ซาแซง วง Wanna One เป็นสาเหตุให้เที่ยวบินล่าช้าและสร้างความเดือดร้อนให้ผู้โดยสาร...
Advertisement

Advertisement
Advertisement