ผู้โพส

0 จำนวน Like
79 จำนวน Point


รักษาปอดให้แข็งแรงห่างไกล “เชื้อนิวโมคอกคัส” สาเหตุสำคัญของโรคที่เกี่ยวกับปอด

หมวด Hot Share | โพสเมื่อ 2020-04-09 เวลา 14:05:10
0       0       1262      
Share
 

   “โรคปอดอักเสบ ภัยเงียบที่ป้องกันได้” ปัจจุบันโรคระบบทางเดินหายใจและโรคปอดเป็นโรคที่พบบ่อย และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตและอยู่ในอันดับต้นๆ ของประชากรโลก ทั้งนี้โรคปอดอักเสบเกิดได้กับคนทุกวัย แต่โรคปอดอักเสบที่เกิดจากการติดเชื้อนั้นมีความอันตรายต่อเด็ก, ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำ เนื่องจากบางครั้งหากติดเชื้อรุนแรงอาจส่งผลให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ แต่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน

 

 

 

โรคจากเชื้อ Streptococcus pneumoniae

เป็นโรคจากเชื้อแบคทีเรียชื่อ Streptococcus pneumoniae ซึ่งติดต่อโดยทางเดินหายใจ ทำให้เกิดโรคในมนุษย์ตั้งแต่ คออักเสบ ปอดอักเสบ หลอดลมอักเสบ หูชั้นกลางอักเสบ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ และการติดเชื้อ ในกระแสเลือด

          ปัจจุบันโรคติดเชื้อ Streptococcus pneumoniae เช่น ปอดอักเสบ เป็นโรคที่ ป้องกันได้ โดยองค์การวัคซีนของ USA (ACIP) ได้แนะนำให้วัคซีนในทุกช่วงอายุ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อ IPD (Invasive Pneumococcal Disease)

          IPD เป็นเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคติดเชื้อในทุกอายุ โดยเฉพาะในเด็กเล็กทำให้ปอดบวม หูชั้นกลางอักเสบ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ

          และสำหรับในผู้ใหญ่ เชื้อนี้มีหลายสายพันธุ์ ทำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือด อันเป็นเหตุให้มีอันตรายถึงแก่ชีวิต

 

ปัจจุบันมีการใช้วัคซีน

1.       แบบ 13 สายพันธุ์ สำหรับทุกอายุตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุ

2.       แบบ 23 สายพันธุ์ สำหรับผู้ใหญ่อายุ 65 ปี และบุคคลที่มี

          ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ IPD เช่น

                   2.1     ผู้ป่วยมีภูมิต้านทานต่ำทุกสาเหตุ

                   2.2     ผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน โรคตับ

                   2.3     ผู้ป่วยเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ

                   2.4     ผู้ป่วยมะเร็ง

                   2.5     ผู้ป่วยโรคไตที่ต้องล้างไต

                   2.6     ผู้ป่วยเคมีบำบัด หรือรับการฉายแสงเพื่อรักษาโรค

                   2.7     ผู้ที่สูบบุหรี่

 

การรับวัคซีนวัคซีนมี 2 ชนิด คือ

1.       13-valent pneumococcal conjugate vaccine(PCV13; Prevnar13)

          2.       23-valent pneumococcal  vaccine(PPSV23; Pneumovax23)

 

วัคซีนชนิดแรกได้รับอนุญาตให้ใช้เพื่อป้องกันภาวะ invasive pneumococcal disease (IPD) และหูชั้นกลางอักเสบในเด็กทารกและเด็กเล็ก เนื่องจากครอบคลุมสายพันธุ์ที่ก่อโรค 13 ชนิด และองค์การอาหารและยาของสหรัฐ ได้อนุมัติเพิ่มเติมให้ใช้ในการป้องกันภาวะปอดบวมและ IPD ในผู้ใหญ่อายุมากกว่า 50 ปี ในปี 2011 ส่วน PPSV23 จะใช้ป้องกัน IPD ในผู้ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี หรือผู้ที่มีความเสี่ยง

          โดยการฉีดวัคซีนควรฉีดทั้ง 2 ชนิด รวม 2 ครั้ง โดยที่ห่างกัน อย่างน้อย 2 เดือน จะทำให้สามารถป้องกันเชื้อ Pneumococcus ได้ครบ และนานอย่างน้อย 5 ปี

ทางโรงพยาบาลนนทเวชมีความยินดีให้คำปรึกษาโดยละเอียดและฉีดวัคซีนป้องกันโรค Pneumococcus แก่บุคคลทั่วไป

 

 

 

            เพราะการป้องกันดีกว่าการรักษา การได้รับวัคซีนทั้งในวัยเด็กและผู้สูงอายุจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยป้องกันการเกิดโรคได้ เพราะยิ่งอายุมากขึ้น ปัจจัยเสี่ยงและความไวของเชื้อในการก่อโรคยิ่งเพิ่มมากขึ้น เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ โรคปอดบวม ปอดอักเสบ ดังนั้นในเด็กและผู้สูงอายุจึงมีความจำเป็นที่ต้องฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันโรคเช่นเดียวกัน

          ทั้งนี้ผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีนควรพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน เพื่อรับการซักประวัติ ตรวจร่างกาย และรับคำแนะนำเกี่ยวกับข้อบ่งชี้และข้อห้ามของวัคซีนแต่ละตัว เพื่อให้ได้รับประโยชน์และความปลอดภัยจากการฉีดวัคซีนอย่างแท้จริง หรือสามารถเข้ามาปรึกษาที่โรงพยาบาลนนทเวชได้ค่ะ

ขอบคุณข้อมูล : https://www.nonthavej.co.th/Pneumococcal-vaccine.php

Please take out with full credits:
TAGS

อีเมล์   รหัสผ่าน  

สามารถตอบแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น คลิกเข้าสู่ระบบสมัครสมาชิกได้ที่นี่


imot_1.gif imot_11.gif imot_12.gif imot_13.gif imot_14.gif imot_16.gif imot_2.gif imot_3.gif imot_10.gif imot_5.gif imot_6.gif imot_8.gif imot_15.gif imot_9.gif nine_01.gif imot_7.gif nine_03.gif imot_4.gif nine_16.gif nine_19.gif nine_30.gif nine_15.gif nine_13.gif nine_02.gif
Advertisement