ผู้โพส

0 จำนวน Like
11 จำนวน Point


บทที่ 1 ประวัติศาสตร์ เมืองหลวงพระบาง

หมวด เรื่องขำขัน | โพสเมื่อ 2020-04-01 เวลา 17:20:14
0       0       296      
Share
 

หลวงพระบาง อดีตเมืองหลวงของอาณาจักรล้านชง มีประวัติศาสตร์ ความเป็นมาที่นำสนใจไม่น้อย เพราะไม่เพียงมีความสำคัญต่อสาธารณ รัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แต่ยังมีเรื่องราวที่แสดง "ความพัวพัน" ฉันพี่น้องกับไทยมาแทบทุกยุคสมัย ไม่ว่าสุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทร์ และดินแดนล้านนา" ที่ตั้งทางตอนเหนือของประเทศไทย ตำแหน่งที่ตั้งของเมืองหลวงพระบางอยู่ระดับขนานกับเมือง เชียงราย มีระยะห่างจากเชียงรายและเชียงรุ่งในสิบสองปันนาราว ๒๖๕ กิโลเมตร และห่างจากเชียงตุงและเชียงใหม่ ๓๕๐ กิโลเมตร นับว่าอยู่ใน จุดกึ่งกลางของการค้าระยะไกล (Long distance trade) ที่โดดเด่นยิ่ง การติดต่อระหว่างล้านชงและล้านนาที่เชียงของ-บ่อแก้ว ห้วยทราย- ปากแบง อุดมไชยหลวงพระบาง เป็นจุดติดต่อที่ใกล้และใช้เวลาไม่นาน ในการข้ามน้ำโขงไปมาระหว่างสองดินแดน เดิมหลวงพระบางมีชื่อเรียก หลายชื่อ เช่น นครเชียงคงเชียงทอง ศรีสัตนคนหุตลานช้าง เมืองชว เมืองชวามาลาประเทศ หรือเมืองชวาซิ่ง๒ หลวงพระบางซิ่งหรือเมืองซิ่ง และที่รู้จักกันมากก็คือ 

ศรีสัตนคนหุต ล้านชงร่มขาวหลวงพระบาง หรือ หลวงพระบาง เมืองหลวงพระบางมีความเป็นมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเนื่องด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก บุณยสุรัตน์

เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรที่รุ่งเรื่องด้วยการคและโดดเด่นต้าน ศิลปวัฒนธรรม จึงทำให้เมืองนี้เป็นที่หมายปองของอาณาจักรข้างเคียง อยู่เสมอมา รื่องราวความเป็นมาในระยะเริ่มแรกนั้นล้วนแต่เป็นเรื่องราว จากตำนาน พงศาวดาร นิทานพื้นบ้าน ที่คละเคล้ไปด้วยเรื่องของอำนาจ อิทธิฤทธิ์ของพญาแถน ซึ่งนักวิชาการลาวกล่าวว่าเป็น "สมัยนิยาย" สมัยนิยาย" เริ่มขึ้นเมื่อชนเผ่าตั้งเดิมที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ได้มี การขยายตัวจนก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมเมืองและสังคมนครรัฐในระยะ ต่อมา ดังจะเห็นได้จากความเชื่อเรื่องการตั้งเมืองเชียงดงเชียงทอง โดย ฤๅษีสองพี่น้องที่ปักหินหลักมั่น (คือหลักเมือง หรือที่ล้านนาเรียกว่า เสา อินทขิล) ตั้งอยู่กลางเมืองบนยอดพูสี (ภูศรี) มีหลักมั่นก้อนก่ายฟ้าและ ท้ายขันตั้งอยู่นอกเมือง และยังมีภูเขาธรรมชาติอันเป็นเครื่องหมายของ เมือง คือ พูล้านกับพูช้าง เป็นนิมิตหมายจนกลายเป็นชื่ออาณาจักร ล้านช้าง จนกระทั่งอิทธิพลจากภาษาบาลีและสันสกฤตเข้ามา จึงเปลี่ยน ชื่อเป็น นครศรีสัตนาคนหุต ที่แปลว่า "ล้านช้าง" นอกจากนั้นยัง มีเรื่อง "ขุนบรมราชาธิราช" (ชาวลาวมักเรียกว่า "ขุนบูลม") เป็นเทวดา ที่พญาแถน (พระอินทร์) ส่งลงมาเพื่อดูแลความสงบสุขของมนุษย์ โดยลงมาเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองแถน (เมืองเดียนเบียนฟูในประเทศ เวียดนาม) ต่อจากสมัยนิยายจะเป็น สมัยครึ่งนิยาย กล่าวคือ เริ่มจากยุค ที่ลูกของขุนบรมทั้งเจ็ดคนถูกส่งไปสร้างบ้านแปงเมือง ตามพงศาวดาร ลาวเล่าสืบต่อกันมาว่า ขุนบรมมีราชบุตร ๗ องค์ ที่ประสูติจากนาง แอกแดง ๔ องค์ คือ ขุนลอ ขุนยี่ผาลาน ขุนสามจูงสง ขุนเจ็ดเจื่อง ที่ประสูติกับนางยมผาลา ๓ องค์ คือ ขุนไสผง ขุนงั่วอิน ขุนลกกม " ขุนบรมโปรดให้ราชบุตรทั้งเจ็ดไปสร้างบ้านแปงเมืองยังที่ต่างๆ จนเกิด เป็นอาณาจักรต่งๆ ในภาคพื้นสุวรรณภูมิ คือ ขุนลอ ไปสร้างเมืองชวา เชียงดงเชียงทอง ซึ่งก็คือเมืองหลวง

พระบางปัจจุบัน ขุนยี่ผาลาน ไปสร้างเมืองหอแตหรือหอว้อ ซึ่งก็คือเมืองสิบสอง- ปันนาปัจจุบัน ขุนสามจูงสง ไปสร้างเมืองแกวช่อบัวในแคว้นตังเกี๋ย บางตำนาน ว่าครองเมืองพิมาย (จุลนีพรหมทัต) ขุนไสผง ไปสร้างเมืองโยนกนาคพัน ซึ่งก็คือดินแดนล้านนาของ ไทยปัจจุบัน ขุนงั่วอิน ไปสร้างเมืองละโว้โยหริกา ซึ่งก็คืออยุธยา ราชอาณา- จักรบนลุ่มน้ำเจ้าพระยาของไทย ขุนลกกม ไปสร้างเมืองเชียงคมยอสามในดินแดนหงสาวดี เมือง รามัญหรือเมืองคำเกิด ขุนเจ็ดเจื่อง ไปสร้างเมืองพวน เชียงขวาง ซึ่งยังมีทุ่งไหหิน ที่เชื่อว่า เป็นไหเหล้าของขุนเจื่อง ขุนบรมได้สั่งลูกทั้งเจ็ดว่าอย่ให้มีการรุกรานซึ่งกันและกัน ให้เป็น บ้านพี่เมืองน้องกันตลอดไป เดิมบริเวณเมืองหลวงพระบางมีกลุ่มคนอาศัยอยู่มาชนานแล้ว คือพวกข่าหรือลาวเทิง ที่ในตำนานขุนบรมกล่าวว่า "สร้างบ้านก็เปรื่อง สร้างเมืองก็รุ่ง ฝูงไพร่ไถนา ฝูงข่าฟันไร่" พวกข่นี้เองที่เป็นขุมกำลัง ให้แก่ชาวลาว ทั้งทำหน้าที่ส่งส่วยผลผลิตจากป่ไร่ต่างๆ เพื่อมาเลี้ยงเมือง และเป็นแรงงานในการรบทัพจับศึก ตามตำนานเล่าว่า หัวหน้าของ พวกข่าเป็นลูกของนางยักษ์กางฮี (เมรี) กับพ่อที่เป็นมนุษย์ หากแต่ถูก ขุนลอปราบขับไล่ออกไป แล้วสถาปนาเมืองศรีสัตนาคนหุตอุตมราชธานี ขึ้นเป็นปฐมอาณาจักรลาว จะเห็นได้ว่าเรื่องราวในระยะแรกนั้นจะเกี่ยวข้องกับนิทานพื้นบ้าน และคละเคล้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกับพงศาวดารของไทย ชื่อที่เป็น ทางการของเมืองหลวงพระบางคือ "ศรีสัตนาคนหุต ล้านช้างร่มขาว


 

 

สนับสนุนบทความคุณภาพโดย lucaclub88
เว็บบาคาร่าอันดับหนึ่งของไทย 

Please take out with full credits:
TAGS

อีเมล์   รหัสผ่าน  

สามารถตอบแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น คลิกเข้าสู่ระบบสมัครสมาชิกได้ที่นี่


imot_1.gif imot_11.gif imot_12.gif imot_13.gif imot_14.gif imot_16.gif imot_2.gif imot_3.gif imot_10.gif imot_5.gif imot_6.gif imot_8.gif imot_15.gif imot_9.gif nine_01.gif imot_7.gif nine_03.gif imot_4.gif nine_16.gif nine_19.gif nine_30.gif nine_15.gif nine_13.gif nine_02.gif
Advertisement
BubbleTea
My Bubble Tea หวานน้อย รักร้อย 100% ดูย้อนหลังได้ที่ Viuคลิก!!!