ผู้โพส

0 จำนวน Like
13 จำนวน Point


Facelift Surgery in Jaipur

หมวด นิยาย | โพสเมื่อ 2020-03-16 เวลา 18:51:04
0       1       509      
Share
 

The loss of facial fat due to aging results in sagging, fine lines, and wrinkles. But it is possible to reverse the aging clock with facelift surgery. Facelift surgery or rhytidectomy is a surgical procedure to lift the loose facial skin, correct jowls, lift the neck, and reduce the appearance of nasolabial folds. This treatment provides long-lasting results than fillers or anti-wrinkle injections. One can visit AK Aesthetics to get an apt facelift surgery in Jaipur from an expert plastic surgeon, Dr. Akangsha Sharma. With her expertise and experience in plastic surgery, Dr. Akangsha delivers the optimal results to the patients. The facelift surgery cost in Jaipur depends upon the patient's expectations, the techniques used during the procedure, the experience of the surgeon, etc. Therefore, the cost might vary from person to person. To get the best facelift surgery in Jaipur, visit AK Aesthetics.

Please take out with full credits:
TAGS

อีเมล์   รหัสผ่าน  

สามารถตอบแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น คลิกเข้าสู่ระบบสมัครสมาชิกได้ที่นี่


imot_1.gif imot_11.gif imot_12.gif imot_13.gif imot_14.gif imot_16.gif imot_2.gif imot_3.gif imot_10.gif imot_5.gif imot_6.gif imot_8.gif imot_15.gif imot_9.gif nine_01.gif imot_7.gif nine_03.gif imot_4.gif nine_16.gif nine_19.gif nine_30.gif nine_15.gif nine_13.gif nine_02.gif
Advertisement
BubbleTea
My Bubble Tea หวานน้อย รักร้อย 100% ดูย้อนหลังได้ที่ Viuคลิก!!!