เอสคุปส์ (S.Coups) จาก SEVENTEEN หยุดพักกิจกรรมชั่วคราวเนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ
Advertisement
เพราะหรอกถึงหยอกเล่น ใครจะโดนหยอก หรือ ใครจะรู้ทัน ติดตามได้ในรายการหยอกหยอกคลิก!!!