ผู้โพส

3 จำนวน Like
15 จำนวน Point


Facelift surgery in India

หมวด Hot Share | โพสเมื่อ 2020-03-27 เวลา 19:56:21
0       0       132      
Share
 

Aging, pollution, genetic factors, stress, and many factors can result in premature skin aging, and as a result, sagging skin, wrinkles, fine lines, and aging skin folds become more prominent. Loss of skin elasticity declines the youthful-looking appearance and makes one look more dull and tired. Therefore, to restore a youthful look, one can undergo facelift surgery in India at Anticlock Medispa and Age Reversal Clinic. The clinic is well equipped with modern technologies, and the treatment is performed by renowned plastic and cosmetic surgeon Dr. K.M. Kapoor. The surgery helps to reverse the changes caused on the face due to aging and reduce the sagging and skin folds that occur in the cheek and jawline, and this helps one to achieve a more tightened and youthful look. Many-a-times, facelift surgery is combined with blepharoplasty surgery and anti-wrinkle injection treatment for optimum results. This combination of different procedures may result in varied facelift surgery cost in India. Visit Anticlock Medispa and Age Reversal Clinic, to know about non-surgical facelift treatment in India.

Disclaimer: Images and contents used in this post are only for promotional purposes.

Please take out with full credits:
TAGS

อีเมล์   รหัสผ่าน  

สามารถตอบแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น คลิกเข้าสู่ระบบสมัครสมาชิกได้ที่นี่


imot_1.gif imot_11.gif imot_12.gif imot_13.gif imot_14.gif imot_16.gif imot_2.gif imot_3.gif imot_10.gif imot_5.gif imot_6.gif imot_8.gif imot_15.gif imot_9.gif nine_01.gif imot_7.gif nine_03.gif imot_4.gif nine_16.gif nine_19.gif nine_30.gif nine_15.gif nine_13.gif nine_02.gif
Advertisement
BubbleTea
My Bubble Tea หวานน้อย รักร้อย 100% ดูย้อนหลังได้ที่ Viuคลิก!!!