ผู้โพส

0 จำนวน Like
155 จำนวน Point


ก่อนซื้อ ‘ตั๋วแลกเงิน’ รู้จักดีหรือยัง ?

หมวด | โพสเมื่อ 2019-12-01 เวลา 16:45:10
0       0       148      
Share
 

ตั๋วแลกเงิน’ คือ การลงทุนประเภทหนึ่ง ที่หลายๆ คนเคยได้ยินชื่อ หากแต่ก็ยังไม่มีความเข้าใจกับการลงทุนประเภทนี้ดีเท่าไหร่นัก สำหรับวันนี้เราจะมาให้คำจำกัดความพร้อมคำอธิบายที่จะทำให้คุณเข้าใจดียิ่งขึ้นกันค่ะ เมื่อคุณอ่านจบแล้วคุณอาจสนใจอยากเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมก็เป็นได้

อยากลงทุน ตั๋วแลกเงินต้องอ่านก่อน

ณ ปัจจุบันนี้บริษัทที่ได้เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯจำนวนมากกำลังขยายกิจการออกไปให้กว้างไกลยิ่งขึ้น หรือต้องการสร้างกระแสเงินสดให้หลั่งไหลสะพัด ทางบริษัทเหล่านั้นก็จะออกตราสารหนี้ เช่น ตั๋วแลกเงิน ขึ้นมา เพื่อระดมเงินลงทุน พร้อมจำหน่ายออกไป 2 วิธี ได้แก่…

  • เสนอขายแก่ประชาชนทั่วไป
  • เสนอขายแก่บุคคลในวงจำกัด

โดยการลงทุนในตั๋วแลกเงินนั้น อันดับแรกผู้ลงทุนจะต้องรู้จักกับตราสารหนี้นั้นๆเสียก่อน เช่นมีระยะกี่เดือน อย่าง 3 เดือน / 6 เดือน / 1 ปี / 2 ปี เป็นต้น และอัตราดอกเบี้ย/ปีเท่าไหร่ เช่น 4% /การลงทุน หรือ 4% /ปี เป็นต้น จ่ายดอกเบี้ยแบบคงที่หรือจ่ายลอยตัว รวมทั้งจำนวนเงินขั้นต่ำ เช่น ไม่ต่ำกว่า 10 ล้านบาท เป็นต้น รวมทั้งสิทธิ์ในการเรียกร้องการชำระเงิน เช่น มีประกันหรือไม่มีประกัน เป็นต้น ซึ่งทุกรายละเอียดคุณต้องศึกษาอย่างเจาะลึก เพื่อตัวของคุณเอง

ขั้นตอนที่ 2 ผู้ลงทุนจำเป็นทราบข้อมูลของบริษัทที่ออกตราสารหนี้ โดยประกอบด้วยเรื่องหลัก 4 เรื่องที่มีความสำคัญ เช่นแนวทางการดำเนินธุรกิจ , ผู้บริหาร , ฐานะการเงินในแต่ล่ะปีที่ผ่านมา รวมทั้งแผนการในอนาคต เพื่อนำมาวิเคราะห์ว่า บริษัทจะชำระดอกเบี้ยและเงินต้นให้คุณได้เมื่อครบอายุได้จริง !

นำมาข้อมูลหลายๆด้านมาประกอบกัน

คุณต้องนำข้อมูล 1 และ 2 มาประกอบกัน พร้อมนำมาเปรียบเทียบว่ามีความเหมาะสมกับการลงทุนของคุณเอง อีกทั้งในเรื่องของความเสี่ยงคุณรับได้หรือไม่ และคุณต้องมีตัวเลขผลตอบแทนที่ต้องการว่าต้องการกี่ % โดยตราสารหนี้บริษัทจำกัดทั่วไปจะมอบดอกเบี้ยสูงกว่าตราสารหนี้ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ นอกจากนี้ดอกเบี้ยที่ผู้ลงทุนได้รับจะต้องเสียภาษีเงิน ณ ที่จ่าย 15% ด้วย

วิธีการจ่ายดอกเบี้ย ปัจจัยที่คุณต้องทราบ

โดยตั๋วแลกเงินที่มีอายุต่ำกว่า 1 ปี จำนวนมากจะหักผลตอบแทนให้แก่ผู้ลงทุนนับตั้งแต่วันที่ลงทุน เช่น ถ้าคุณลงทุนเงิน 10 ล้านบาทในตั๋วแลกเงินอายุ 3 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5% ต่อปี เพราะฉะนั้นดอกเบี้ยที่จะได้รับ ก็คือ 125,000 หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 15% คิดเป็น 106,250 บาท เป็นต้น หรืออีกวิธีหนึ่ง ก็คือ การจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบอายุ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าหุ้นกู้อายุมีตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่แล้วจะมีการกำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือนหรือ 6 เดือน ต่อมาเมื่อครบอายุตราสารก็จะจ่ายเงินต้นกับดอกเบี้ยงวดสุดท้ายไปนั่นเอง

 

ซึ่งถ้าคุณสนใจในการลงทุนเช่นนี้จริงๆ ในปัจจุบันนี้ก็มีตั๋วแลกเงินออกมาให้เลือกมากมายหลายแนวทาง คุณควรเลือกอย่างชาญฉลาดพร้อมพิจารณาอย่างถี่ถ้วน เพื่อลดความเสี่ยงและได้ผลตอบแทนงามๆ หรือ อาจนำมาผสมผสานกับการลงทุนอื่นๆ ที่น่าสนใจ เช่น บ้านมือสอง , หุ้น หรืออื่นๆ เป็นต้น  

 

Please take out with full credits:
TAGS

อีเมล์   รหัสผ่าน  

สามารถตอบแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น คลิกเข้าสู่ระบบสมัครสมาชิกได้ที่นี่


imot_1.gif imot_11.gif imot_12.gif imot_13.gif imot_14.gif imot_16.gif imot_2.gif imot_3.gif imot_10.gif imot_5.gif imot_6.gif imot_8.gif imot_15.gif imot_9.gif nine_01.gif imot_7.gif nine_03.gif imot_4.gif nine_16.gif nine_19.gif nine_30.gif nine_15.gif nine_13.gif nine_02.gif
Advertisement
My Bubble Tea หวานน้อย รักร้อย 100% ดูย้อนหลังได้ที่ Viuคลิก!!!