ผู้โพส

0 จำนวน Like
13 จำนวน Point


เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล

หมวด Lifestyle | โพสเมื่อ 2020-01-07 เวลา 14:51:44
0       0       160      
Share
 

ข้อควรรู้ก่อน “สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล

 

เชื่อเลยว่าหลายๆ คนมองข้ามในส่วนของอัตราดอกเบี้ยไป เพราะมัวแต่สนใจกับเอกสิทธิ์ต่างๆ ที่คุณจะได้รับจากการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล ซึ่งเราขอบอกเลยว่าการกระทำเช่นนี้ถือเป็นการกระทำที่ผิดมหันต์ เพราะคุณจะไม่สามารถเรียกร้องอะไรได้ในภายหลังหากเกิดข้อผิดพลาดอะไรขึ้นมา

 

 

7 ข้อควรรู้ก่อน “สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล

 

  • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 1.5 เท่าของรายได้ต่อเดือน สำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่ถึง 30,000 บาทต่อเดือน และวงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน สำหรับผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือน แต่วงเงินอนุมัติต้องไม่เกิน 2,000,000 บาท ตามเงื่อนไขและดุลพินิจของบริษัทฯ โดยข้อกำหนดในวงเงินดังกล่าวสำหรับผู้ขอกู้รายใหม่ที่ไม่ได้เป็น หรือเคยเป็นลูกหนี้ของบริษัทฯ ก่อนวันที่ 1 กันยายน 2560

 

  • อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใดๆ ต่ำสุด 15.99% สูงสุด 28% สำหรับลูกค้าโปรแกรมปกติ

 

  • ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน 7 - 50 บาทต่อครั้ง ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขและค่าใช้จ่าย ณ จุดให้บริการ ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ ข้อมูลเครดิต ไม่เกิน 12 บาท ค่าใช้จ่ายในการติดตาม ทวงถามหนี้ 100 บาท/รอบบัญชี (มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2560 เป็นต้นไป)

 

  • การพิจารณาอนุมัติคำขอ และ/หรือการกำหนดวงเงินสินเชื่อ และ/หรืออัตราดอกเบี้ยที่ได้รับ ขึ้นอยู่กับเอกสารประกอบการขอสินเชื่อ และ/หรือข้อกำหนด และเงื่อนไขภายในบริษัทซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้การอนุมัติใดๆ ดังกล่าวให้ถือเป็นดุลยพินิจของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

 

  • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้

 

  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวงเงินสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียม เงื่อนไข รวมถึงการพิจารณาฯ และการคืนเอกสาร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้หลักเกณฑ์ และนโยบายภายในของบริษัทในการอนุมัติวงเงิน หรือปฏิเสธคำขอกู้ รวมถึงการอนุมัติอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ทั้งนี้หากพบว่าคุณสมบัติของผู้กู้ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็นครั้งใดคราวใด และไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้กู้ตกลงยินยอมให้บริษัทฯ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินที่ผู้กู้จะต้องเสียให้แก่บริษัทฯ โดยอัตราดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่เกินกว่าอัตราสูงสุดที่กฎหมายกำหนด

 

และนี่คือ 7 ข้อควรรู้ก่อน “สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล” ที่ทางเราแนะนำว่าให้คุณอ่านข้อกำหนดต่างๆ รวมถึงเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยให้ครบ ทั้งนี้ก็เพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวคุณเองนะคะ

Please take out with full credits:
TAGS

อีเมล์   รหัสผ่าน  

สามารถตอบแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น คลิกเข้าสู่ระบบสมัครสมาชิกได้ที่นี่


imot_1.gif imot_11.gif imot_12.gif imot_13.gif imot_14.gif imot_16.gif imot_2.gif imot_3.gif imot_10.gif imot_5.gif imot_6.gif imot_8.gif imot_15.gif imot_9.gif nine_01.gif imot_7.gif nine_03.gif imot_4.gif nine_16.gif nine_19.gif nine_30.gif nine_15.gif nine_13.gif nine_02.gif
Advertisement
BubbleTea
My Bubble Tea หวานน้อย รักร้อย 100% ดูย้อนหลังได้ที่ Viuคลิก!!!