ผู้โพส

0 จำนวน Like
145 จำนวน Point


การแปรรูป ปตท เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่จริงไหม

หมวด | โพสเมื่อ 2019-09-06 เวลา 17:47:47
0       0       775      
Share
 

                  ตามที่ได้มีการให้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงแก่สาธารณชนเกี่ยวกับการดำเนิน ธุรกิจของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ซึ่งทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิด และสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์องค์กร อาจนำไปสู่ผลกระทบต่อความมั่นคงทางพลังงานและเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมได้ อย่างการกล่าวหาว่าการแปรรูป ปตท. เป็นไปไม่ชอบด้วยกฎหมาย สร้างกำไรจากโครงสร้างการกำหนดราคาที่มีผลประโยชน์ ทับซ้อน และพยายามที่จะบิดเบือนเจตนารมณ์และผลงานของปตท. องค์กรของรัฐที่เป็นสมบัติของคนไทย ให้ไปโยงใยกับผลประโยชน์ ของกลุ่มบุคคลต่าง ๆ อย่างไร้เหตุผล ปตท. ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติ จึงมีความจำเป็นต้องชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อให้สังคมรับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนต่าง ๆ ตลอดจนบทบาท และหน้าที่ของ ปตท. ที่มีต่อประเทศ โดย ปตท. ยืนยันว่าการแปรรูป ปตท.ดำเนินการอย่างโปร่งใสและถูกต้องทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ไม่ได้เอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน โดยประโยชน์และทิธิต่าง ๆ ยังเป็นของรัฐและคนไทย ที่สำคัญ ปตท. ยังมีส่วนช่วยตรึงราคาน้ำมัน ตรึงราคาก๊าซ ที่ใช้ผลิตไฟฟ้า และร่วมรับภาระราคาก๊าซหุงต้ม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นตามราคาตลาดโลก

                ปตท. เป็นองค์กรใหญ่ที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ ประกอบกับธุรกิจของกลุ่ม ปตท. มีความหลากหลายและเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นจำนวนมาก ดังนั้น หากมีประเด็นที่ยังเป็นที่สงสัย หรือไม่ชัดเจน ทาง ปตท. ก็พร้อมที่จะชี้แจงเพิ่มเติม และขอยืนยันว่า ปตท. ยังคงเป็นหน่วยงานรัฐที่มุ่งดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลสร้างความมั่นคงทางพลังงาน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรของชาติ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนชาวไทยทุกคน

Please take out with full credits:
TAGS

อีเมล์   รหัสผ่าน  

สามารถตอบแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น คลิกเข้าสู่ระบบสมัครสมาชิกได้ที่นี่


imot_1.gif imot_11.gif imot_12.gif imot_13.gif imot_14.gif imot_16.gif imot_2.gif imot_3.gif imot_10.gif imot_5.gif imot_6.gif imot_8.gif imot_15.gif imot_9.gif nine_01.gif imot_7.gif nine_03.gif imot_4.gif nine_16.gif nine_19.gif nine_30.gif nine_15.gif nine_13.gif nine_02.gif
Advertisement