แฟนๆ ชาว One It เริ่มประท้วงหน้าตึก CJ ENM เพื่อสนับสนุน X1 แล้ว
Update

Advertisement