พัคโบกอม (Park Bo Gum) สมัครเข้ารับใช้ชาติในกองทัพเรือและอาจจะเข้ากรมในเดือนสิงห...




Advertisement