ผู้โพส

10 จำนวน Like
39 จำนวน Point


Laser Hair Removal in Bangalore

หมวด Hot Share | โพสเมื่อ 2020-03-02 เวลา 13:15:21
1       0       101      
Share
 

Laser hair removal is safe, painless and the best solution for getting rid of unwanted body hair. This method has replaced the traditional methods of removing hair by providing excellent long lasting results. Laser hair removal selectively targets the dark melanin present in the hair follicles. When the  laser energy is targeted over the skin, the hair follicles get heated up and are burnt which destroys the growth of hair and provides long-lasting hair free skin. Dr. Dixit Cosmetic Dermatology Clinic is the best clinic for laser hair removal in Bangalore and they use advanced technology to remove unwanted hair. Laser hair removal is a safe treatment as the rays used in the laser targets the dark melanin present in the hair follicle and does not damage to the surrounding skin areas. At Dr. Dixit Cosmetic Dermatology Clinic under the supervision of Dr. Rasya Dixit, the laser hair removal procedure is performed to deliver safe and best results. The different types of laser used here are diode and Nd YAG lase, and both these lasers are considered safe for Indian skin types. This procedure gives long-lasting reduction in the hair growth. The laser hair removal cost in Bangalore depends on the target area, number of laser sessions provided, type of laser involved during the treatment. To know more about the laser technology consult Dr. Rasya Dixit.

Disclaimer: Images and contents used in this post are only for promotional purposes.

Please take out with full credits:
TAGS

อีเมล์   รหัสผ่าน  

สามารถตอบแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น คลิกเข้าสู่ระบบสมัครสมาชิกได้ที่นี่


imot_1.gif imot_11.gif imot_12.gif imot_13.gif imot_14.gif imot_16.gif imot_2.gif imot_3.gif imot_10.gif imot_5.gif imot_6.gif imot_8.gif imot_15.gif imot_9.gif nine_01.gif imot_7.gif nine_03.gif imot_4.gif nine_16.gif nine_19.gif nine_30.gif nine_15.gif nine_13.gif nine_02.gif
Advertisement