ผู้โพส

0 จำนวน Like
4 จำนวน Point


EA จับมือ 11 สถาบันศึกษาทำ MOU เร่งพัฒนาบุคลากรรองรับฐานการผลิตใน EEC

หมวด Hot Share | โพสเมื่อ 2019-11-30 เวลา 20:08:02
0       0       190      
Share
 

EA จับมือ 11 สถาบันศึกษาทำ MOU เร่งพัฒนาบุคลากรรองรับฐานการผลิตใน EEC

นายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีชั้นสูง ระบบกักเก็บพลังงานประสิทธิภาพสูง(Energy Storage System) และอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Electric Vehicle)ระหว่างสถาบันการศึกษา 11  สถาบัน และกลุ่มอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 5 แห่ง 
โดยมี ดร.อภิชาติ ทองอยู่ ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และประธานคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นประธาน ร่วมด้วย นายอมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) (EA) และ นางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ผู้บริหารบริษัท ดับเบิ้ลพี แลนด์ จำกัด ผู้บริหารโครงการจัดตั้ง​ นิคม อุตสาหกรรม​ฉะเชิงเทรา​  บลู​เทค​ ซิตี้​พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานสถาบันการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ที่หอประชุมธำรงบัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา 

ดร.อภิชาติ กล่าวว่า  การลงนาม (MOU) ครั้งนี้ เป็นการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสถาบันการศึกษาทั้ง 11 แห่ง ที่จะมาช่วยกันขับเคลื่อนและพัฒนาหลักสูตรระดับอาชีวศึกษาให้เชื่อมโยงการศึกษาไปสู่ระดับอุดมศึกษา ได้อย่างไม่สะดุดหยุดลง รวมถึงการเสริมสร้างหลักสูตรภาคปฏิบัติที่ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกทั้ง 5 แห่ง เข้ามาเพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู้ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ โดยมีขอบเขตการดำเนินงานที่สำคัญๆ อาทิ การสร้างกรอบแนวคิดพัฒนาหลักสูตรแบบต่อเนื่องและเชื่อมโยง เพื่อให้แต่ละสถาบันนำไปประยุกต์กับการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบันนั้น เพื่อร่วมกันผลิตบุคลากรระดับปริญญาบัณฑิต และปริญญาศึกษา พร้อมพัฒนาเครือข่ายนักวิจัย แลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญด้านระบบกักเก็บพลังงานประสิทธิภาพสูง และอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ เป็นต้น

นายอมร กล่าวว่า การร่วมลงนาม (MOU) ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันวางแผนพัฒนาบุคลากร และจัดเตรียมกำลังคนที่มุ่งเน้นด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ อันเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความพร้อมตั้งแต่ระยะสั้นไปจนถึงระยะปานกลาง สำหรับการจะตั้งฐานการผลิตของกลุ่ม EA ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ซึ่งบริษัทในกลุ่ม EA ที่ร่วมลงนามประกอบด้วย อุตสาหกรรมกักเก็บพลังงานประสิทธิภาพสูง (Energy Storage System) หรือ แบตเตอรี่ อุตสาหกรรมด้านโอลิโอเคมีคัล (Oleochemical) และอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Electric Vehicle) หรือ EV 

โดยมุ่งเน้นอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งทุกฝ่ายจะได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนแบบต่อเนื่องและเชื่อมโยงการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาทั้งด้านทฤษฎี และการฝึกอบรม ตลอดจนการสนับสนุนทุนการศึกษา การวิจัย การพัฒนาหลักสูตร รองรับด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพกำลังคน สอดคล้องกับความต้องการของบริษัทในกลุ่ม EA ต่อไป

สำหรับรายชื่อสถาบันการศึกษาทั้ง 11 สถาบันที่เข้าร่วม (MOU) ได้แก่ มหาวิทยาลัยบูรพา /มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก/ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  /วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง / วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา /วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม / วิทยาลัยจุฬาภรณ์(ลาดขวาง)/วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา /วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า /วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการนวัตกรรม และรายชื่อกลุ่มอุตสาหกรรม 5 แห่ง ได้แก่ บริษัทดับเบิ้ล พีแลนด์ จำกัด / บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) / บริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด /  บริษัท อีเอ ไบโอ  อินโนเวชั่น จำกัด / บริษัท ไมน์ โมบิลีตี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

 

https://www.naewna.com/business/457333

Please take out with full credits:

https://www.naewna.com/business/457333


TAGS

อีเมล์   รหัสผ่าน  

สามารถตอบแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น คลิกเข้าสู่ระบบสมัครสมาชิกได้ที่นี่


imot_1.gif imot_11.gif imot_12.gif imot_13.gif imot_14.gif imot_16.gif imot_2.gif imot_3.gif imot_10.gif imot_5.gif imot_6.gif imot_8.gif imot_15.gif imot_9.gif nine_01.gif imot_7.gif nine_03.gif imot_4.gif nine_16.gif nine_19.gif nine_30.gif nine_15.gif nine_13.gif nine_02.gif
Advertisement
My Bubble Tea หวานน้อย รักร้อย 100% ดูย้อนหลังได้ที่ Viuคลิก!!!