BTS บังเอิญลืมของสำคัญบางอย่างไว้ที่ปั๊มแก๊ส...และของสำคัญนั้นคือเจโฮป (J-Hope)
Update

Advertisement
เพราะหรอกถึงหยอกเล่น ใครจะโดนหยอก หรือ ใครจะรู้ทัน ติดตามได้ในรายการหยอกหยอกคลิก!!!