นิชคุณ 2PM ตัดสินใจพักงานที่เกาหลียาว พร้อมพูดถึงบทบาทในการเป็นนักแสดง
Update

Advertisement
Advertisement
Advertisement