ผู้โพส

0 จำนวน Like
32 จำนวน Point


เลือกโรงเรียนให้เหมาะสมกับลูกเพื่ออนาคตที่มั่นคง

หมวด Lifestyle | โพสเมื่อ 2019-11-01 เวลา 18:08:25
0       0       143      
Share
 

การศึกษานั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆในชีวิตของมนุษย์ เพราะเราจะได้เรียนรู้และฝึกฝนพัฒนาทักษะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในเชิงวิชาการ เชิงศิลปะ อีกทั้งยังช่วยพัฒนาการของสมองในเรื่องของความจำอีกด้วย พ่อแม่และผู้ปกครองจึงตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก เพราะถ้าลูกของเราได้เรียนในสถานศึกษาอย่าง international school in Thailand ที่ตอบโจทย์ความต้องการและเหมาะสมกับลูกของเรา เด็กจะสามารถค้นหาความต้องการของตัวเองได้เร็วที่สุด รู้ว่าเด็กนั้นโตขึ้นต้องการจะทำหรือเป็นสิ่งใด ในยุคดิจิตอลที่มีความหลากหลายทางอาชีพให้เหล่าเด็กรุ่นใหม่ๆได้ลองทำ พ่อแม่และผู้ปกครองจะต้องมีทัศนติที่เปิดกว้าง เพื่อจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆไปกับลูกเขาเราด้วย 

การมองหา best international school in Bangkok จึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อเตรียมให้ลูกของเราได้ทำสิ่งใหม่ๆในอนาคตข้างหน้า และอาชีพใหม่ๆที่เกิดขึ้นมารองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตนั้นมีทั้ง วิศวกรการเงิน (Financial Engineer) ถือได้ว่าเป็นอาชีพใหม่ในประเทศไทยที่หลาย ๆ คนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักกันสักเท่าไหร่ แต่อาชีพนี้กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศไทยและในประเทศกลุ่ม AEC หรือ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีหน้าที่ในการบริหารความเสี่ยง บริหารจัดการด้านนโยบายสินเชื่อ วิเคราะห์หลักทรัพย์ การลงทุน การประกันภัยในหน่วยงานที่เป็นธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์ และหน่วยงานของที่ปรึกษาการลงทุน ตลอดจนบริษัทขนาดใหญ่ โดยวิศวกรการเงินเป็นหลักสูตรที่อยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์จะเน้นให้ผู้เรียนได้มีทักษะด้านการวิเคราะห์การเงิน การลงทุน และการจัดการความเสี่ยง ตลอดจนมีความสามารถในการใช้เครื่องคำนวณและเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างชำนาญ หรือแม้กระทั่ง นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) กำลังเป็นอาชีพที่ต้องการของในหลาย ๆ องค์กรที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้ข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรที่มุ่งเน้นการใช้ Big Data ในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับคนที่ต้องการทำงานด้านนี้จะต้องมีทักษะความรู้หลายอย่างด้วยกัน เช่น ด้านคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ สถิติ เป็นต้น มีหน้าที่ใน การตีความหรือวิเคราะห์ข้อมูล บริหารจัดการข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ วิจัย และพัฒนาออกมาเป็นโมเดลคณิตศาสตร์เพื่อทำนายอนาคต และในประเทศไทยตอนนี้ก็ยังพบคนที่ทำงานทางด้านนี้ค่อนข้างน้อย ซึ่งสวนทางกับความต้องการของตลาดแรงงาน ที่สำคัญอาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลยังได้รับค่าตอบแทนที่สูงมากอีกด้วย 

จะเห็นได้ว่าพ่อแม่ยุคใหม่นั้นกำลังเตรียมความพร้อมในเรื่องการศึกษาและการเรียนรู้ให้แก่ลูกๆอย่างเต็มที่ โดยที่จะเน้นให้เด็กๆนั้นได้เข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาที่เป็น best international school Bangkok หรือ top international school Bangkok ที่ตอบโจทย์ความต้องการของเด็กและส่งเสริมพัฒนาการเด็กเป็นสำคัญในหลายๆด้าน

Please take out with full credits:
TAGS

อีเมล์   รหัสผ่าน  

สามารถตอบแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น คลิกเข้าสู่ระบบสมัครสมาชิกได้ที่นี่


imot_1.gif imot_11.gif imot_12.gif imot_13.gif imot_14.gif imot_16.gif imot_2.gif imot_3.gif imot_10.gif imot_5.gif imot_6.gif imot_8.gif imot_15.gif imot_9.gif nine_01.gif imot_7.gif nine_03.gif imot_4.gif nine_16.gif nine_19.gif nine_30.gif nine_15.gif nine_13.gif nine_02.gif
Advertisement
My Bubble Tea หวานน้อย รักร้อย 100% ดูย้อนหลังได้ที่ Viuคลิก!!!