ผู้โพส

0 จำนวน Like
13 จำนวน Point


เปรียบเทียบประกันสุขภาพ ก่อนจะซื้อประกันสุขภาพ

หมวด | โพสเมื่อ 2019-11-27 เวลา 12:25:23
0       0       219      
Share
 

ข้อควรตระหนักก่อนเปรียบเทียบประกันสุขภาพ

ปัจจุบันการทำประกันชีวิตที่ได้รับความนิยมมาก คือ การทำประกันสุขภาพ ด้วยเหตุผลของภาวะความเสี่ยงทั้ง ความเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ ที่อาจเกิดได้ทุกเมื่อ อีกทั้งการเปรียบเทียบประกันสุขภาพ ผู้เอาประกันย่อมหวังผลในเรื่องของการลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและความคุ้มครองต่างๆ อีกทั้งยังหวังที่จะนำค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเบี้ยประกันไปลดหย่อนภาษีอีกด้วย กระนั้นก็ตามก่อนที่จะตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพ ผู้ซื้อประกันควรจะตรวจสุขภาพทางร่างกายและทางการเงิน เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อแบบประกันสุขภาพอย่างเหมาะสม สิ่งสำคัญคือผู้ซื้อ (ผู้เอาประกัน) จำเป็นที่จะต้องศึกษาและเปรียบเทียบแบบประกันของแต่ละบริษัทโดยคำนึงถึงเงื่อนไขต่อไปนี้

 

 

ปัจจัยต่อการเปรียบเทียบประกันสุขภาพมีอะไรบ้าง?

 

ปัจจัยแรก เบี้ยประกัน

คือเงินที่ต้องจ่ายให้กับบริษัทประกันเพื่อซื้อความคุ้มครอง โดยส่วนมากอัตราค่าเบี้ยประกันสุขภาพจะปรับเปลี่ยนไปตามอายุของผู้เอาประกัน ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงในแต่ละช่วงอายุ เช่น ตอนเด็กค่าเบี้ยประกันสูงเพราะเด็กมีความเสี่ยงสูงในการเกิดโรคต่างๆ ได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่ หรือวัยชราก็มีโอกาสเจ็บป่วยได้ง่ายเช่นกัน หากการจ่ายเบี้ยประกันมีมูลค่าสูงมากเกินกว่าสิทธิ์ที่จะได้รับ แบบการประกันสุขภาพของบริษัทนั้นก็ไม่คุ้มค่าเท่าที่ควร ฉะนั้นก่อนเลือกซื้อประกันสุขภาพควรดูตารางค่าเบี้ยประกันตลอดอายุสัญญา ว่าเหมาะสมกับรายได้เเละค่าใช้จ่ายหรือไม่

ปัจจัยที่สอง วงเงินที่คุ้มครอง

ซึ่งผู้เอาประกันต้องศึกษาให้ดีว่าครอบคลุมแค่ไหน เพื่อที่จะไม่ต้องจ่ายส่วนต่างที่เหลือนอกเหนือจากวงเงินที่ทางสัญญาประกันอนุมัติให้ในกรณีที่เกิดเหตุ

ปัจจัยที่สาม ความเสี่ยงของผู้เอาประกัน

เป็นการประเมินสุขภาพของตัวผู้เอาประกันเองในเบื้องต้นว่ามีสุขภาพเป็นอย่างไร มีโรคร้ายที่สามารถเกิดขึ้นจากพันธุ์กรรมได้รึไม่เพื่อการเลือกประกันที่ครอบคลุมไปถึงการรักษาโรคร้ายที่เกิดจากพันธุ์กรรมได้ เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ ฯลฯ เพราะหากประกันที่ซื้อไว้ไม่ได้คุ้มครองโรคร้ายต่างๆเหล่านี้ เมื่อถึงคราวเกิดอาการกำเริบหรือเจ็บป่วยขึ้นมาเราก็ไม่อาจใช้สิทธิ์ในประกันสุขภาพที่ซื้อไว้ได้ จึงกลายเป็นการซื้อประกันที่ไม่คุ้มค่าและเกิดประโยชน์โดยแท้จริง

ปัจจัยที่สี่ ขอบเขตการคุ้มครองและโรงพยาบาลที่ให้การรักษาตามสัญญาประกัน

ซึ่งสืบเนื่องจากปัจจัยที่สาม หากเกิดการเจ็บป่วยขึ้นมาแต่ละครั้งประกันที่ซื้อไว้จะคุ้มครองการรักษาในขั้นตอนไหนบ้าง เพราะการรักษาในแต่ละอาการนั้นแตกต่างกันออกไป เล่น ค่าผ่าตัด ค่าห้องรักษา ค่าใช้จ่ายช่วงการพักฟื้น และโรงพยาบาลที่ให้การรักษาสามารถเดินทางไปได้อย่างสะดวกทันทีหรือไม่ มีกี่แห่ง เพื่อที่จะได้เข้ารับการรักษาได้ทันในกรณีฉุกเฉิน

สี่ปัจจัยในข้างต้นนี้เป็นสิ่งที่ผู้ซื้อ (ผู้เอาประกันภัย) ต้องศึกษาให้รอบคอบและเปรียบเทียบกับประโยชน์และอัตราเบี้ยประกันของแต่ละบริษัทให้โดยละเอียดตลอดสัญญาประกันสุขภาพ เพื่อที่ประกันสุขภาพจะได้ดูเเลทั้งการเงินเเละสุขภาพ เมื่อเกิดการเจ็บป่วยขึ้นมาจะได้ไม่ต้องกังวลว่าจะกระทบถึงความมั่นคงในชีวิตเเละครอบครัว เพราะหากเลือกแบบประกันสุขภาพครอบคลุมตามสภาพชีวิตจริงๆ ประกันสุขภาพย่อมเป็นสิ่งที่คุ้มค่าและให้ประโยชน์แก่ตัวผู้เอาประกันอย่างสูงสุด

Please take out with full credits:
TAGS

อีเมล์   รหัสผ่าน  

สามารถตอบแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น คลิกเข้าสู่ระบบสมัครสมาชิกได้ที่นี่


imot_1.gif imot_11.gif imot_12.gif imot_13.gif imot_14.gif imot_16.gif imot_2.gif imot_3.gif imot_10.gif imot_5.gif imot_6.gif imot_8.gif imot_15.gif imot_9.gif nine_01.gif imot_7.gif nine_03.gif imot_4.gif nine_16.gif nine_19.gif nine_30.gif nine_15.gif nine_13.gif nine_02.gif
Advertisement
My Bubble Tea หวานน้อย รักร้อย 100% ดูย้อนหลังได้ที่ Viuคลิก!!!