ซอลลี่ ในฐานะไอค่อนของคนรุ่นใหม่ จากมุมมองของนักแสดง ยูอาอิน




Update





Advertisement
เพราะหรอกถึงหยอกเล่น ใครจะโดนหยอก หรือ ใครจะรู้ทัน ติดตามได้ในรายการหยอกหยอกคลิก!!!