ยูบิน (Yubin) และฮเยริม (Hyerim) ไม่ต่อสัญญากับ JYP Entertainment
Update

Advertisement