ผู้โพส

0 จำนวน Like
335 จำนวน Point


กยศ. เคาะแล้ว! ลด พัก ผ่อนผันให้ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ใครที่ต้องจ่าย กยศ. อ่านด่วน

หมวด Lifestyle | โพสเมื่อ 2020-04-03 เวลา 11:39:47
0       0       90      
Share
 
กยศ. เคาะแล้ว!
มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
ทั้งลดเบี้ยปรับ, พักหนี้, รวมไปถึงผ่อนผัน
ใครที่ต้องจ่าย กยศ. อ่านด่วน!
ช่วงนี้อะไรประหยัดได้ก็ต้องประหยัด เพราะตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ก็ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นวงกว้างทั้งตัวเจ้าของธุรกิจไปจนถึงลูกจ้าง บางคนต้องปิดกิจการหรือถูกเลิกจ้าง จึงทำให้มีรายได้ลดลงแต่รายจ่ายกลับเท่าเดิม ธนาคารและหน่วยงานต่างๆ ก็เริ่มมีทั้ง โปรโมชั่น ทั้งมาตรการมาช่วยเหลือแบ่งเบาภาระลูกหนี้ให้กันหลายเจ้า รวมไปถึงกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือ กยศ. ก็มีมาตรการออกเช่นเดียวกัน ทั้ง ลดราคา ค่าชำระดอกเบี้ย พักหนี้ ผ่อนผันและชะลอ เรียกได้ว่าครอบคลุมลูกหนี้ทุกประเภทเลยทีเดียว

กยศ. ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19
มาตรการลดเบี้ยปรับ
1. ลดเบี้ยปรับจากเดิม 75% เหลือ 0.5%
• สำหรับผู้กู้ที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีและผู้กู้ที่ไม่สามารถจ่ายหนี้ได้ตามที่กำหนด มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. - 31 ธ.ค. 63

2. ลดเบี้ยปรับ 80% สำหรับผู้กู้ที่ค้างชำระหนี้และปิดบัญชีในครั้งเดียว
• ผู้กู้ยืมที่ยังไม่ถูกดำเนินคดี สามารถติดต่อชำระหนี้ได้ที่ธ.กรุงไทยหรือธ.อิสลามแห่งประเทศไทย
• ผู้กู้ยืมที่ถูกดำเนินคดีแล้ว สามารถขอรับสิทธิ์ได้ที่นี่ : 
https://www.studentloan.or.th/promotion

3. ลดเบี้ยปรับ 75%
• 
promotions นี้เฉพาะผู้กู้ยืมที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีแต่มีการชำระหนี้ค้างทั้งหมดแล้ว สามารถติดต่อชำระหนี้ที่ธ.กรุงไทยหรือธ.อิสลามแห่งประเทศไทย ได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 ก.ย. 63   

4. ลดจำนวนเงินที่หักผ่านบัญชี เหลือ 10 บาท/คน/เดือน
• สำหรับผู้ที่ชำระหนี้ผ่านการหักเงินจากบัญชีเงินเดือน จะหักเงินชำระหนี้จำนวน 10 บาท /คน/เดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 63

มาตรการพักชำระหนี้
มาตรการนี้สำหรับผู้กู้ยืมที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้น โดยสามารถพักชำระหนี้ได้นาน 2 ปี จากเดิมที่สามารถขอพักชำระหนี้ได้ 1 ปีเท่านั้น

1. ผู้ที่ชำระหนี้เป็นรายปี สามารถพักชำระหนี้ได้ 2 ปี ตั้งแต่วันที่ กยศ. อนุมัติ โดยจะต้องกลับมาชำระหนี้ประจำงวดปี 2563 ภายในวันที่ 5 ก.ค. 65

2. ผู้ที่ชำระหนี้เป็นรายเดือน สามารถพักชำระหนี้ได้นาน 24 เดือน นับตั้งแต่เดือนที่ กยศ.อนุมัติ ในระหว่างพักชำระหนี้จะกองทุนจะหยุดคิดดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมผิดนัดชำระหนี้ทั้งงวดที่เคยค้างมาก่อนหน้านี้และงวดที่กำลังผ่อนอยู่ จนกว่าจะหมดระยะพักหนี้

มาตรการผ่อนผันขำระหนี้

ผู้กู้ยืมสามารถยื่นเรื่องขอผ่อนผันการชำระหนี้ภายใน 60 วันก่อนครบกำหนดชำระหนี้ในวันที่ 5 ก.ค. 63 โดยผู้ที่จะยื่นเข้าใช้สิทธิ โปร นี้จะมีการแบ่งเป็น 2 เกณฑ์ดังนี้

1. ผู้กู้ที่ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เกิน 8,008  บาทต่อเดือน

สามารถขอผ่อนผันได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน  1 ปี ในระหว่างการผ่อนผันไม่ต้องชำระทั้งเงินต้น เงินดอกและเบี้ยปรับที่เกิดจากการค้างชำระหนี้

โดยใช้เอกสารขอยื่นผ่อนผันดังนี้

• แบบคำขอการผ่อนผันการชำระเงินคืนกองทุน (กยศ./กรอ. 202/62)

• สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้และผู้ค้ำประกันทุกราย พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

• หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ไม่มีรายได้ หรือหนังสือรับรองว่ามีรายได้ไม่เกิน 8,008 บาทต่อเดือน ซึ่งรับรองโดยหน่วยงานของรัฐ (กยศ./กรอ. 203/62)2. ผู้กู้ที่มีรายได้ถดถอย

• สามารถขอผ่อนผันให้ขยายระยะเวลาการชำระหนี้ได้ตั้งแต่ 1.5 - 2.5 เท่าของระยะเวลาชำระหนี้ตามสัญญากู้เดิม แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับยอดหนี้ที่เหลือด้วย และงวดสุดท้ายของการชำระหนี้ผู้กู้ต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี

เอกสารขอยื่นผ่อนผัน มีดังนี้

• แบบคำขอการผ่อนผันการชำระเงินคืนกองทุน (กยศ./กรอ. 202/62)

• สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้และผู้ค้ำประกันทุกราย พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

• หลักฐานการแสดงว่ามีรายได้ถดถอย เช่น สลิปเงินเดือน

สามารถยื่นเอกสารได้ทางไปรษณีย์หรือขอยื่นผ่อนผันด้วยตัวเองที่ ธ.กรุงไทยหรือธ.อิสลามแห่งประเทศไทย

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ : 
https://www.studentloan.or.th/th/download/1568257507มาตรการงดหรือชะลอการบังคับคดี

1. งดการขายทอดตลาด สำหรับผู้กู้ที่ถูกทางกองทุนยึดหลักทรัพย์ และอยู่ระหว่างการขายทอดตลาด กองทุนจะยื่นคำร้องของดการทอดตลาดออกไปจนถึงสิ้นปี 2563

2. ชะลอการบังคับคดี สำหรับผู้กู้ยืม และ/หรือผู้ค้ำประกันทุกคดี ยกเว้นกรณีที่คดีใกล้ขาดอายุความ ทางกองทุนจำเป็นต้องดำเนินการบังคับคดีตามกฎหมายต่อไป

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : Line@กยศ.คดีและบังคับคดี
ปันโปรสรุปให้
•  สำหรับผู้กู้ที่ต้องการผ่อนผันชำระหนี้ ต้องเป็นผู้กู้ที่ไม่มียอดหนี้ค้างชำระถึงจะยื่นเรื่องได้นะ แต่ถ้าหากยังมียอดค้างชำระต้องชำระหนี้ที่ค้างไว้ทั้งหมดก่อน จึงจะยื่นขอผ่อนผันได้

•  ผู้กู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและชำระหนี้เป็นรายเดือน ที่ต้องการพักชำระหนี้ จะต้องยื่นขอสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ของกยศ. ซึ่งตอนนี้ระบบยังไม่เปิดให้ลงทะเบียน ถ้าระบบเปิดแล้วเราจะรีบอัปเดตทันทีเลย

• สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : Call center : 02-0164888 กด 9 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. , FB : กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา, อีเมล : 
info@studentloan.or.th
App Punpro โหลดเลย ทั้งแจ้งโปร มีดิลร้อนลดราคาแรงๆ และบริการรับหิ้วสินค้าให้พร้อม
คลิ๊กเลย!!!
v
v

Please take out with full credits:
TAGS

อีเมล์   รหัสผ่าน  

สามารถตอบแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น คลิกเข้าสู่ระบบสมัครสมาชิกได้ที่นี่


imot_1.gif imot_11.gif imot_12.gif imot_13.gif imot_14.gif imot_16.gif imot_2.gif imot_3.gif imot_10.gif imot_5.gif imot_6.gif imot_8.gif imot_15.gif imot_9.gif nine_01.gif imot_7.gif nine_03.gif imot_4.gif nine_16.gif nine_19.gif nine_30.gif nine_15.gif nine_13.gif nine_02.gif
Advertisement