ผู้โพส

0 จำนวน Like
232 จำนวน Point


จุดเริ่มต้นของการประกันภัย

หมวด Hot Share | โพสเมื่อ 2019-08-12 เวลา 07:33:20
0       1       679      
Share
 

จุดเริ่มต้นของการประกันภัย อาจเรียกว่าเป็นการเริ่มต้นการวางแผนการเงินอย่างหนึ่ง จากจุดกำเนิดการเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ในนครลอนดอนในราวเดือนกันยายน ค.ศ.1666 เพลิงไหม้ครั้งนั้นทำให้อาคารบ้านเรือนเกือบสามในสี่ของนครลอนดอนเสียหายทั้งหมด จากเหตุไฟไหม้ดังกล่าวโดยมีการวางแผนการเงินที่ดี ในปีต่อมา ดร.นิโคลาส บาร์บอน ได้รับหุ้นส่วนเพิ่มเข้ามาเพื่อเฉลี่ยความเสี่ยง ซึ่งแต่เดิมเขาเป็นผู้รับภาระอยู่คนเดียว สามปีต่อมาคู่แข่งขันได้เพิ่มจำนวนขึ้นอีกแห่งหนึ่งได้แก่ "The Friendly ทั้งสองออกกรมธรรม์รับประกันอัคคีภัย และจัดพนักงานดับเพลิงไว้สำหรับผจญเพลิงที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินที่เอาประกันภัย

สถานที่รับประกันอัคคีภัยในสมัยก่อน ไม่อาจเรียกว่าเป็น "บริษัท” ตามความหมายของบริษัทรับประกันภัยในปัจจุบัน ซึ่งมีขนาดใหญ่โตและมีผู้ถือหุ้นจำนวนมากได้ เพราะในสมัยนั้นสำนักงานที่รับประกันภัยเป็นธุรกิจของบุคคลคนเดียว หรือหุ้นส่วนไม่กี่คน และมีการจำกัดการรับประกันภัยเฉพาะอาคารที่อยู่อาศัยเท่านั้น ยังไม่ได้รวมถึงการประกันการเดินทาง หรือกิจการอื่นที่เกี่ยวกันการเงินเช่นการโอนเงินต่าง ๆ ทั้งสิ้น

ต่อมาในปี ค.ศ. 1710 มีการจัดตั้งบริษัทรับประกันอัคคีภัยขึ้นเป็นครั้งแรก คือ The Sun Insurance Office Of London และยังคงดำเนินกิจการอยู่ทุกวันนี้ในชื่อของ Royal & Sun Insurance Plc.

ต่อมาการประกันภัยทางทะเลและการประกันชีวิตก็เข้าสู้ระยะของการเติบโตเช่นกัน ก่อนปี ค.ศ. 1699 ธุรกิจประกันภัยส่วนใหญ่มักใช้ร้านกาแฟในนครลอนดอนเป็นสถานที่ติดต่อกัน ร้านกาแฟกลายเป็นสถานทีที่คนนิยมไปพบปะเพื่อกระจายหรือรับข่าวสารประจำวัน

การปฏิวัติอุตสาหกรรมในช่วงต้นศตวรรษที่ 18 ทำให้เกิดความต้องการในด้านการรับประกันอุบัติเหตุ และทำให้มีการก่อตั้งบริษัทรับประกันใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น เครื่องจักรใหม่ ๆ ที่นำมาติดตั้งกับโรงงาน และหัวรถจักรสมัยใหม่ ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินและชีวิตของบุคคลเพิ่มขึ้นมาก การประกันภัยนอกจากจะช่วยให้การคุ้มครองอุบัติเหตุเหล่านี้แล้ว ยังมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้มีการประดิษฐ์อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยและมีส่วนช่วยในการกำหนดกฎระเบียบในการรักษาความปลอดภัยด้วย

ก่อนปี ค.ศ. 1880 เมื่อลูกจ้างได้รับบาดเจ็บในขณะปฏิบัติงาน นายจ้างมักมีข้อต่อสู้ทางกฎหมายทำให้พ้นผิด ไม่ต้องรับผิดชอบต่อลูกจ้าง แต่เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติความรับผิดของนายจ้างในปี ค.ศ. 1880 (Employer's Liability Act 1880) บรรดาข้อต่อสู้ทางกฎหมายเหล่านั้น ก็ถูกลบล้างออกไปโดยกฎหมายฉบับนี้ ยังผลให้เกิดความต้องการประกันภัย "ความรับผิดชอบของนายจ้าง” ขึ้นและในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ลูกจ้างก็ยิ่งได้รับการคุ้มครองเพิ่มขึ้น เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติเงินทดแทนแรงงาน (Workers'Compensation Act)

การประกันภัยเริ่มมีการแบ่งสาขาออกเป็นการประกันชีวิต การประกันการเดินทาง และการประกันรถยนต์ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการประกันภัยชนิดไหน ต่างก็ต้องมีการวางแผนการเงินเข้ามาเกี่ยวด้วยเสมอ หรืออาจมีการโอนเงินไว้ที่ส่วนกลายหรือคนกลางเพื่อเป็นหลักประกันการชำระเงิน และเพื่อความมั่นใจของทั้งสองฝ่าย การกระทำดังกล่าวในสมัยก่อนจำเป็นต้องมีธนาคารเข้ามาเป็นคนกลาง เพื่อเป็นหลักประกัน ธนาคารต้องเป็นธนาคารที่มีหลักทรัพย์ที่น่าเชื่อถือ และผู้เป็นเจ้าของก็ต้องมีหน้าตาในสังคมเป็นอย่างดี ส่วนในประเทศไทยยังไม่ปรากฏว่ามีการรับประกันภัยดังกล่าว และยังไม่มีการจัดตั้ง bank of thailand ขึ้น จึงยังไม่มีการบันทึกเรื่องของการประกันภัยไว้ในประวัติศาสตร์

Please take out with full credits:
TAGS

อีเมล์   รหัสผ่าน  

สามารถตอบแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น คลิกเข้าสู่ระบบสมัครสมาชิกได้ที่นี่


ความคิดเห็นที่ #1
+0


วันที่ 2019-08-22 10:34:25   
imot_1.gif imot_11.gif imot_12.gif imot_13.gif imot_14.gif imot_16.gif imot_2.gif imot_3.gif imot_10.gif imot_5.gif imot_6.gif imot_8.gif imot_15.gif imot_9.gif nine_01.gif imot_7.gif nine_03.gif imot_4.gif nine_16.gif nine_19.gif nine_30.gif nine_15.gif nine_13.gif nine_02.gif
Advertisement
My Bubble Tea หวานน้อย รักร้อย 100% ดูย้อนหลังได้ที่ Viuคลิก!!!