ซงจีฮโยเปิดเผยว่าร่างกายส่วนใดได้รับบาดเจ็บมาบ้าง ตลอดเวลา 10 ปีที่ทำรายการ ‘รัน...
Advertisement
เพราะหรอกถึงหยอกเล่น ใครจะโดนหยอก หรือ ใครจะรู้ทัน ติดตามได้ในรายการหยอกหยอกคลิก!!!