเพาะอาหาร ที่เกิดจากการเสียสมดุลของกรดที่หลั่งออกมาไปทำลายเยื่อบุกระเพาะอาหาร ซึ่งการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารมากผิดปกตินี้ อาจเกิดจากความเครียด ความกังวล อารมณ์แปรปรวน การรับประทานอาหารรสจัด การดื่มแอลกอฮอลล์ ชา กาแฟ และสูบบุหรี่เป็นประจำ
 • มีสาเหตุจากเยื่อบุกระเพาะอาหารถูกทำลาย เกิดได้จาก การทานยาแก้ปวด ยาลดไข้ หรือยารักษาโรคเรื้อรังบางชนิด เช่น ยารักษาโรคเบาหวาน ที่อาจส่งผลระคายกระเพาะอาหาร หรือเกิดจากการกินอาหารไม่เป็นเวลา
 • ติดเชื้อแบคทีเรียเฮลิโคแบคเตอร์ H.pylori (Helicobactor Pylori) เชื้อนี้เกิดจากการรับประทานอาหาร และเป็นสาเหตุโดยตรงที่ทำให้เกิดการอักเสบในกระเพาะอาหาร ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งในกระเพาะอาหาร

อาการและสัญญาณบ่งบอกของโรคกระเพาะอาหาร

สัญญาณบ่งบอกของโรคกระเพาะอาหาร จะมีอาการปวดท้อง เป็น ๆ หาย ๆ และ จุกเสียดหรือจุกแน่นบริเวณใต้ลิ้นปี่ หรืออาการต่าง ๆ ต่อไปนี้

 • มีอาการแสบท้อง ร่วมกับอาการปวดท้องแบบเป็นๆ หาย ๆอาจมีอาการปวดท้องมาก เมื่อรับประทานอาหารที่มีรสจัด เช่น เผ็ดจัด เปรี้ยวจัด หรือดื่มน้ำอัดลม
 • มีอาการปวดแน่น ท้องอืด มีลมในท้องมาก หรือคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วย โดยเฉพาะหลังมื้ออาหารทำให้อิ่มง่ายกว่าปกติ
 • มีอาการเบื่ออาหาร หรือรับประทานอาหารได้น้อยลง
 • มีอาการปวดท้องเรื้อรัง เป็นๆ หายๆ เป็นเวลานานหรือนานเป็นปี

ปวดท้อง คลื่นไส้

Food photo created by freepik – //www.freepik.com

อาการแทรกซ้อนของโรคกระเพาะอาหาร

โรคกระเพาะอาหารส่วนใหญ่มักจะไม่มีโรคแทรกซ้อน แต่ถ้าเป็นแล้วไม่ได้รับการดูแลรักษาที่ถูกต้องจนมีอาการมากและเรื้อรังอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายแก่ชีวิตได้ เช่น

 • เลือดออกทางเดินอาหาร อาการที่สังเกตได้ อาจมีถ่ายอุจจาระสีดำหรืออาเจียนเป็นเลือด
 • กระเพาะทะลุ หรือลำไส้เป็นแผล สังเกตได้จากมีอาการปวดท้องรุนแรงทันทีทันใด หน้าท้องแข็ง กดเจ็บ
 • ลำไส้อุดตัน หรือลำไส้ตีบตัน สังเกตได้จากอาการปวดท้อง การรับประทานอาหารได้น้อย อิ่มเร็วและมักอาเจียนเป็นอาหารที่ไม่ย่อยหลังรับประทานอาหาร เบื่ออาหาร น้ำหนักลดลง

การวินิจฉัยโรคกระเพาะของแพทย์

การวินิจฉัยโรค แพทย์จะสอบถามประวัติอาการเบื้องต้น และการตรวจร่างกายเพื่อค้นหาสาเหตุที่แน่ชัด รวมไปถึงการตรวจพิเศษอื่น ๆ เช่น

 • ตรวจด้วยวิธีกลืนแป้งแบเรียม แล้ว x-ray เป็นวิธีที่ทำง่ายตรวจเสร็จแล้วกลับบ้านได้เลย
 • ตรวจด้วยการส่องกล้อง เป็นวิธีการตรวจที่สำคัญในการรักษา สามารถมองเห็นด้วยตา ถ่ายรูปเก็บภาพไว้วินิจฉัยโรคได้ และนำเนื้อเยื่อไปตรวจ
 • การตรวจเลือด การตรวจอุจจาระ หรือการตรวจด้วยวิธีการพ่นลมหายใจ

วิธีการและขั้นตอนการรักษาโรคกระเพาะอาหาร

 1. การรักษาด้วยยา โดยจะรักษาตามอาหารหรือตามสาเหตุของโรค เช่น โรคกระเพาะอาหารที่มีการติดเชื้อแพทย์จะให้ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรีย หากผู้ป่วยเป็นโรคกระเพาะที่เกิดจากการหลั่งของกรดในกระเพาะอาหารมากผิดปกต แพทย์จะให้ยาลดอาการของโรคกระเพาะ
 2. การรักษาโดยไม่ใช้ยา ได้แก่ การผ่าตัดกรณีที่มีเนื้องอกในกระเพาะอาหาร การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร เช่น – หลีกเลี่ยงอาหารเผ็ด เปรี้ยว รสจัด – งดเครื่องดื่มแอลกฮอล์ บุหรี่ น้ำอัดลม – หลีกเลี่ยงการทานอาหารหมักดอง เช่น ผลไม้ดอง ผักดอง – เคี้ยวอาหารให้ละเอียด เพื่อไม่ให้กระเพาะอาหารทำงานหนักมากขึ้น

วิธีดูแลตนเองเมื่อเป็นโรคกระเพาะ

 • รับประทานอาหารให้ตรงเวลา
 • รับประทานอาหารอ่อนที่ย่อยง่าย และควรเคี้ยวอาหารให้ละเอียด
 • หลีกเลี่ยงสิ่งระคายเคืองต่อกระเพาะอาหาร เช่น ยาชุด ยาแก้ปวดข้อ ยาแก้ปวดแอสไพริน ยาที่มีสเตียรอยด์ น้ำอัดลม อาหารรสจัด เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ อาหาร หรือ เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน
 • ไม่รับประทานจนอิ่มเกินไป เพราะจะทำให้กระเพาะขยายตัวกระตุ้นให้เจ็บ และปวดท้องมากขึ้น
 • ลดปริมาณอาหารมื้อหลักและเสริมในมื้ออาหารว่าง เพื่อไม่กระตุ้นให้เกิดการปวดท้อง
 • รักษาความสะอาดและสุขอนามัยในการรับประทานอาหาร
 • เลือกรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ
 • หลีกเลี่ยงการซื้อยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบทางเดินอาหารหรือยาในกลุ่มลดอาการปวด มาทานเอง หากจำเป็นต้องทานยาเหล่านี้ ควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์ หรือเภสัชกร
 • หากมีอาการควรไปพบแพทย์ หรือตรวจเช็คร่างกายประจำปี เพื่อหาความผิดปกติต่าง ๆ

โรคกระเพาะอาหาร เป็นปัญหาสุขภาพที่มีสาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมการบริโภค และการใช้ชีวิตที่เร่งรีบ การทานอาหารไม่ตรงเวลา ภาวะเครียด การทานอาหารรสจัด และการทานอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและการใช้ชีวิต หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของโรค บำรุงดูแลตนเอง ทานอาหารที่มีประโยชน์เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนและเพียงพอ หมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพียงเท่านี้ก็ป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคกระเพาะอาหารได้แล้วค่ะ

ขอบคุณบทความจาก https://aufarm.shop/gastritis/
ขอบคุณเนื้อหา และสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่: https://aufarm.shop/

Please take out with full credits:

https://aufarm.shop/gastritis/


TAGS

อีเมล์   รหัสผ่าน  

สามารถตอบแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น คลิกเข้าสู่ระบบสมัครสมาชิกได้ที่นี่


ความคิดเห็นที่ #1
+0


วันที่ 2020-07-30 14:08:27   
imot_1.gif imot_11.gif imot_12.gif imot_13.gif imot_14.gif imot_16.gif imot_2.gif imot_3.gif imot_10.gif imot_5.gif imot_6.gif imot_8.gif imot_15.gif imot_9.gif nine_01.gif imot_7.gif nine_03.gif imot_4.gif nine_16.gif nine_19.gif nine_30.gif nine_15.gif nine_13.gif nine_02.gif
Advertisement
BubbleTea
My Bubble Tea หวานน้อย รักร้อย 100% ดูย้อนหลังได้ที่ Viuคลิก!!!